Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae 'na ddraig newydd yn y dref ar Ddydd Gŵyl Dewi, a'i henw hi yw Tesni!
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi ei Gynllun Corfforaethol, gan amlinellu'r blaenoriaethau a'r nodau y mae wedi'u gosod i’w hun ar gyfer y tair blynedd nesaf a thu hwnt.
Image
Mae un ar bymtheg o goed ffrwythau treftadaeth wedi'u plannu ar safle perllan cymunedol newydd yn y Gored Ddu ym Mharc Bute, gan gynnwys y ‘Dyn Coed Afalau' sef yr enw traddodiadol ar y goeden afalau hynaf mewn Perllan.
Image
Diweddariad Dydd Mawrth, sy'n cynnwys: Gwaith wedi dechrau i adeiladu Beicffordd Parc y Rhath; Dadorchuddio portread yn y Plasty o bencampwr manwerthu Caerdydd; Addysg Caerdydd: Strategaeth Gydweithredu a Ffedereiddio.
Image
Mae Ysgol Mynydd Bychan, ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yng Nghaerdydd, wedi cael ei chanmol yn ei hadroddiad Estyn diweddaraf am ethos gofalgar a pherthynas waith agos rhwng disgyblion a staff.
Image
Mae gwaith adeiladu wedi dechrau heddiw, (Dydd Llun, 26 Chwefror), ar y cam cyntaf o Feicffordd Parc y Rhath Caerdydd.
Image
Am fwy na 150 mlynedd, roedd siop adrannol James Howell ar Heol Eglwys Fair gyfystyr â'r profiad manwerthu gorau y gallai Caerdydd ei gynnig.
Image
Addysg Caerdydd: Strategaeth Gydweithredu a Ffedereiddio; Disgyblion Ysgol Gynradd Coed Glas yn paratoi ar gyfer antur wrth ymweld â safle dymchwel yn Nhŷ Glas; Datgelu cynigion Cyllideb Cyngor Caerdydd wrth i'r Awdurdod geisio cau bwlch o £30.3m...
Image
Gallai dull newydd o ddarparu addysg yng Nghaerdydd olygu bod mwy o ysgolion yn gweithio gyda'i gilydd drwy drefniadau cydweithredu a ffedereiddio ffurfiol, i ddarparu system addysg hynod effeithiol a chynaliadwy.
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Datgelu cynigion Cyllideb Cyngor Caerdydd wrth i'r Awdurdod geisio cau bwlch o £30.3m; Disgyblion Ysgol Gynradd Coed Glas yn paratoi ar gyfer antur wrth ymweld â safle dymchwel yn Nhŷ Glas; Ysgol Gynradd...
Image
Mae disgyblion o Ysgol Gynradd Coed Glas yn Llanisien wedi mwynhau cyfle unigryw i ymweld â'r safle dymchwel yn hen adeilad swyddfa CThEF yn Nhŷ Glas.
Image
Mae cyllideb sy'n diogelu ysgolion ac addysg, yn cefnogi gwasanaethau cymdeithasol ac yn amddiffyn y bobl sydd mwyaf agored i niwed
Image
Mae ysgol gynradd dawel, bwrpasol a hapus yng Nghaerdydd wedi cael ei chanmol gan arolygwyr Estyn am ei hamgylchedd dysgu cynhwysol a meithringar lle mae disgyblion yn gwneud cynnydd da.
Image
Arddangosfa newydd gan artistiaid o Gymru i helpu i ailsefydlu oriel annibynnol; Dau landlord wedi cael dirwy o £23,000 rhyngddynt am rentu eiddo peryglus yng Nghaerdydd; ac mwy
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Mae rhentu eiddo peryglus allan yng Nghaerdydd wedi costio miloedd o bunnoedd i ddau landlord; Cartrefi Cyntaf Caerdydd; Arddangosfa newydd gan artistiaid o Gymru i helpu i ailsefydlu oriel annibynnol
Image
Mae arddangosfa newydd o waith gan ddau artist sydd wedi ennill beirniadaeth glodfawr o Gymru, yn agor y penwythnos hwn yn un o fannau artistiaid annibynnol pwysicaf Caerdydd, Bay Art.