The essential journalist news source
Dewiswyd Contractwr i Gynllunio Ysgol Uwchradd Fitzalan Newydd Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi y dyfarnwyd y contract i gynllunio cartref newydd Ysgol Uwchradd Fitzalan i Kier. Dyma'r cynllun diweddaraf i'w gyflawni o dan Rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif ac Addysg Band B Caerdydd.
31 July 19
Contractor Chosen to Design New Fitzalan High School Image
Cardiff Council has announced that Kier has been awarded the contract to design the new home for Fitzalan High School, the latest scheme to be delivered under Cardiff's Band B, 21stCentury Schools and Education Programme.
31 July 19
Recite Me helps make careers in theatre more accessible and inclusive Get Into Theatre, the UK’s leading theatre careers website, has added web accessibility and language software Recite Me to the website to make it accessible and inclusive for the widest pool of talent.
30 July 19
Leicester Tycoon goes undercover in Cheshunt School Image
ENTREPRENEUR PAUL ROWLETT GOES UNDERCOVER IN NEW CHANNEL 4 TV SERIES THE SECRET TEACHEROne of Britain's most dynamic emerging entrepreneurs - Paul Rowlett, the CEO and founder of EverythingBranded.co.
30 July 19
Day of celebration for 100th anniversary of Ashford Tank Image
A family-friendly celebration event is being held to mark the 100th anniversary of the gifting of the WW1 Mark IV tank to the people of Ashford in August 1919, with a day of music, activities and education.
30 July 19
Greater Public Scrutiny of HMRC Powers Welcomed  For Immediate Release Greater Public Scrutiny of HMRC Powers Welcomed Tax Preparation Specialist Welcomes Announcement of New Measures Following Public Consultation  Following public unease at the gr
26 July 19
Ysgol Gymraeg Treganna: ‘Gofal, cymorth ac arweiniad o'r safon uchaf', meddai Estyn Image
Mae Ysgol Gymraeg Treganna yn Nhreganna wedi sgorio'n ‘wych' mewn dau o'r pum maes a arolygwyd gan Estyn - y sgôr uchaf posibl, ac yn 'dda' yn y tri chategori eraill y edrychwyd arnynt gan arolygaeth addysg Cymru.
26 July 19
Ysgol Gymraeg Treganna: ‘Exceptionally good quality of care, support and guidance' says Estyn Image
Ysgol Gymraeg Treganna in Canton has scored ‘excellent' in two of the five areas inspected by Estyn - the highest rating possible, and ‘good' in the other three categories looked at by the education inspectorate for Wales.
26 July 19
Estyn: ‘Gofal, cymorth a chanllawiau o safon uchel' yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Santes Monica Image
Estyn: ‘Gofal, cymorth a chanllawiau o safon uchel' yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Santes Monica
24 July 19
Estyn: ‘Good quality care, support and guidance' at St Monica's Church in Wales Primary School Image
St Monica's Church in Wales Primary School in Cathays has achieved ‘good' in all five areas, examined by Estyn, the education inspectorate for Wales.
24 July 19
Sherborne sees visitor surge when Dorset Moon comes to Town! Image
  MEDIA RELEASESherborne sees visitor surge when Dorset Moon comes to Town!Tens of thousands of people were introduced to the beautiful Dorset town of Sherborne when Luke Jerram's Museum of the Moon,
19 July 19
Gŵyl y Crys Melyn yn Dathlu'r Arwr Lleol Geraint Thomas OBE Image
Heddiw cynhelir gŵyl gelf, gerddoriaeth a dawns i ddathlu gyrfa a chyflawniadau'r beiciwr o Gaerdydd Geraint Thomas OBE yng Nghanolfan Better, yn y Maendy.
18 July 19
Yellow Jersey Festival Celebrates Local Hero, Geraint Thomas OBE. Image
Today a festival of art, music and dance to celebrate the career and achievements of Cardiff cyclist Geraint Thomas OBE, took place at Maindy Better Centre.
18 July 19
Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd wedi agor yn swyddogol Image
Mae'r Prif Weinidog Mark Drakeford ar y cyd ag Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Huw Thomas, wedi agor Ysgol Gymunedol Gorllewin Caerdydd yn swyddogol yr wythnos hon, ac roedd Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd ac Aelod y Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a
16 July 19
Cardiff West Community High School is officially opened Image
This week, Cardiff West Community High School has been officially opened by The First Minister for Wales Mark Drakeford and The Leader of Cardiff Council, Cllr Huw Thomas, in the presence of Deputy Leader of Cardiff Council and Cabinet Member for Educati
16 July 19
Mwy nag erioed yn ymuno ag Ymgyrch Hawliau'r Plentyn Caerdydd Image
Mae mwy o ysgolion nag erioed wedi cofrestru â Dyfarniad Ysgolion sy'n Parchu Hawliau, gan ddangos eu cymorth i helpu Caerdydd i ddod yn un o Ddinasoedd Cyntaf y DU sy'n Dda i Blant.
11 July 19