The essential journalist news source
Cardiff Council Statement on Cardiff Bay Image
A Cardiff Council spokesperson said: "Once again our teams have been faced with the huge task of cleaning up a significant amount of rubbish left behind by large groups of people intent on breaking COVID-19 restrictions.
03 April 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 1 Ebrill Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Gaerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a mae amser ar ôl o hyd i gwblhau Cyfrifiad 2021.
01 April 21
Cardiff Council Update: 1 April Image
Welcome to the last update of the week from Cardiff Council, covering: vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; Cardiff's COVID-19 case and test numbers; and there's still time and there's help available to complete Census 2021.
01 April 21
Mae amser ar ôl o hyd i gwblhau Cyfrifiad 2021 Image
Bydd pedwar hyb yng Nghaerdydd yn cynnig cymorth i breswylwyr sydd heb gwblhau ffurflenni’r Cyfrifiad 2021 o'r wythnos nesaf ymlaen.
01 April 21
Still time and help available to complete Census 2021 Image
Four Cardiff hubs will be offering support to residents yet to complete their Census 2021 forms from next week.
01 April 21
Peidiwch â cholli'r cyfle – cwblhewch eich cyfrifiad y Pasg hwn Image
Mae'r ymateb i Gyfrifiad 2021 wedi bod yn wych, ond i wneud yn siŵr mai Cwningen y Pasg fydd yn ymweld â chi y penwythnos hwn ac nid un o swyddogion maes y cyfrifiad, ewch ati i gyflwyno eich holiadur nawr.
01 April 21
Remember to fill in your census this Easter Image
There has been a great response to Census 2021, but to avoid getting a knock at the door from a field officer – get on and fill in your census this Easter weekend.
01 April 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 31 Mawrth Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: sbwriel ym Mae Caerdydd, parciau a mannau gwyrdd; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
31 March 21
Cardiff Council Update: 31 March Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: littering in Cardiff Bay, parks and green spaces; vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; and Cardiff's COVID-19 case and test numbers.
31 March 21
Michelle Russell Acting Chief Executive Message  For the attention of: News Desks No of pages: 02 Date:  31 March 2021 Ref:NR12-21 Statement from Michelle Russell, Acting Chief Executive of the SIA, on the new licence-linked qualifications
31 March 21
Diweddariad COVID-19: 30 Mawrth Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
30 March 21
COVID-19 Update: 30 March Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; and Cardiff's COVID-19 case and test numbers.
30 March 21
Prominent city centre building is latest example of foreign investment in Hull E Image
Prominent city centre building is latest example of foreign investment in HullEstablished Hull property company, Westfield Homebuyers, has sold Anchor House to a Chinese businessman in a multi-million
30 March 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 29 Mawrth Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a dyddiaduron ‘Diff Un Flwyddyn yn Ddiweddarach, ffilm fer yn dangos hanesion o fywyd dan gl
29 March 21
Cardiff Council Update: 29 March Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; Cardiff's COVID-19 case and test numbers; and the ‘Diff Diaries one year on, a short film showcases lockdown stories.
29 March 21
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 29/03/21 Image
Rhagor o Hybiau a llyfrgelloedd yn agor ar gyfer apwyntiadau yn unig; Diweddariad ar gasgliadau Gwastraff; Dyddiaduron ‘Diff Un Flwyddyn yn Ddiweddarach: Ffilm fer yn dangos hanesion o fywyd dan...
28 March 21