Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae'r Gronfa Her yn agor ceisiadau ar gyfer her fwyd gynaliadwy gwerth £2.1m i annog dyfeisgarwch; Gwasanaethau Profedigaeth Caerdydd yn ennill dwy wobr genedlaethol am y trydydd tro; Ymgynghoriad Cyhoeddus ar agor nawr ar lety newydd i Ysgol y Court...
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cwmpasu: bydd casgliadau gwastraff gardd wrth ymyl y ffordd yn cael eu casglu bob mis o 4 Hydref; ymgynghoriad cyhoeddus ar agor nawr ar lety newydd i Ysgol y Court; a mae'r Gronfa Her yn agor ceisiadau...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf, sy'n cynnwys: Ffyrdd fydd wedi cau ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd Prifysgol Caerdydd dydd Sul, 2 Hydref; ceisiadau am leoedd ysgol uwchradd ar gyfer 2023 ar agor nawr; and lansio cynllun Gwirfoddolwyr Sy'n Deall Dementia.
Image
Cynigion Caerdydd i gynyddu a datblygu darpariaeth i blant sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chymhleth; Cyngor Caerdydd yn rhoi camau ar waith i reoli pwysau costau byw a chwyddiant; Adroddiad Estyn yn canmol cymuned 'ofalgar a chynhwysol' ysgol...
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cwmpasu: Caerdydd i ddod yn Lanach a Gwyrddach gyda strategaeth ailgylchu newydd; Cyngor i wella amddiffynfeydd llifogydd Caerdydd; a enwi ysgol gynradd newydd sbon Caerdydd a phenodi Pennaeth newydd
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cefnogi cynllun Llywodraeth Cymru i ddileu'r feirws HIV yng Nghymru a sicrhau dim goddefgarwch o stigma'n gysylltiedig â HIV erbyn 2030.
Image
Gallai Cyngor Caerdydd gyflwyno is-bwyllgor annibynnol i sicrhau bod cytundeb cyfnewid tir arfaethedig sydd ei angen yn y Maendy i adeiladu Ysgol Uwchradd Cathays newydd yn rheoli unrhyw wrthdaro buddiannau yn y broses o wneud penderfyniadau.
Image
Mae cynllun newydd i annog pobl i roi eu hamser i helpu Caerdydd ar ei thaith i ddod yn ddinas sy’n deall dementia wedi ei lansio heddiw ar Ddiwrnod Clefyd Alzheimer y Byd.
Image
Mae Dysgu Oedolion Caerdydd wedi lansio eu cyrsiau ar gyfer hydref 2022 ac mae cofrestru ar gyfer ystod eang o ddosbarthiadau addysg a hamdden bellach ar agor.
Image
Mae mwy o fanylion wedi'u rhyddhau am ymweliad y Brenin a’r Frenhines Gydweddog i Landaf, y Senedd a Chastell Caerdydd yfory, dydd Gwener, 16 Medi.
Image
Talwyd teyrngedau i Ei Diweddar Fawrhydi y Frenhines Elizabeth II gan Gynghorwyr Caerdydd mewn cyfarfod arbennig o'r Cyngor Llawn a gynhaliwyd yn Neuadd y Ddinas Ddydd Mawrth (13 Medi).
Image
Mae mwy o fanylion wedi'u rhyddhau ar ymweliad Ei Fawrhydi y Brenin a'r Frenhines Gydweddog â Chaerdydd Ddydd Gwener, 16 Medi.
Image
Cynhelir cyfarfod arbennig o'r Cyngor Llawn yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd am 5pm heno (13 Medi) i drafod Cynnig o Gydymdeimlad yn dilyn marwolaeth Ei Mawrhydi'r Frenhines.
Image
Bydd y Brenin Charles a'r Frenhines Gydweddog yn talu eu hymweliad swyddogol cyntaf â Chaerdydd ers marwolaeth Ei Mawrhydi, Y Frenhines, a hynny Ddydd Gwener, 16 Medi.
Image
Mae’r Gwir Anrhydeddus Arglwydd Faer Caerdydd ac Arweinydd Cyngor Caerdydd wedi talu teyrnged i’w Mawrhydi'r Frenhines Elisabeth II yn dilyn y cyhoeddiad ynglŷn â’i marwolaeth heddiw.
Image
Dyma eich diweddariad ar ddydd Dydd Mawrth, yn cynnwys: canmoliaeth uchel I Ysgol ffydd Caerdydd; cau ffyrdd yng nghanol y ddinas; croeso’r Arglwydd Faer