The essential journalist news source
New Dementia Friendly Cardiff website launches Image
A new website to provide information and advice for people with dementia and their families in Cardiff has been launched today.
01 October 20
SIA appoints Michelle Russell as Acting Chief Executive For the attention of:News Desks No of pages: 02 Date:  01 October 2020Ref:NR43-20  SIA appoints Michelle Russell as Acting Chief Executive The Security Industry Authority (SIA) has appointed Michelle Ru
01 October 20
Operis appoint Foucaud as Director in Advisory team  Thursday 1st October 2020 - for immediate release Operis appoint Foucaud as Director in Advisory teamOperis, a leading advisor in project and infrastructure finance, has appointed Jerome Foucaud as a
01 October 20
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 29 Medi Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; y diweddaraf am achosion sy'n effeithio ar ysgolion; ac ymweld â safleoedd yng Nghaerdydd yn dilyn adroddiadau am dorri rheoliadau
29 September 20
Cardiff Council Update: 29th September Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: the current cases and tests figures for Cardiff; the latest on cases affecting schools; and properties visited after reports of Covid breaches.
29 September 20
Cyngor Caerdydd yn lansio canllaw newydd i helpu teuluoedd i wneud cais am leoedd mewn ysgolion Image
Mae ymgyrch sy’n rhoi arweiniad syml i deuluoedd i wneud cais am leoedd mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghaerdydd wedi cael ei lansio.
28 September 20
Cardiff Council launches a new guide to help families apply for school places Image
A campaign which provides families with simple guidance to applying for primary and secondary school places in Cardiff has been launched.
28 September 20
Datganiad gan Gyngor Caerdydd ar gau Hak’s Fish Bar & Kebabs ar Caroline Street ar unwaith oherwydd diffyg mesurau pellh Image
Datganiad gan Gyngor Caerdydd ar gau Hak’s Fish Bar & Kebabs ar Caroline Street ar unwaith oherwydd diffyg mesurau pellhau cymdeithasol.
27 September 20
Statement from Cardiff Council on the immediate closing of Hak’s Fish Bar & Kebabs on Caroline Street due to lack of soc Image
Statement from Cardiff Council on the immediate closing of Hak’s Fish Bar & Kebabs on Caroline Street due to lack of social distancing measures.
27 September 20
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (28 Medi) Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (28 Medi)
27 September 20
The news you might have missed from Cardiff Council over the last seven days (28th September) Image
The news you might have missed from Cardiff Council over the last seven days (28th September)
27 September 20
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 25 Medi Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Caerdydd yn cyflwyno mesurau cloi rhagofalus i atal cynnydd yn nifer yr achosion o Covid; Diweddariad ar Achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion; a mwy o fynediad at gymorth...
25 September 20
Cardiff Council Update: 25th September Image
Welcome to the last update of the week from Cardiff Council, covering: Cardiff introduces precautionary lockdown measures to counter rising Covid infections; update on COVID-19 cases affecting schools; and greater access to digital support.
25 September 20
Caerdydd yn cyflwyno mesurau cloi rhagofalus i atal cynnydd yn nifer yr achosion o Covid Image
Bydd prifddinas Cymru yw cyflwyno mesurau cloi i atal y cynnydd diweddar yn yr achosion o COVID-19.
25 September 20
Cardiff introduces precautionary lockdown measures to counter rising Covid infections Image
Wales's capital city is to introduce lockdown measures to counter a recent rise in COVID-19 infections.
25 September 20
Mwy o fynediad at gymorth digidol Image
Mae clybiau swyddi wyneb yn wyneb a mynediad i gyfrifiaduron cyhoeddus mewn canolfannau cymunedol ledled y ddinas yn cael eu hail-gyflwyno i gefnogi pobl i mewn i waith.
25 September 20