Datganiadau Diweddaraf

Image
Fampirod, bleidd-ddynion, sombis, yr Ieti, Bigfoot, ac Anghenfil y Loch Ness. I’r rhestr yma o greaduriaid cas yma, allwn ni nawr ychwanegu chwilen Ynys Echni sy’n bwydo ar gig a gwaed?
Image
Mae cyfran Caerdydd o Gronfa Ffyniant Gyffredin (CFfG) y Llywodraeth - a gynlluniwyd i ddisodli'r cyllid a ddarparwyd yn flaenorol gan yr UE - wedi cael ei wario er budd cannoedd o bobl a phrosiectau ledled y ddinas.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn cymryd camau i gynyddu'r amddiffyniad a roddir i adeiladau o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol lleol yn y ddinas rhag dymchwel neu ddatblygiad digydymdeimlad.
Image
Bydd un o ddigwyddiadau chwaraeon moduro dan do mwyaf poblogaidd Prydain yn rhuo’n ôl i Gaerdydd ddydd Sadwrn, Medi 2, pan fydd FM British Speedway Grand Prix yn dod â rhai o feicwyr gorau’r byd i Stadiwm Principality.
Image
Mae disgwyl i filoedd o redwyr droedio ar hyd strydoedd y brifddinas Ddydd Sul, 3 Medi, gydag atgyfodi ras 10k poblogaidd Caerdydd.
Image
Bydd Neuadd y Ddinas eiconig Caerdydd yn cau dros dro y gaeaf hwn er mwyn galluogi gwaith seilwaith hanfodol ar yr adeilad rhestredig Gradd I a'i gadw ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.
Image
Mae ymwelwyr â Chastell Caerdydd wedi bod yn edmygu'r dyluniad blodau diweddaraf sy'n cwmpasu'r tir y tu allan i dirnod poblogaidd y ddinas.
Image
Bum milltir yn unig oddi ar arfordir Caerdydd, ceir hafan naturiol sydd wedi bod â chysylltiad dynol ers dros 2,000 o flynyddoedd.
Image
Mae ailagor cronfeydd dŵr Llys-faen a Llanisien wedi cael ei groesawu gan Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi ei Adroddiad Lles blynyddol – hunanasesiad cynhwysfawr o ba mor dda y mae'n darparu gwasanaethau ac yn bodloni amcanion a nodir yn ei Gynllun Corfforaethol ar gyfer 2022-25.
Image
Bydd Cymru'n herio Seland Newydd ddydd Sadwrn 5 Tachwedd yn Stadiwm Principality.
Image
Cyhoeddwyd y saith sefydliad cyntaf i gwblhau'r camau yn Siarter Teithio Iach Caerdydd mewn digwyddiad yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd ddydd Mercher 6 Hydref.
Image
Mae Amgueddfa Caerdydd wedi derbyn Gwobr Aur Croeso Cymru am gynnig profiad cofiadwy i ymwelwyr.
Image
Gydag ychydig dros 12 wythnos i fynd tan fod Siôn Corn yn galw eto, mae'r Nadolig wir yn nesáu.
Image
Oherwydd digwyddiad ym Mhentir Alexandra, bydd Morglawdd Bae Caerdydd ar gau o 3pm yfory (15 Medi) tan tua 11.30pm. Bydd cychod yn dal i allu mynd i mewn i Fae Caerdydd a’i adael drwy’r llifdorau.
Image
75 mlynedd yn ôl, ar 10 Medi 1947, rhoddwyd Castell Caerdydd yn swyddogol i bobl Caerdydd gan bumed Ardalydd Bute.