The essential journalist news source
New Book 'History Through the Black Experience' The new book launched that charters ‘History Through the Black Experience’. There is no other book on the market that captures the breadth and depth of the Black story, experience and perspective of Sub-Sahara Africa, Central and North America, Caribbean
19 January 22
Plans for ‘3rd Cybersecurity Skills Festival’ Unveiled By SASIG Image
People, skills and resources that protect commerce, industry and public services from cyberattacks will feature at the 3rd Cybersecurity Skills Festival
19 January 22
Help for New book chartering Black History Black History through the Black Experience
18 January 22
PRESS RELEASE: The 3rd Diverse Book Awards open tomorrow Image
Now in its third year, The Diverse Book Awards officially opens this week to nominations from UK-based publishers and authors, for diverse and inclusive books published any time during 2021.
12 January 22
SIA offers grants for good causes For the attention of: News Desks No of pages: 02 Date:12 January 2022 Ref: NR02-22 SIA offers grants for good causes using cashconfiscated from criminalsThe Security Industry Authority (SIA) is calling
12 January 22
Mayor's plans for town to lead on digital inclusion  News Release Media information from Middlesbrough CouncilPress and Public Relations Office (01642) 729502/3 MAYOR'S PLANS FOR TOWN TO LEAD ON DIGITAL INCLUSIONA major town-wide drive is being launche
11 January 22
University of Strathclyde awarded five British Council Scholarships for Women in STEM University of Strathclyde awarded five British Council Scholarships for Women in STEM 
11 January 22
Atyniadau a theatrau Gŵyl y Gaeaf i gau wrth i Gymru symud i Lefel Rhybudd 2 Image
Bydd nifer o atyniadau Nadolig Caerdydd yn cau ar ddiwedd y dydd ar Noswyl Nadolig yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru bod Cymru'n symud i Lefel Rhybudd 2.
23 December 21
Mynegi eich barn ar gynlluniau Caerdydd i ehangu ac ad-drefnu darpariaeth ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwane Image
Mae Cyngor Caerdydd yn ymgynghori ar gyfres o gynlluniau sylweddol i ehangu'r ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), Anghenion Dysgu Cymhleth (ADC) ac anghenion iechyd a lles
23 December 21
Have your voice heard on Cardiff's plans to expand and reorganise provision for pupils with Additional Learning Needs (A Image
Cardiff Council is consulting on a series of significant plans to expand provision for children and young people with Additional Learning Needs (ALN), Complex Learning Needs (CLN) and health and wellbeing needs
23 December 21
Rational and Craft Guild of Chefs look forward to exciting final Image
 Top tomorrow: four teams of young chefs battle for the Cooking for the Future crown Craft Guild of Chefs and Rational announce exciting final line-up Who are the best up and coming chefs in the UK? 
20 December 21
Dweud eich dweud ar gynigion i ehangu Ysgol Gynradd Pentyrch Image
Mae'r cyhoedd yn cael cyfle i roi eu barn ar gynigion ar gyfer Ysgol Gynradd Pentyrch, a allai gynyddu nifer y lleoedd cynradd ar gyfer gogledd-orllewin Caerdydd.
17 December 21
Have your say on proposals to expand Pentrych Primary School Image
Members of the public have an opportunity to give their views on proposals for Pentyrch Primary School, which could increase primary school places for North West Cardiff.
17 December 21
Y garreg filltir nesaf i'r ysgol gynradd gyntaf i gael ei hadeiladu dan Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) Caerdydd Image
Heddiw, dyfarnwyd y contract i adeiladu ysgol gynradd newydd gwerth £6 miliwn i'w lleoli yn natblygiad Sant Edern.
17 December 21
Next milestone for first primary school to be built under Cardiff's Local Development Plan (LDP) Image
The contract to construct a new £6million primary school to be located at the St Edeyrns development, has today been awarded.
17 December 21
Ymgynghoriad - Cynigion i wella dilyniant gyrfa Cynorthwywyr Addysgu Image
Mae ymgynghoriad sy'n gwahodd Cynorthwywyr Addysgu ledled y ddinas i ddweud eu dweud ar nodau ar gyfer eu gyrfa, bellach ar agor.
13 December 21