The essential journalist news source
Just Associates Public Relations Signs Sylvia Cohen Image
Press Release                                                   LONDON 17.06.20 JUST ASSOCIATESSylvia Cohen signs to Just Associates for public relations, reputation and marketing consultancy.One the
17 June 20
Just Associate Signs Sylvia Cohen Image
Press Release                                                   LONDON 17.06.20 JUST ASSOCIATESSylvia Cohen signs to Just Associates for public relations, reputation and marketing consultancy.One the
17 June 20
Diweddaraf COVID-19: 16 Mehefin Image
Dyma'r diweddaraf ar COVID-19 gan Gyngor Caerdydd: gwybodaeth ddiweddaraf am ysgolion yn ail-agor; mae cyn-aelod 96 oed o'r Lluoedd Arfog y cafodd ei gartref ei ddinistrio yn ystod Storm Dennis wedi cael hwb mawr trwy gymorth Gwasanaethau Byw'n...
16 June 20
COVID-19 Update: 16th June Image
Here is the latest COVID-19 update from Cardiff Council, covering: the latest on schools reopening on Monday, 29th June; thanks to Cardiff's Independent Living Services, a 96-year-old war veteran whose Nantgarw home was devastated during Storm Dennis...
16 June 20
New Joint Venture EPC Space , To Target Rad Hard Power Electronics Applications Image
EPC and VPT, Inc. Announce Joint Venture - EPC Space - Targeting the Radiation Hardened Power Electronics Market for Mission Critical ApplicationsEPC Space, a joint venture company, will provide advan
16 June 20
Cymorth byw’n annibynnol i gyn-filwr a dioddefwr llifogydd Image
Mae cyn-aelod 96 oed o’r Lluoedd Arfog y cafodd ei gartref ei ddinistrio yn ystod Storm Dennis wedi cael hwb mawr trwy gymorth Gwasanaethau Byw'n Annibynnol Caerdydd.
16 June 20
Independent living support for war veteran and flood victim Image
A 96-year-old war veteran whose home was devastated during Storm Dennis has been given a new lease of life, thanks to Cardiff’s Independent Living Services.
16 June 20
Diweddariad COVID-19: 15 Mehefin Image
Yn y diweddariad ar COVID-19 a gafwyd heddiw gan Gyngor Caerdydd: yr ardaloedd sy'n cael casgliadau gwastraff gardd dydd Sadwrn yma; tîm Therapi Lleferydd ac Iaith Dechrau'n Deg yn gweithio dros Gaerdydd; a mae'n Wythnos Ffoaduriaid Cymru ac mae...
15 June 20
COVID-19 Update: 15th June Image
In today's COVID-19 update from Cardiff Council: the areas of Cardiff having a garden waste collection this Saturday; Flying Start Speech & Language Therapy Team working for Cardiff; and Cardiff's libraries release a selection of eBooks and eAudiobooks..
15 June 20
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (8 Mehefin) Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (8 Mehefin)
14 June 20
The COVID-19 news you might have missed from Cardiff Council over the last seven days (15th June) Image
The COVID-19 news you might have missed from Cardiff Council over the last seven days (15th June)
14 June 20
Mae cam cyntaf cynllun peilot Wellfield Road yn weithredol Image
Gweithredwyd cam cyntaf y cynllun peilot ar Wellfield Road dros y penwythnos, gyda lleoedd parcio wedi'u dileu o bob ochr y ffordd a chonau traffig dros dro i ehangu'r palmentydd er mayn i'r y cyhoedd allu dilyn mesurau ymbellhau cymdeithasol.
14 June 20
First phase of the Wellfield Road pilot scheme is up and running Image
The first phase of the pilot scheme on Wellfield Road was implemented over the weekend, with parking spaces removed from either side of the road and temporary traffic cones put in place to widen the pavements, so social distancing measures...
14 June 20
COVID-19 Update: 12th June Image
Welcome to the last COVID-19 update of the week from Cardiff Council, covering: 11 things you can do to avoid problems with seagulls and pests; the Early Years Inclusion Team switch to social media, phone and email to continue giving support...
12 June 20
Diweddariad COVID-19: 12 Mehefin Image
Croeso i ddiweddariad COVID-19 olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: sut i osgoi problemau gyda gwylanod a phlâu; y tîm cynhwysiant blynyddoedd cynnar yn annog pobl i 'alw mewn' i'w grŵp un drwy'r cyfryngau cymdeithasol; clod i'n timau...
12 June 20
Diweddariad COVID-19: 11 Mehefin Image
Dyma ddiweddariad COVID-19 Cyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: cynnal cyfarfod Cabinet Cyngor Caerdydd ar-lein; Project Pontio Rhithwir ar gyfer ysgolion ar waith; Clwb Ieuenctid Cŵl Pobl Fyddar Caerdydd; a apêl gan Ken o'r Tîm Glanhau Strydoedd...
11 June 20