Datganiadau Diweddaraf

Image
Diweddariad Dydd Mawrth, sy'n cynnwys: Gwaith wedi dechrau i adeiladu Beicffordd Parc y Rhath; Dadorchuddio portread yn y Plasty o bencampwr manwerthu Caerdydd; Addysg Caerdydd: Strategaeth Gydweithredu a Ffedereiddio.
Image
Am fwy na 150 mlynedd, roedd siop adrannol James Howell ar Heol Eglwys Fair gyfystyr â'r profiad manwerthu gorau y gallai Caerdydd ei gynnig.
Image
Addysg Caerdydd: Strategaeth Gydweithredu a Ffedereiddio; Disgyblion Ysgol Gynradd Coed Glas yn paratoi ar gyfer antur wrth ymweld â safle dymchwel yn Nhŷ Glas; Datgelu cynigion Cyllideb Cyngor Caerdydd wrth i'r Awdurdod geisio cau bwlch o £30.3m...
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Datgelu cynigion Cyllideb Cyngor Caerdydd wrth i'r Awdurdod geisio cau bwlch o £30.3m; Disgyblion Ysgol Gynradd Coed Glas yn paratoi ar gyfer antur wrth ymweld â safle dymchwel yn Nhŷ Glas; Ysgol Gynradd...
Image
Arddangosfa newydd gan artistiaid o Gymru i helpu i ailsefydlu oriel annibynnol; Dau landlord wedi cael dirwy o £23,000 rhyngddynt am rentu eiddo peryglus yng Nghaerdydd; ac mwy
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Mae rhentu eiddo peryglus allan yng Nghaerdydd wedi costio miloedd o bunnoedd i ddau landlord; Cartrefi Cyntaf Caerdydd; Arddangosfa newydd gan artistiaid o Gymru i helpu i ailsefydlu oriel annibynnol
Image
Diweddariad Dydd Mawrth, sy'n cynnwys: Adeiladwr twyllodrus oedd yn cario ‘arf tanion ffug' yn cael ei garcharu yn Llys y Goron Caerdydd; Canmoliaeth i Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair gan Estyn am fod yn gynnes, gofalgar a chynhwysol; ac fwy...
Image
Gwaith yn dechrau'n swyddogol ar gampws addysg arloesol newydd yn y Tyllgoed; Sesiwn raddio'r Academi Cogyddion Iau yn nodi llwyddiant coginio i ddisgyblion Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd; Stori'r Ysgyfarnog i helpu plant ysgol i oresgyn...
Image
Seremoni swyddogol yn dathlu dechrau gwaith i adeiladu campws addysg arloesol yn y Tyllgoed; Cyrtiau tennis ym mharciau Caerdydd i gael eu hadnewyddu; Sesiwn raddio'r Academi Cogyddion Iau yn nodi llwyddiant coginio i ddisgyblion Ysgol Uwchradd...
Image
Bydd pob ysgol gynradd yng Nghaerdydd yn derbyn llyfr stori ddarluniadol sy’n canolbwyntio ar oresgyn trawma.
Image
Diweddariad Dydd Gwener, sy'n cynnwys: Bydd Caerdydd yn cynnal Rowndiau Terfynol Cwpan Pencampwyr Investec a Chwpan Her EPCR 2025; Canolfan Blant Integredig Trelái a Chaerau yn disgleirio yn Arolwg Estyn; Cyngor teithio ar gyfer gêm Cymru
Image
Ceisiadau ar gyfer lleoedd meithrin yn 2024 ar agor nawr; Arweinwyr dinesig yn nodi Diwrnod Cofio'r Holocost mewn seremoni ddwys; Cyhoeddi cadeirydd newydd i archwilio potensial ynni'r llanw yn Aber Afon Hafren...
Image
Daeth arweinwyr crefyddol a gwleidyddol ynghyd yng Nghaerdydd y bore yma i nodi Diwrnod Cofio'r Holocost, y coffâd rhyngwladol i gofio'r miliynau a fu farw yn yr Holocost ac mewn hil-laddiadau dilynol ledled y byd.
Image
Gofyn y cyhoedd am farn ar barcio newydd i Gaerdydd; Rhaglen ôl-osod arbedion ynni i arbed arian a lleihau allyriadau carbon; Ysgol Gynradd Trelái yn dathlu arolwg Estyn cadarnhaol yn nodi amgylchedd dysgu tawel a meithringar; Trac Motocross yn helpu...
Image
Disgyblion wedi'u hysbrydoli gan berfformwyr cerddoriaeth Cymraeg mwyaf gwefreiddiol yn perfformio yn eu hysgol; Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn derbyn cydnabyddiaeth o fri; Gofyn y cyhoedd am farn ar barcio newydd, ac fwy.
Image
Mae ymgynghoriad cyhoeddus chwe wythnos ar gynllun parcio newydd ar y stryd i Gaerdydd wedi’i gymeradwyo a bydd yn cael ei lansio yn gynnar eleni, yn dilyn cyfarfod Cabinet Cyngor Caerdydd ddydd Iau, Ionawr 18fed.