Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma ein diweddariad diweddaraf, sy'n cynnwys: Ceisiadau ar gyfer lleoedd meithrin yn 2023 ar agor nawr; Landlord o Gaerdydd wedi cael gorchymyn i dalu dros £25,000; Maethu yng Nghaerdydd; a Ysgol Gynradd Sant Paul - Ddiwrnod Gyda'n Gilydd.
Image
Cyngor teithio i Gymru yn erbyn Iwerddon ar 4 Chwefror yng Nghaerdydd; Sicrhau buddsoddiad i gyfleusterau chwaraeon cymunedol yng Nghaeau Llandaf; Tri phrosiect bwyd cynaliadwy arloesol i dderbyn cyllid; Ffederasiwn The Oaks, "ysgolion cynnes a...
Image
Dyma ein diweddariad diweddaraf, sy'n cynnwys: Diwrnod Cofio'r Holocost Cymru 2023; Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd yn galw ar i bobl sy'n hoff o gerddoriaeth gefnogi lleoliadau annibynnol lleol; Mae disgyblion Ysgol Gynradd Draenen Pen-y-graig...
Image
I nodi Diwrnod Cofio'r Holocost 2023, bydd recordiad o Goffâd Cymru eleni ar gael i'w wylio ar sianel YouTube Cyngor Caerdydd.
Image
Deddf Etholiadau 2022: Newidiadau i System Etholiadol y DU; Caerdydd yn sicrhau £50m o gronfa Codi'r Gwastad ar gyfer cam cyntaf Cledrau Croesi Caerdydd; Bydd archebu bagiau ailgylchu gwyrdd i gartrefi preswylwyr yn dod i ben ar Ionawr 31...
Image
Dyma'ch diweddariad Ddydd Gwener, yn cynnwys: sicrhau £50m gan Gronfa Codi'r Gwastad ar gyfer cam cyntaf Cledrau Croesi Caerdydd; newidiadau pwysig i system etholiadol y DU; a dathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd yn Hyb y Llyfrgell Ganolog.
Image
Mae'r llywodraeth ganolog wedi pasio deddf fydd yn newid y ffordd rydyn ni'n pleidleisio yn Etholiad San Steffan a’r Etholiad ar gyfer y Comisiynydd Heddlu a Throseddu. Gelwir y ddeddf hon yn Ddeddf Etholiadau 2022.
Image
Dyma ein diweddariad diweddaraf, sy'n cynnwys: Bydd archebu bagiau ailgylchu gwyrdd i gartrefi preswylwyr yn dod i ben ar Ionawr 31; Datgelu'r camau nesaf ar gyfer y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol; Dweud eich dweud, Systemau Trafnidiaeth Deallus.
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol y Cyngor ar Fuddsoddiad Addysg Caerdydd; Cyhoeddi Canlyniadau Prawf Rheoli Chwyn Amgen; Strategaeth Gwasanaethau Plant (2023-2026); Mae gweithwyr y cyngor yn gweithio bob awr...
Image
Yn dilyn y glaw trwm a'r gwyntoedd cryfion ddydd Mercher a dydd Iau yr wythnos hon, mae Tîm Priffyrdd y cyngor wedi bod yn gweithio y tu allan i oriau i ymateb i'r problemau a gododd yn sgil y Rhybudd Tywydd Melyn gan y Swyddfa Dywydd.
Image
Dyma ein diweddariad diweddaraf, sy'n cynnwys manylion ein casgliadau o goed Nadolig go iawn; paratoadau ar gyfer agor Hyb Lles Cymunedol Rhiwbeina; ymgynghoriad cyhoeddus ar Gampws Cymunedol y Tyllgoed; ac arolwg defnyddwyr Parc Cefn Onn.
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: ymgynghoriad ar Gyllideb y Cyngor 2023/24 bellach ar agor; newidiadau i gaeau pêl-droed bach mewn parciau; gwaredu papur lapio y Nadolig hwn; ac arolwg Parc Cefn Onn.
Image
Annog trigolion Caerdydd i gymryd rhan mewn ymgynghoriad cyllideb; Canllaw i Gyllideb 2023/24 y Cyngor; Cynnig dau atyniad newydd i ymwelwyr ym Mae Caerdydd; Gwelliannau aer glân Caerdydd o fudd i bawb; Pennu blaenoriaethau newid hinsawdd wrth i Gyngor..
Image
Dyma eich diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Annog trigolion Caerdydd i gymryd rhan mewn ymgynghoriad cyllideb; Cyngor Caerdydd yn cymeradwyo cynnig mewn egwyddor gan Academy Music Group i ddiogelu Neuadd Dewi Sant; Mae cerbyd newydd sy'n graeanu...
Image
Gofynnir i drigolion Caerdydd roi eu barn ar newidiadau posibl i wasanaethau'r Cyngor yn dilyn y newyddion y bydd dal angen i'r awdurdod lleol ddod o hyd i £23.5m er mwyn mantoli'r cyfrifon yn 2023/24, er gwaethaf derbyn cynnydd o 9% mewn cyllid gan...
Image
Beth yw bwlch yn y gyllideb? Pam mae'r Cyngor yn wynebu bwlch yn y gyllideb? Sut rydyn ni'n bwriadu cau'r bwlch