The essential journalist news source
Gorymdaith i ddathlu 70 mlynedd o addysg Gymraeg Image
Bydd gorymdaith i ddathlu 70 mlynedd o addysg Gymraeg yng Nghaerdydd yn teithio drwy ganol y ddinas ar ei ffordd i Gastell Caerdydd a gŵyl Gymraeg deuluol y ddinas, Tafwyl, sydd am ddim.
20 June 19
Parade to celebrate 70 years of Welsh-medium education Image
A parade to celebrate 70 years of Welsh-medium education in Cardiff will march through the city centre on its way to Cardiff Castle and the city's free, family friendly Welsh language arts and culture festival, Tafwyl.
20 June 19
New children's book out July 2019 with themes of diversity, STEM & friendship Image
Stars of Paradise is a story to inspire young girls and boys to think big, be creative, and understand that dreams can be achieved with teamwork and the application of skills including science, technology, coding, as well as singing, dancing & performing
20 June 19
Mwy o Ysgolion Caerdydd â chanlyniadau da o Arolygiadau Estyn Image
Mae dwy Ysgol Gynradd arall yng Nghaerdydd wedi cael canlyniad ‘Da' ar draws y bwrdd gan Estyn, arolygiaeth addysg Cymru.
20 June 19
More of Cardiff's Primary Schools score well in Estyn Inspections Image
A further two Cardiff Primary Schools have scored ‘Good' across the board by Estyn, Wales's education inspectorate.
20 June 19
Y Foneddiges Darcey Bussell DBE ar Ymweliad Arbennig ag Ysgol yng Nghaerdydd ar gyfer Cystadleuaeth Ddawnsio Image
Bydd y Foneddiges Darcey Bussell DBE yn beirniadu cystadleuaeth ddawnsio genedlaethol a gynhelir gan Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd ddydd Sadwrn 29 Mehefin.
20 June 19
Dame Darcey Bussell DBE Makes Special Visit to Cardiff School for Dance Competition Image
Dame Darcey Bussell DBE will judge a national dance competition, hosted at Cardiff West Community High School on Saturday 29, June.
20 June 19
DSR Tax Claims Ltd Welcome New Recruit Laura Smurthwaite Due to Company Growth   For Immediate Release DSR Tax Claims Ltd Welcome New Recruit Laura Smurthwaite Due to Company Growth Tax Preparation Specialists Welcome New Tax Compliance Officer as a Result of Increased Demand fo
14 June 19
Unmissable Speaker Line Up for Talent in Logistics 2019 Image
With just two weeks to go until Talent in Logistics 2019, the line-up of expert speakers and full agenda have been confirmed.
12 June 19
Ysgol Feithrin Tremorfa: ‘Lle hapus, diogel a chyffrous'...yn ôl Estyn Image
Mae Ysgol Feithrin Tremorfa yng Nghaerdydd wedi'i sgorio'n ‘rhagorol', y sgôr uchaf posibl, gan Estyn mewn tri o'r pum maes yr edrychwyd arnynt gan arolygaeth addysg Cymru ac yn 'dda' yn y ddau faes arall.
11 June 19
Tremorfa Nursery School: ‘An exciting, safe and happy place'… says Estyn Image
Tremorfa Nursery School in Cardiff has been rated by Estyn as ‘excellent', across three of the five areas looked at by the education inspectorate for Wales, the highest rating possible, and ‘good' in the two other areas.
11 June 19
Could Your Business be Entitled to Claim SME R&D Tax Relief?    For Immediate Release Could Your Business be Entitled to Claim SME R&D Tax Relief? Cap on HMRC Tax Credit for Loss-Making Businesses Due to Come into Force from April 2020  To crackdown on frau
11 June 19
Ways to go viral with your business Ways to go viral with your business Work to live or live to work? On average, we spend a third of our lives at work - 90,000 hours, to be exact - yet many of us still struggle to meet our personal go
11 June 19
AbilityNet Tech4Good Awards 2019 Finalists Announced PRESS RELEASE:Tuesday, 11 June 2019AbilityNet Tech4Good Awards 2019 Finalists AnnouncedThe finalists for the AbilityNet Tech4Good Awards 2019 have been announced, with excitement building towards the
11 June 19
Argymhelliad i'r Cabinet fwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer campws addysg newydd yn y Tyllgoed Image
Rhoddir ymatebion i ymgynghoriad ar ailddatblygu Ysgol Uwchradd Cantonian, Ysgol Arbennig Riverbank ac Ysgol Uwchradd Woodlands mewn adroddiad a gaiff ei gyflwyno i Gabinet Cyngor Caerdydd yn eu cyfarfod ar 13 Mehefin, ddydd Iau.
07 June 19
Cabinet recommended to take forward plans for new education campus in Fairwater Image
Consultation responses on the redevelopment of Cantonian High School, Riverbank Special School and Woodlands High School, will be detailed in a report which will be presented to Cardiff Council's Cabinet when they meet on Thursday 13, June.
07 June 19