Diweddaraf Datganiadau

Image
Cynlluniau cyffrous ar gyfer 100 o dai cyngor newydd i fodloni anghenion a dyheadau pobl hŷn yn y ddinas i’w drafod gan y Cabinet yr wythnos nesaf.
Image
Mae deuddeg seren newydd yn sîn gerddoriaeth Caerdydd wedi cael eu dewis i frwydro yn erbyn ei gilydd yn nwy rownd gynderfynol Y Gig Fawr o flaen panel o feirniaid dylanwadol o'r diwydiant.
Image
Mae asiant gosod tai o Gaerdydd a fethodd â darparu gwybodaeth i Rentu Doeth Cymru ynghylch ei fusnes wedi cael ei ddirwyo gan Lys Ynadon Caerdydd.
Image
Mae cynlluniau i gynorthwyo pobl sy’n cysgu allan i fynd i lety a gwasanaethau cymorth yn y ddinas dros yr Ŵyl a thrwy’r gaeaf.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyflwyno cynigion cyllideb i ymgynghori arnynt a fydd yn gweld £10.4 miliwn ychwanegol yn cael ei fuddsoddi mewn ysgolion a £7.2 miliwn ychwanegol ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol.
Image
Caiff cynlluniau i wella effeithlonrwydd ynni yn y cartrefi rhent sy’n perfformio waethaf yng Nghymru eu hystyried gan Gabinet Cyngor Caerdydd wythnos yma.
Image
Bydd cyfres o ddigwyddiadau ledled Caerdydd yn yr wythnosau i ddod i gefnogi Diwrnod Rhuban Gwyn ar 25 Tachwedd, sef Diwrnod Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig dros ddiddymu trais yn erbyn menywod a merched.
Image
Ddydd Llun 25 Tachwedd 2019, cynhelir rhaglen o ddigwyddiadau i nodi'r Diwrnod Rhyngwladol Diddymu Trais yn erbyn Menywod (Diwrnod y Rhuban Gwyn).
Image
Cynhelir arfer Sul y cofio cenedlaethol Cymru, sy'n cael ei gynnal ar y cyd gan Gyngor Caerdydd, Llywodraeth Cymru ac mewn partneriaeth â'r Lleng Brydeinig Frenhinol ddydd Sul 10 Tachwedd 2019.
Image
Mewn hybiau ledled y ddinas yr wythnos nesaf, cynhelir nifer o ddigwyddiadau i gynnig gwybodaeth a chefnogaeth i aelodau y Lluoedd Arfog sy’n gwasanaethu, cyn-filwyr a’u teuluoedd.
Image
Caiff Gwasanaethau Allgymorth newydd i'w wneud yn haws i breswylwyr gofrestru genedigaethau a marwolaethau yn y ddinas ei lansio yr wythnos nesaf.
Image
Heddiw, cyhoeddwyd enillwyr cystadleuaeth ysgrifennu stori i blant ysgol mewn digwyddiad arbennig yng Nghaerdydd fel rhan o ddathliadau blynyddol Wythnos y Llyfrgelloedd.
Image
Mae Wythnos y Llyfrgelloedd yn ceisio darganfod beth yw hoff lyfr Caerdydd.
Image
Plans to develop more than 200 low carbon homes in the east of the city have been awarded Welsh Government grant funding.
Image
Mae cynlluniau i gynnig tua 160 o gartrefi fforddiadwy ychwanegol yn y ddinas trwy eu prynu yn y farchnad agored wrthi’n mynd rhagddynt, fel rhan o nod y Cyngor o sicrhau 1,000 o gartrefi cyngor newydd erbyn 2022.
Image
Bydd naws Gymraeg i ddatblygiadau a strydoedd newydd Caerdydd a dylid rhoi enwau arnynt sydd â chyd-destun lleol a hanesyddol.