The essential journalist news source
Diweddariad COVID-19: 21 Mai Image
Dyma ddiweddariad COVID-19 Cyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: y newyddion bod canolfannau ailgylchu yn ailagor, manylion ar sut i archebu slot i'w defnyddio a'r eitemau y gallant eu derbyn; mae casgliadau gwastraff yn mynd rhagddynt fel arfer ddydd Llun...
21 May 20
Cyngor ar y Dreth Gyngor - Negeseuon Testun ac E-byst Image
Fel arfer, ar ddiwedd mis Ebrill, bydd Cyngor Caerdydd yn anfon llythyrau atgoffa i'r trigolion hynny sydd heb dalu rhandaliad Treth Gyngor cyntaf y flwyddyn ariannol newydd, ac i'r rhai sydd mewn dyled iddynt mewn perthynas â Threth Gyngor y flwyddyn...
21 May 20
Council Tax Advice Texts and Emails Image
Usually, at the end of April, Cardiff Council issues reminder letters to residents who have not paid their first Council Tax instalment of the new financial year, and to those who owe Council Tax from the previous year.
21 May 20
Diweddariad COVID-19: 20 Mai Image
Yn y diweddariad ar COVID-19 a gafwyd heddiw gan Gyngor Caerdydd: ymateb cyflym yn paratoi'r ffordd i newid parhaus a chadarnhaol; gweithiwr gofal cael mynediad i adnoddau cwnsela a lles; tîm cogyddion dan hyfforddiant yn gweini prydau bwyd i bobl agored
20 May 20
COVID-19 Update: 20th May Image
In today's COVID-19 update from Cardiff Council: paving the way to sustained and positive change for rough sleepers; carers benefit from access to counselling and wellbeing resources; trainee chef team serve up meals for vulnerable people; and Bute Park
20 May 20
Ymateb cyflym yn paratoi'r ffordd i newid parhaus a chadarnhaol Image
Mae ymateb cyflym Cyngor Caerdydd a'i bartneriaid gwasanaethau digartrefedd i ddiogelu unigolion sy'n agored i niwed ar y strydoedd yn ystod argyfwng COVID-19 wedi dechrau dwyn buddion sylweddol.
20 May 20
Rapid response paves way to sustained and positive change Image
The rapid response of Cardiff Council and its homeless services partners to safeguarding vulnerable individuals on the streets during the COVID-19 outbreak has begun to reap significant benefits.
20 May 20
New Support for Employers of Traumatised Security Staff Image
New Support for Employers of Traumatised Security. Thousands of security guards are being left traumatised from pressures of working during COVID pandemic and after facing abuse.
20 May 20
Diweddariad COVID-19: 19 Mai Image
Dyma'r wybodaeth COVID-19 ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymdrin â: Bydd gwasanaethau angladd 45 munud yn cael eu cynnal unwaith eto; Gofal plant i weithwyr allweddol; Bydd Stryd Wood yn newid; a holiadur i helpu plant a phobl ifanc i ddweud wrth...
19 May 20
Leveraging Artificial Intelligence Essential for Emergency Services Industry StatementTel Aviv, 19th May 2020Leveraging Artificial Intelligence Essential for Emergency Services Softil urges emergency services to harness IoT and AI in mission-critical communications fo
19 May 20
Diweddariad COVID-19: 18 Mai Image
Yn y diweddariad COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: bydd y casgliadau wythnosol o ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu a gwastraff bwyd oddi ar ymyl y ffordd yn dychwelyd i'r gwasanaeth arferol o 1 Mehefin; yr ardaloedd sy'n cael casgliadau...
18 May 20
COVID-19 Update: 18th May Image
In the latest COVID-19 update from Cardiff Council: weekly kerbside collections for recyclables and food waste will return to normal service from 1st June; staying on the topic of collections, a reminder of the areas having a garden waste collection...
18 May 20
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (11 Mai) Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (11 Mai)
18 May 20
Last week's Cardiff Council news you might have missed (18th May) Image
Last week's Cardiff Council news you might have missed (18th May)
18 May 20
Diweddariad COVID-19: 15 Mai Image
Yn niweddariad wythnosol COVID-19 diweddaraf Cyngor Caerdydd: mae Arweinydd y Cyngor yn dweud y bydd dull ‘un dinas' yn ein helpu i orchfygu COVID; bil cloi mawr COVID £29M Cyngor Caerdydd; Ymateb Cyngor Caerdydd mewn rhifau; ac mae Caerdydd yn ymdrin ag
15 May 20
COVID-19 Update: 15th May Image
In the last Cardiff Council COVID-19 update of the week: the Council Leader says a ‘one city' approach will help us defeat COVID; Cardiff Council's £29m COVID-lockdown bill; response to COVID-19 in numbers; and addressing digital deprivation.
15 May 20