The essential journalist news source
Two farms in Bucks launch Countrymen UK Clubs to help men access services Image
MEDIA RELEASENationwide launch of Countrymen UK Clubs allows men with health issues to access support services in an environment they understandTwo farms in Buckinghamshire are among the first to beco
31 January 20
Mae Gŵyl Llên Plant Caerdydd yn ôl - â rhywbeth newydd! Image
Mae trosedd, comedi, gwyddoniaeth a natur i gyd ar y rhestr ddarllen yng Ngŵyl benigamp Llên Plant Caerdydd, a fydd yn ôl ym mis Ebrill, gyda rhywbeth bach gwahanol.
31 January 20
Cardiff Children's Literature Festival is back - with a twist Image
Crime, comedy, science and nature are all on the reading list at the award-winning Cardiff Children's Literature Festival, which is back in April, with a twist.
31 January 20
Why Nationwide launch of Countrymen UK Clubs at care farms will help many men Image
MEDIA RELEASENationwide launch of Countrymen UK Clubs allows men with health issues to access support services in an environment they understandCountrymen UK is an exciting new nationwide initiative p
30 January 20
New College Durham enhances its commitment to online inclusion with Recite Me New College Durham has added web accessibility and language software Recite Me to its website to provide online accessibility and language support for everyone who visits the website.
29 January 20
Lansiad Swyddogol Cynllun Teithio Llesol Ysgolion Caerdydd Image
Heddiw, ddydd Mawrth 28 Ionawr 2020, lansiodd Cyngor Caerdydd y rhaglen Cynllun Teithio Llesol Ysgolion yn swyddogol.
28 January 20
Cardiff's School Active Travel Plan is officially launched Image
Today, Tuesday 28 January 2019, Cardiff Council officially launched the School Active Travel Plan programme.
28 January 20
Swindon firm puts its faith in Church of England’s Football team Image
 Swindon firm puts its faith in Church of England’s Football team Pearce Funeral Services have announced that they are the main sponsor of the Archbishop of Canterbury’s men’s football team for 2020.
28 January 20
Public consultation on changes to Welsh-medium school catchment areas is now open. Image
Cardiff Council is inviting members of the public to have their say on proposals to change the catchment areas of some Welsh-medium primary schools and secondary schools for the 2021/22 school year.
24 January 20
Just4Children charity improves online accessibility with Recite Me software National children’s charity Just4Children has added website accessibility software Recite Me to its website to help everyone use the website barrier-free and promote inclusion online.
23 January 20
Lansio Siop Gyfnewid mewn Ysgol i helpu teuluoedd i arbed arian Image
Mae ysgolion cynradd ffederasiwn Coryton yn yr Eglwys Newydd ac Ysgol Gynradd Tongwynlais wedi lansio siop cyfnewid gwisgoedd ysgol yr wythnos hon i helpu teuluoedd i arbed arian ar gostau gwisgoedd ysgol a lleihau'r effaith ar yr amgylchedd.
23 January 20
School Swop Shop launches to help families save money Image
The federated primary schools of Coryton Primary School in Whitchurch and Tongwynlais Primary School, have launched uniform swop shop's to help families save on uniform costs whilst reducing the impact on the environment.
23 January 20
Security guard sentenced for working at school with forged licence OFFICIAL     For the attention of:News DesksNo of pages: 02Date:  21 January 2020 Ref:NR02-20   Security guard sentenced for working at school with forged licenceOn Friday (17 January) Oladeji Christop
21 January 20
Cynnig i aildrefnu ysgol gynradd yng ngogledd-ddwyrain Caerdydd Image
Bydd Cabinet y Cyngor yn cwrdd Ddydd Iau 23 Ionawr 2020 er mwyn ystyried cynigion gan Ysgol Gynradd Yr Eglwys yng Nghymru Llaneirwg i adleoli ac i ehangu'r ysgol, ar safle newydd ar ddatblygiad newydd St Edeyrn.
21 January 20
Primary school reorganisation for North East Cardiff Image
Cardiff's Cabinet will meet on Thursday 23 January 2020 to consider the proposal by St Mellons Church in Wales Primary School to relocate and expand the school, at a new site on the new St Edeyrn's development.
21 January 20
Cynigion ar gyfer Ysgol Gynradd newydd Image
Bydd adroddiad sy'n argymell bwrw ymlaen â chynigion i sefydlu ysgol gynradd newydd i wasanaethu rhannau o ogledd-orllewin Caerdydd yn cael ei ystyried gan Gabinet yr awdurdod lleol pan fydd yn cwrdd ddydd Iau 23 Ionawr 2020.
21 January 20