Diweddaraf Datganiadau

Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; y diweddaraf am achosion sy'n effeithio ar ysgolion; ac ymweld â safleoedd yng Nghaerdydd yn dilyn adroddiadau am dorri rheoliadau
Image
Mae ymgyrch sy’n rhoi arweiniad syml i deuluoedd i wneud cais am leoedd mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghaerdydd wedi cael ei lansio.
Image
Datganiad gan Gyngor Caerdydd ar gau Hak’s Fish Bar & Kebabs ar Caroline Street ar unwaith oherwydd diffyg mesurau pellhau cymdeithasol.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (28 Medi)
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Caerdydd yn cyflwyno mesurau cloi rhagofalus i atal cynnydd yn nifer yr achosion o Covid; Diweddariad ar Achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion; a mwy o fynediad at gymorth...
Image
Bydd prifddinas Cymru yw cyflwyno mesurau cloi i atal y cynnydd diweddar yn yr achosion o COVID-19.
Image
Mae clybiau swyddi wyneb yn wyneb a mynediad i gyfrifiaduron cyhoeddus mewn canolfannau cymunedol ledled y ddinas yn cael eu hail-gyflwyno i gefnogi pobl i mewn i waith.
Image
Mae cyfres o fesurau newydd yn cael eu cyflwyno gan Wasanaethau Profi, Olrhain a Diogelu Caerdydd a'r Fro mewn ymgais i atal y cynnydd sydyn yn nifer yr achosion Covid-19 a welir ledled y ddwy sir.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; y diweddaraf am achosion sy'n effeithio ar ysgolion; a gwiriadau cydymffurfio sy'n parhau mewn safleoedd trwyddedig ledled y ddinas
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (21 Medi)
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: y diweddaraf am achosion COVID-19 yng Nghaerdydd a nodyn atgoffa i gymryd gofal dros y penwythnos; apêl arall i bobl gael gwared ar fasgiau, hancesi papur, menig a weips atal bacteri
Image
Dyma'r diweddaraf gan Gyngor Caerdydd ar: nifer cyfredol yr achosion o COVID-19 a ffigurau profion Caerdydd; cynhaliwyd archwiliadau cydymffurfio ym mhob lleoliad yng nghanol y ddinas y penwythnos diwethaf; diolch cyhoeddus i holl ofalwyr y ddinas; a y c
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi datgelu gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer cymdeithas decach lle gall pawb rannu yn llwyddiant y ddinas.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (14 Medi)
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, yn cynnwys: rheoliadau coronafeirws; diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion; bil £39m y cyngor dros y cyfnod cloi a bwlch cyllidebol o £25m ar gyfer y flwyddyn nesaf...
Image
Bydd cynllun sy'n rhoi pwerau ychwanegol i'r Cyngor i gyflawni gwelliannau mewn Tai Amlfeddiannaeth yn cael ei ymestyn.