Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma’ch diweddariad dydd Mawrth: Arddangosfa SuperTed newydd yn Amgueddfa Caerdydd; Caerdydd sy'n Dda i Blant yn dathlu Young Changemakers; Anrhydedd mawr i ysgol am ei darpariaeth Gymraeg; Cerflun newydd Bae Caerdydd yn dathlu hanes radio
Image
Mae mwy na 20,900 o ddisgyblion oed cynradd ledled y ddinas bellach yn gallu elwa o brydau ysgol am ddim drwy raglen Prydau Ysgol Am Ddim i Holl Blant Ysgolion Cynradd Llywodraeth Cymru, gan sicrhau bod plant yn bwyta'n dda yn ystod y diwrnod ysgol ac o
Image
Grymuso Yfory: Caerdydd sy'n Dda i Blant yn Dathlu Young Changemakers!; Mae cerflun newydd yn tynnu sylw at Ynys Echni wedi'i osod ar Forglawdd Bae Caerdydd; Agor Tŷ Bronwen: Pod Lles Newydd yn Ysgol Gynradd Lakeside; ac fwy
Image
Dyma’ch diweddariad dydd Mawrth, sy’n cynnwys: · Cyngor yn ymrwymo i fynd i'r afael â diffyg o £49.7m yn y gyllideb · Rhaglen 'Gigs Bach' yn arddangos talent y dyfodol yng Nghlwb Ifor Bach · 85% o ddisgyblion Caerdydd yn mynychu y
Image
Mae dwy ysgol gynradd yng Nghaerdydd wedi ennill gwobr o £100 yr un am gymryd rhan yn Rhaglen Cenhadon Democratiaeth Cyngor Caerdydd.
Image
Roedd hi'n hydref pan aeth cyfres o 'Gigs Bach' gan rai o'r perfformwyr mwyaf poblogaidd ar y sîn gerddoriaeth Gymreig ar daith o gwmpas ysgolion uwchradd Caerdydd, gan gychwyn rhaglen Cyngor Caerdydd gyda'r nod o ysbrydoli dysgwyr a sicrhau talent ddawn
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi datgelu ei fod yn wynebu diffyg o bron i £50m yn y gyllideb yn 2025/26.
Image
Mae 20 o gaeau 3G newydd yn cael eu cynnig gan Gyngor Caerdydd fel rhan o strategaeth hirdymor newydd mewn partneriaeth â Chymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC), Sefydliad Pêl-droed Cymru (SPC), a chynghreiriau lleol.
Image
Mae Grŵp Llywio'r Ddinas Cyflog Byw Caerdydd wedi'i gydnabod gyda gwobr fawreddog am ei waith rhagorol ar y Cyflog Byw Gwirioneddol yn y ddinas.
Image
Mae timau Ymgysylltu Cymunedol a Chydweithfa Gymunedol Ieuenctid Scope, Caerdydd, wedi cydweithio â Chyngor Caerdydd i gynnal arddangosfa gelf aml-gyfrwng am ddim am bythefnos, sy'n cynnwys gwaith artistiaid anabl, yng Nghanolfan y Llyfrgell Ganolog.
Image
Dyma’ch diweddariad dydd Mawrth (9.7.24)
Image
Mae trigolion ar draws de Cymru yn cael eu hatgoffa o newidiadau diweddar yn yr etholaethau seneddol a allai effeithio ar yr ardal y maent yn bwrw eu pleidlais ynddi ar 4 Gorffennaf.
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Cau ffyrdd ym Mae Caerdydd o 1 Gorffennaf; Digwyddiad Dathlu Gwobrau profiad gwaith, ‘Beth Nesaf?' Ysgol Gynradd Pentyrch yn dathlu agor meithrinfa newydd ac ehangiad yr ysgol; Ysgol Gynradd Lakeside...
Image
Mae hybiau a llyfrgelloedd ledled Caerdydd yn paratoi i lansio Sialens Ddarllen yr Haf eleni a’r nod yw tanio creadigrwydd a galluoedd adrodd straeon plant drwy swyn darllen drwy gydol gwyliau'r haf.
Image
Ysgol Gynradd Lakeside: "Amgylchedd hapus a meithringar" meddai Estyn; Ysgol Gynradd Pentyrch yn dathlu agor meithrinfa newydd ac ehangiad yr ysgol; Digwyddiad Dathlu Gwobrau profiad gwaith, ‘Beth Nesaf?'...
Image
Cau ffyrdd ar gyfer gorymdaith Pride Cymru ar 22 Mehefin; Cyngor teithio ar gyfer Foo Fighters yn Stadiwm Principality; Adroddiad yn tynnu sylw at addewid i blant sy'n derbyn gofal; Canmol Ysgol Gynradd Llysfaen