Datganiadau Diweddaraf

Image
Bydd cost parcio ym meysydd parcio ardal Caerdydd yn newid ar ddydd Llun, 6 Chwefror, o dan gynlluniau i helpu trigolion a siopwyr i sicrhau mannau parcio sydd ar hyn o bryd yn cael eu defnyddio gan gymudwyr.
Image
Dyma ein diweddariad diweddaraf, sy'n cynnwys: Ceisiadau ar gyfer lleoedd meithrin yn 2023 ar agor nawr; Landlord o Gaerdydd wedi cael gorchymyn i dalu dros £25,000; Maethu yng Nghaerdydd; a Ysgol Gynradd Sant Paul - Ddiwrnod Gyda'n Gilydd.
Image
Mae ceisiadau ar gyfer lleoedd meithrin nawr ar agor a gall rhieni â phlant sy'n troi'n 3 oed rhwng 1 Medi 2022 a 31 Awst 2023 nawr wneud cais am le meithrin rhan amser i ddechrau ym mis Medi 2023.
Image
Mae landlord o Gaerdydd wedi cael gorchymyn i dalu dros £25,000 yn Llys Ynadon Caerdydd am gatalog o fethiannau’n ymwneud â'i eiddo rhent yn Heol y Fferi yn Grangetown.
Image
Cyngor teithio i Gymru yn erbyn Iwerddon ar 4 Chwefror yng Nghaerdydd; Sicrhau buddsoddiad i gyfleusterau chwaraeon cymunedol yng Nghaeau Llandaf; Tri phrosiect bwyd cynaliadwy arloesol i dderbyn cyllid; Ffederasiwn The Oaks, "ysgolion cynnes a...
Image
Estyn yn canmol Ysgolion Cynradd Greenway a Trowbridge; cyllid wedi’i ddyfarnu i brosiectau bwyd cynaliadwy; buddsoddiad wedi’i sicrhau i gyfleusterau chwaraeon cymunedol yng Nghaeau Llandaf a chyngor teithio ar gyfer y gêm Cymru yn erbyn Iwerddon ddydd
Image
Bydd Cymru yn herio Iwerddon ar ddydd Sadwrn 4 Chwefror yn Stadiwm Principality.
Image
Disgwylir trawsnewidiad yng nghyfleusterau chwaraeon cymunedol Caeau Llandaf, gyda chanolfan tennis Padel newydd, caffi newydd a gofod cymunedol, wyneb newydd i’r cyrtiau tennis, datblygu cyfleuster tennis cymunedol ar gyfer pob oedran a gallu,
Image
Disgwylir trawsnewidiad yng nghyfleusterau chwaraeon cymunedol Caeau Llandaf, gyda chanolfan tennis Padel newydd, caffi newydd a gofod cymunedol, wyneb newydd i’r cyrtiau tennis, datblygu cyfleuster tennis cymunedol ar gyfer pob oedran a gallu,
Image
Mae prosiect i droi bwyd sydd dros ben yn brydau parod, astudiaeth sy'n archwilio sut y gallai ffermydd fertigol sy'n defnyddio amgylcheddau amaethyddol rheoledig adfer cynhyrchu bwyd yn lleol, a phrosiect i dyfu ffrwythau a llysiau drwy ôl-osod technole
Image
Mae Estyn wedi disgrifio ysgolion cynradd Greenway a Trowbridge fel ysgolion cynnes a chroesawgar y mae eu hethos o ofal a chefnogaeth yn treiddio drwy'r cyfan maen nhw'n ei wneud.
Image
Dyma ein diweddariad diweddaraf, sy'n cynnwys: Diwrnod Cofio'r Holocost Cymru 2023; Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd yn galw ar i bobl sy'n hoff o gerddoriaeth gefnogi lleoliadau annibynnol lleol; Mae disgyblion Ysgol Gynradd Draenen Pen-y-graig...
Image
I nodi Diwrnod Cofio'r Holocost 2023, bydd recordiad o Goffâd Cymru eleni ar gael i'w wylio ar sianel YouTube Cyngor Caerdydd.
Image
Lleoliadau annibynnol yw asgwrn cefn sîn gerddoriaeth fyw Caerdydd, ac mae Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd yn galw ar bobl sy'n hoff o gerddoriaeth ledled y ddinas i fynd allan a chefnogi lleoliadau lleol ar lawr gwlad yn ystod Wythnos Lleoliadau Annibynnol
Image
Mewn archwiliad diweddar ar Ysgol Gynradd Draenen Pen-y-graig yng Nghaerdydd, canfu ESTYN fod disgyblion yn mwynhau mynychu'r ysgol ac yn gwneud cynnydd nodedig yn eu sgiliau cymdeithasol.
Image
Deddf Etholiadau 2022: Newidiadau i System Etholiadol y DU; Caerdydd yn sicrhau £50m o gronfa Codi'r Gwastad ar gyfer cam cyntaf Cledrau Croesi Caerdydd; Bydd archebu bagiau ailgylchu gwyrdd i gartrefi preswylwyr yn dod i ben ar Ionawr 31...