The essential journalist news source
Llanishen Hub and Llandaff North & Gabalfa Hubs to reopen Image
Two more community hubs are set to open their doors next week as part of the phased return of services from the city’s hubs.
02 July 20
Diweddariad COVID-19: 1 Gorffennaf Image
Yn y diweddariad COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: Cyflawni cyfradd ailgylchu a chompostio o 93% yng nghanolfannau ailgylchu Caerdydd; mae gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru; a dychwelyd i'r ysgol - cwestiynau cyffredin i rieni...
01 July 20
COVID-19 Update: 1st July Image
In the latest COVID-19 update from Cardiff Council: recycling and composting rate at our Recycling Centres hits 93 percent; the NHS Wales Test, Trace, Protect service; and our returning to school frequently asked questions are available in more languages
01 July 20
Diweddaraf COVID-19: 30 Mehefin Image
Dyma'r diweddaraf ar COVID-19 gan Gyngor Caerdydd: ysbryd Cymunedol Caerdydd yn dod i'r amlwg ar Wellfield Road; cymorth digidol i athrawon, blant a phobl ifanc Caerdydd; a beth am flasu Gŵyl Bwyd a Diod Caerdydd o garreg eich drws?
30 June 20
COVID-19 Update: 30th June Image
Here is the latest COVID-19 update from Cardiff Council, covering: Cardiff's Community spirit to the fore at Wellfield Road; providing our teachers, children and young people with digital support; and get a taste of Cardiff Food and Drink Festival...
30 June 20
Diweddariad COVID-19: 29 Mehefin Image
Yn y diweddariad ar COVID-19 a gafwyd heddiw gan Gyngor Caerdydd: blant a phobl ifanc yn dychwelyd i'r ystafell ddosbarth heddiw; yr ardaloedd sy'n cael casgliadau gwastraff gardd dydd Sadwrn yma; a mynd â pharseli bwyd i rai sy'n gadael gofal.
29 June 20
COVID-19 Update: 29th June Image
In today's COVID-19 update from Cardiff Council: today's reopening of schools across the city; the areas of the city that will receive a garden waste collection this coming Saturday; and delivering food parcels for care leavers.
29 June 20
Sylvia Cohen Shows How to Shine on Zoom Image
           Press Release  FOR IMMEDIATE RELEASELONDON 29.06.20 As more people are working from home and will continue to do so, Celebrity Communications Coach Sylvia Cohen shows how to shine on Zoom,
29 June 20
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (29 Mehefin) Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (29 Mehefin)
28 June 20
The COVID-19 news you might have missed from Cardiff Council over the last seven days (29th June) Image
The COVID-19 news you might have missed from Cardiff Council over the last seven days (29th June)
28 June 20
Cadw canol y ddinas yn ddiogel a hygyrch i bawb Image
Er mwyn sicrhau bod canol y ddinas yn lle diogel a hygyrch i bawb, mae amrywiaeth o fesurau ychwanegol wedi cael eu rhoi ar waith i helpu'r rheini sydd ag anableddau neu broblemau symudedd yng nghanol y ddinas.
28 June 20
Keeping the city centre safe and accessible for all Image
To ensure the city centre is a safe and accessible place for all, a range of additional measures have been put in place to assist those with disabilities or mobility problems in the city centre.
28 June 20
Diweddariad COVID-19: 26 Mehefin Image
Croeso i ddiweddariad COVID-19 olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: casgliadau gwastraff gardd wrth ymyl y ffordd i ddychwelyd i'r patrwm arferol ar 6 Gorffennaf; bydd Heol Wellfield ar gau i draffig Ddydd Sul ar gyfer gwaith gwella...
26 June 20
COVID-19 Update: 26th June Image
Welcome to the last COVID-19 update of the week from Cardiff Council, covering: kerbside garden waste collections return to normal on 6th July; Wellfield Road will be closed to traffic on Sunday for improvement works; and the Blues to return to...
26 June 20
$48 billion international funding for covid not reaching countries who need it. Image
The 20 countries seeing the biggest increases in poverty are only receiving 4% of the funding. Money has disproportionately gone to better-off countries and less is reaching poor countries and countries where covid is increasing extreme poverty the most.
26 June 20
Diweddariad COVID-19: 25 Mehefin Image
Dyma ddiweddariad COVID-19 Cyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: sut i ddefnyddio ein Canolfannau Ailgylchu yn ystod pandemig y coronafeirws; gwybodaeth i rieni/gofalwyr cyn i ysgolion ailagor; a y broses ddemocrataidd yn parhau ar y we yn ystod cyfnod y cloi.
25 June 20