The essential journalist news source
Cardiff Council Update: 23rd July Image
Here is tonight's update from Cardiff Council, covering: the future of the Sir Thomas Picton statue will be debated at Council tonight; the services available for children and young people over the summer holidays; and the Museum of Cardiff...
23 July 20
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 23 Gorffennaf Image
Dyma ddiweddariad heno gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: trafod dyfodol cerflun Picton yn y Cyngor heno; y gwasanaethau sydd ar gael i blant a phobl ifanc dros wyliau'r haf; a Amgueddfa Caerdydd yn cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Amgueddfa...
23 July 20
UK Law Firm welcomes success of its campaign for video wills   MEDIA RELEASEUK Law Firm welcomes success of its campaign for video willsA South West based firm of solicitors is delighted to see the success of its campaign for video wills as the Ministry of Just
23 July 20
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 22 Gorffennaf Image
Y diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: awydd Caerdydd i anrhydeddu 'Torwyr Codau' y ddinas; gyda'n gilydd gallwn gadw pobl yn ddiogel, ymgyrch sy'n annog pobl i gysylltu â'r gwasanaethau cymdeithasol; rhaglen arweinyddiaeth rithwir am ddim i bobl ifanc...
22 July 20
Cardiff Council Update: 22nd July Image
In the latest update from Cardiff Council: Cardiff's desire to honour the city's ‘Codebreakers'; together we can keep people safe, a campaign encouraging people to contact social services; a free virtual leadership programme for 11 to 15 year olds...
22 July 20
Cyfle i wirioni wrth i’r Sialens Ddarllen yr Haf ddychwelyd Image
Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn ôl yn Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd y haf hwn gan roi pwyslais ar gael hwyl a sbri!
22 July 20
Celebrating all things silly with Summer Reading Challenge return Image
The Summer Reading Challenge is back in Cardiff Hubs and Libraries this summer with a focus on fun, fun, fun!
22 July 20
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 21 Gorffennaf Image
Dyma'r newyddion diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys; datganiad Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd am effaith COVID-19; cyfle i fusnesau archebu ein cyrtiau gweithgaredd ymbellhau cymdeithasol newydd ar Gaeau'r Gored Ddu...
21 July 20
Cardiff Council Update: 21st July Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: Cardiff Music Board statement on the impact of Covid-19; bookings are now being taken for businesses looking to use our new socially-distanced activity courts on Blackweir Fields...
21 July 20
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 20 Gorffennaf Image
Yn y diweddariad heddiw gan Gyngor Caerdydd: 10 rheswm gwych dros ymweld â Chaerdydd ar ôl y cloi; Heol Wellfield ynghau rhwng 7am a 12 hanner dydd yfory; sut i gael gwared ar eich hancesi papur a'ch cadachau gwrth-facteria yn ddiogel; a gwaith y Tîm...
20 July 20
Cardiff Council Update: 20th July Image
In today's update from Cardiff Council: 10 great reasons you should visit Cardiff post-lockdown; Wellfield Road closed between 7am and 12 noon tomorrow; how to dispose of your tissues and anti-bac wipes safely; and the work of the Ethnic Minority...
20 July 20
Repeat offender prosecuted and ordered to pay POCA OFFICIAL For the attention of: News Desks No of pages: 02Date:  20 July 2020  Luton security boss convicted for second time for operating illegallyRepeat offender, Robert Dass, a former Lut
20 July 20
The news you might have missed from Cardiff Council over the last seven days (20th July) Image
The news you might have missed from Cardiff Council over the last seven days (20th July)
19 July 20
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 17 Gorffennaf Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd yn cynnwys: Castell Caerdydd yn cael ei oleuo mewn ymateb i bandemig y coronafeirws byd-eang; y diweddaraf ar ailagor ardaloedd chwarae a champfeydd awyr agored; mae Hyb arall yn ailagor ddydd...
17 July 20
Cardiff Council Update: 17th July Image
Welcome to the last update of the week from Cardiff Council, covering: Cardiff Castle lights up in response to global coronavirus pandemic; latest on the reopening of play areas and outdoor gyms; another Hub reopens on Monday; and celebrating...
17 July 20
Castell Caerdydd yn goleuo mewn ymateb i bandemig coronafeirws byd-eang Image
Ar nos Iau, cafodd Castell Caerdydd ei oleuo i gefnogi apêl Coronafeirws y Pwyllgor Argyfwng Trychinebau, sy'n codi arian i helpu gwladwriaethau mwyaf bregus y byd sy'n cael eu bygwth gan Covid-19.
17 July 20