The essential journalist news source
Cable theft – railway passengers now suffer on a daily basis Image
Railway passengers now suffer on a daily basis as metal thieves get organised: Live cable theft rises 85% in one year
13 December 18
Datganiad y Cyngor ar Guildford Crescent Image
Dywedodd Arweinydd y Cyngor y Cynghorydd Huw Thomas: “Mae’r cyngor hwn wedi ymrwymo i gefnogi cerddoriaeth fyw yn y ddinas ac mae’n bwysig i mi ein bod yn gwneud popeth y gallwn i helpu lleoliadau fel Gwdihw, sy’n chwarae rhan enfawr yn sîn ffyniannus
12 December 18
Council statement on Guildford Crescent Image
Council leader Cllr Huw Thomas, said: “This council is committed to supporting live music in the city and it’s important to me that we do everything we can to help venues like Gwdihw, which play a huge part in our city’s thriving independent and cultural
12 December 18
Dirwy drom am osgoi Rhentu Doeth Cymru Image
Rhoddwyd dirwy drom i landlord yng Nghaerdydd gyda 16 eiddo yn y ddinas am osgoi cydymffurfio â Rhentu Doeth Cymru.
12 December 18
Hefty fine for Rent Smart Wales dodger Image
A Cardiff landlord with 16 properties, each containing a number of flats, in the city has been given a hefty fine for failing to obtain licences to let and manage those properties with Rent Smart Wales.
12 December 18
Sentencing of buy-to-let landlord Judith Wilson Civic CentreTannery LaneAshfordKent TN23 1PL www.ashford.gov.uk   Press statementRef No: 0314Date: 11th December 2018Embargo: n/aSentencing of buy-to-let landlord Judith WilsonBuy-to-let landlord Judi
12 December 18
Construction Industry Workers: Don't Forget Your Flat-Rate Expenses   For Immediate Release Construction Industry Workers: Don't Forget Your Flat-Rate Expenses Tax Preparation Specialist Issues Pre-Christmas Reminder to Claim Employee Tax Relief  Workers within the UK
10 December 18
Security Industry Authority promote safer security at Hatfield's student haunt Image
OFFICIAL   For the attention of:News DesksNo of pages: 02Date:  10 December 2018Ref:NR36-18  Security Industry Authority promote safer security at Hatfield's student hauntToday, Monday 10 December, th
10 December 18
‘Thousands face bankruptcy’ as punitive charges start to bite Housing crisis looms as buy-to-let landlords face tax sting  [if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings
10 December 18
Cynlluniau i greu campws addysg y cyntaf o’i fath yng Nghaerdydd Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyflwyno cynlluniau i adeiladu campws addysg yn y Tyllgoed a fyddai’n creu safle ar gyfer tair ysgol a adeiledir o’r newydd.
08 December 18
Plans to create first of its kind education campus in Cardiff Image
Cardiff Council has put forward plans to build an education campus in Fairwater which would deliver new-build education accommodation for three Cardiff Schools.
08 December 18
Y cymorth iawn ar yr adeg iawn Image
Mae cynnig y cymorth iawn ar yr adeg iawn i helpu’r rheiny sy’n wynebu neu’n profi digartrefedd wrth galon strategaeth newydd i fod yn gymorth i ddinasyddion agored i niwed Caerdydd.
08 December 18
The right support at the right time Image
Providing the right support at the right time to assist those threatened with or experiencing homelessness is at the heart of a new strategy to support Cardiff’s vulnerable citizens.
08 December 18
Dau barc yn y ddinas wedi’u cynnig fel safleoedd ymgeisiol ar gyfer menter Meysydd y Canmlwyddiant Image
Bydd Cabinet Cyngor Caerdydd yn ystyried cynlluniau i enwebu dau o barciau'r ddinas fel safleoedd ymgeisiol ar gyfer menter Meysydd y Canmlwyddiant.
08 December 18
Two city parks proposed as candidate sites for Centenary Fields initiative Image
Cardiff Council’s Cabinet will consider plans to nominate two of the city’s parks as candidate sites for the Centenary Fields initiative.
08 December 18
Security Industry Authority promote safer security at Reading's student haunts Image
OFFICIALFor the attention of:News DesksNo of pages: 02Date:  7 December 2018Ref:NR35-18 Security Industry Authority promote safer security at Reading's student hauntsTomorrow night, Saturday 8 Decembe
07 December 18