Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae murlun enfawr o Betty Campbell MBE wedi cael ei baentio ar flaen Ysgol Gynradd Mount Stuart yn Butetown, i goffáu pennaeth du cyntaf Cymru a dathlu'r cyfraniadau a wnaeth hi i addysg yng Nghymru a'r byd ehangach.
Image
Mae'r gwaith ar furlun enfawr o Betty Campbell MBE yn mynd rhagddo yn Ysgol Gynradd Mount Stuart yn Butetown, ar ôl i blant o'r ysgol fynegi dymuniad i anrhydeddu pennaeth du cyntaf Cymru.
Image
Mae canolfan ddiweddaraf y ddinas yn paratoi i agor ar ôl gwaith adnewyddu llyfrgell mawr gael ei gwblhau yng ngogledd Caerdydd.
Image
Mae cerflun syfrdanol Caerdydd sy'n anrhydeddu'r brifathrawes ddu gyntaf yng Nghymru, Betty Campbell MBE, wedi ennill y bleidlais gyhoeddus mewn seremoni wobrwyo fawreddog.
Image
Bydd grŵp theatr o Gaerdydd yn adrodd stori saith milwr o Awstralia a gafodd eu nyrsio yng Nghaerdydd, filoedd o filltiroedd o'u cartrefi, yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf mewn tri pherfformiad amlgyfrwng dramatig mewn tri lleoliad gwahanol
Image
Dyma eich diweddariad ar ddydd Dydd Mawrth, yn cynnwys: canmoliaeth uchel I Ysgol ffydd Caerdydd; cau ffyrdd yng nghanol y ddinas; croeso’r Arglwydd Faer
Image
Gyda’r tywydd poeth yn cyrraedd y 90au uchel, gall fod yn anodd annog plant a phobl ifanc i wneud mwy nag ymlacio yn y cysgod yn ystod gwyliau hir yr ysgol
Image
Parc y Bragdy'n; Anghenion Dysgu Ychwanegol; Tymor Ysgol newydd yn dod â help ariannol ar gyfer hanfodion ysgol; Elusen cŵn tywys yn elwa o Ddiwrnod mawreddog yr Arglwydd Faer
Image
Dyma eich diweddariad ar ddydd Gwener, yn cynnwys: Cau ffyrdd a chyngor teithio I bawb o ran ‘Clash at the Castle’; chwaraeon Cymraeg yn Haf o Hwyl; ardal chwarae Parc Brewery yn agor; y diweddaraf ar elusen yr Arglwydd Faer; cymorth i rieni â hanfodion
Image
Dyma eich diweddariad dydd Gwener, sy’n cynnwys: Canlyniadau TGAU yn well na 2019; coleg yn cynnal digwyddiad Haf o Hwyl cynhwysol; Dylanwadwyr Ifanc Caerdydd yn dweud eu dweud am ddyfodol addysg; cau ffyrdd ar gyfer digwyddiad reslo yn y stadiwm; a'r rh
Image
Croeso i'n newyddion diweddaraf, yn cynnwys: cyngor gyrfaoedd ac addysg; cau ffyrdd ar gyfer Pride Cymru; cefnogaeth I bobl ifanc y neu harddegau Wcráin; Mae heddiw yn Diwrnod Annibyniaeth Wcráin
Image
Ers y cadarnhad y byddai'r DU yn cynnal Cystadleuaeth Cân Eurovision 2023, mae Cyngor Caerdydd, Llywodraeth Cymru a Stadiwm Principality wedi bod yn gweithio ar gyflymder i sefydlu dichonoldeb cais i gynnal y digwyddiad ym mhrifddinas Cymru.
Image
Bydd Caerdydd yn dathlu bywyd a gwaith yr AS Jo Cox a lofruddiwyd, drwy lwyfannu Diwrnod gyda’n Gilydd yn un o faestrefi mwyaf diwylliannol amrywiol y ddinas.
Image
Mae Gŵyl Bwyd a Diod Caerdydd – un o'r digwyddiadau rhad ac am ddim mwyaf poblogaidd yng nghalendr yr haf – yn dychwelyd ym mis Gorffennaf am y tro cyntaf ers y pandemig
Image
Mae Liam Gallagher wedi dewis Caerdydd fel lleoliad olaf ei haf o gyngherddau awyr agored gyda chyn brif leisydd Oasis yn ymddangos ym Mhentir Alexandra ar ymylon y Morglawdd
Image
Bydd marchnad dan do hanesyddol Caerdydd yn ailagor gyda’r nos yr wythnos yma am y tro cyntaf ers 2019 wrth i'r ddinas barhau i ddychwelyd i normalrwydd ar ôl pandemig Covid-19.