The essential journalist news source
Yellow Jersey Festival Celebrates Local Hero, Geraint Thomas OBE. Image
Today a festival of art, music and dance to celebrate the career and achievements of Cardiff cyclist Geraint Thomas OBE, took place at Maindy Better Centre.
18 July 19
Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd wedi agor yn swyddogol Image
Mae'r Prif Weinidog Mark Drakeford ar y cyd ag Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Huw Thomas, wedi agor Ysgol Gymunedol Gorllewin Caerdydd yn swyddogol yr wythnos hon, ac roedd Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd ac Aelod y Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a
16 July 19
Cardiff West Community High School is officially opened Image
This week, Cardiff West Community High School has been officially opened by The First Minister for Wales Mark Drakeford and The Leader of Cardiff Council, Cllr Huw Thomas, in the presence of Deputy Leader of Cardiff Council and Cabinet Member for Educati
16 July 19
Mwy nag erioed yn ymuno ag Ymgyrch Hawliau'r Plentyn Caerdydd Image
Mae mwy o ysgolion nag erioed wedi cofrestru â Dyfarniad Ysgolion sy'n Parchu Hawliau, gan ddangos eu cymorth i helpu Caerdydd i ddod yn un o Ddinasoedd Cyntaf y DU sy'n Dda i Blant.
11 July 19
Record numbers join Cardiff's Children's Rights Campaign Image
A record number of schools have signed up to the Unicef Right's Respecting Schools Award (RRSA), showing their support to help Cardiff become one of the UK's first Child Friendly City's.
11 July 19
Ysgol Gynradd Oakfield; Estyniad newydd bellach ar agor Image
Mae estyniad £1 miliwn newydd yn Ysgol Gynradd Oakfield yn Llaneirwg wedi'i agor yn swyddogol heddiw.
10 July 19
Oakfield Primary School; New build extension officially opened Image
A £1million new-build extension at Oakfield Primary School in St Mellons has been officially opened today.
10 July 19
Cynigion ad-drefnu Ysgolion Cynradd ac Uwchradd yn Sblot a Thremorfa Image
Bydd Cabinet yr awdurdod lleol yn ystyried adroddiad sy'n argymell cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar gynigion i fuddsoddi mewn darpariaeth blynyddoedd cynnar ac ysgolion cynradd ac uwchradd a'i had-drefnu i wasanaethu ardaloedd Sblot a Thremorfa, yn ystod
05 July 19
Primary and Secondary School reorganisation proposals for Splott and Tremorfa Image
A report which recommends a public consultation is held on proposals for an investment in and reorganisation of early years, primary and secondary school provision to serve Splott and Tremorfa, has been agreed by the local authority's Cabinet.
05 July 19
Second HMRC Payment on Account Due by End of July  For Immediate Release Second HMRC Payment on Account Due by End of July UK's Self-Employed Urged Not to Forget July 31st Deadline for Second Payment on Account to HMRC  With 15% of the working UK pop
02 July 19
Hoppecke focusses on total energy needs at IMHX At IMHX 2019 Hoppecke Industrial Batteries is underlining its commitment to meeting total energy needs
01 July 19
Recite Me guide to help universities comply with new accessibility laws Web accessibility and language software company Recite Me has created a guide to help public sector bodies including universities understand and comply with new public sector web accessibility regulations.
01 July 19
New study shows most UK university websites aren’t accessible New research shows that the majority of UK university websites don't meet global accessibility standards
28 June 19
Ysgol Uwchradd Caerdydd: ‘Ysgol Eithriadol o Dda' a rhagorol ym mhob maes, meddai Estyn Image
Mae Ysgol Uwchradd Caerdydd wedi'i sgorio'n ‘rhagorol' gan Estyn ym mhob un o'r pum maes yr edrychwyd arnynt gan arolygaeth addysg Cymru, sef y sgôr uchaf posibl.
26 June 19
Cardiff High School: ‘An Exceptional School' and excellent across the board, says Estyn Image
Cardiff High School has been rated by Estyn as ‘excellent', across all five areas looked at by the education inspectorate for Wales, the highest rating possible.
26 June 19
Agoriad Swyddogol ar gyfer Ysgol Hamadryad Image
Mae Ysgol Hamadryad, yr ysgol Gymraeg gyntaf yn Butetown, Caerdydd, wedi ei hagor yn swyddogol heddiw gan Ddirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd ac Aelod y Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau, y Cynghorydd Sarah Merry a Gweinidog Addysg Llywodraeth Cym
25 June 19