The essential journalist news source
Bristol based MD wins Queens Award for 2nd time Image
   MEDIA RELEASEBristol based MD sees specialist manufacturing company win prestigious Queen's Award for second time21 April 2018:  Bristol based MD, Guy Atkins, who heads up a small South West based
21 April 18
Specialist Somerset manufacturing company wins Queen’s Award Image
   MEDIA RELEASESpecialist Somerset manufacturing company wins prestigious Queen's Award for second time21 April 2018: A Somerset business is receiving its second Queen's Award in the space of five ye
21 April 18
Somerset manufacturing company wins prestigious Queen’s Award Image
   MEDIA RELEASEEMBARGO: Not for publication before 01.00 hours on 21st April 2018Specialist Somerset manufacturing company wins prestigious Queen's Award for Enterprise for second time in 5 years21 A
21 April 18
Carreg filltir bwysig wrth adeiladu dwy ysgol gynradd newydd yng ngogledd Caerdydd Image
Cynhaliwyd seremoni yn safle newydd Ysgol Gynradd Gabalfa ac Ysgol Gymraeg Glan Ceubal, i nodi diwedd y gwaith adeiladu.
20 April 18
Milestone moment in constructing two new primary schools for north Cardiff Image
A ceremony has been held at the new site of Gabalfa Primary School and Ysgol Gymraeg Glan Ceubal, to mark the construction reaching full height.
20 April 18
Dwy ysgol yn dathlu eu huniad yn un ffederasiwn Image
Daeth yr haul ar adeg gyfleus i ysgolion cynradd Coryton a Thongwynlais, wrth iddyn nhw gynnal seremoni arbennig iawn i ddathlu uniad y ddwy ysgol yn Ffederasiwn y Pren Gellyg.
20 April 18
Tree planting to celebrate schools ‘pearing' up under a new federation Image
This week's sunshine arrived just at the right time for Coryton and Tongwynlais primary schools, as they held a very special ceremony to celebrate the two schools coming together as the Pear Tree Federation.
20 April 18
Angen gwirfoddolwyr ar gyfer digwyddiad chwaraeon byd-eang Image
Ar y 27 Mai mae Ras Fôr Volvo, digwyddiad hwylio anoddaf a mwyaf mawreddog y byd, yn cyrraedd Caerdydd am gyfnod o bythefnos - ac mae galw am bobl leol i gymryd rhan yn yr achlysur chwaraeon byd-eang hwn.
20 April 18
Volunteers wanted for global sporting event Image
On May 27th Volvo Ocean Race, the world's toughest and most prestigious sailing event, arrives in Cardiff for a two week stopover - and the call is out for local people to get involved in this global sporting occasion.
20 April 18
Golau gwyrdd i gynlluniau i gynyddu darpariaeth anghenion dysgu ychwanegol Image
Mae Cabinet y Cyngor wedi cymeradwyo cynlluniau i ehangu ac addasu darpariaeth anghenion dysgu ychwanegol ar ôl i ymgynghoriad cyhoeddus ddatgelu cefnogaeth helaeth i'r cynnig.
19 April 18
Green light for plans to increase additional learning needs provision Image
The Council's Cabinet has given the go ahead for the planned expansion and adaptation of additional learning needs provision, after public consultation showed broad support for the proposal.
19 April 18
Rhoi cymorth i deuluoedd sydd mewn gwaith gyda chynllun gofal plant Image
Mae'r Cabinet wedi cymeradwyo cynlluniau ar sut y byddai'r Cyngor yn gweithredu cynllun arfaethedig Llywodraeth Cymru i roi 30 awr o addysg a gofal plant blynyddoedd cynnar am ddim i rieni cymwys i blant 3 a 4 oed sy'n gweithio.
19 April 18
Childcare recommendations approved Image
Plans on how the Council would implement a proposed Welsh Government scheme to provide eligible working parents of three and four-year-olds in the city with 30 hours of free early years education and childcare have been approved by Cabinet.
19 April 18
CIS Construction Workers Urged to Act Now to Claim Tax Rebate  For Immediate Release CIS Construction Workers Urged to Act Now to Claim Tax Rebate Tax Preparation Specialist Warns CIS Contractors Not to Delay in Claiming Tax Refund Cash  David Redfern, founder o
19 April 18
Feeling great - wellbeing innovation helps win RoSPA Gold Image
MEDIA RELEASE: 18 | 04 | 2018Picture availableCaption: Lanes Group wellbeing app - part of a novel approach to wellbeing at work that has contributed to the company's RoSPA Gold Health and Safety Awar
18 April 18
People management software company BrightHR launches clocking in app People management software company BrightHR launches clocking in app People management software company BrightHR has brought clocking systems into the 21st century by creating a mobile app named Bli
17 April 18