Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cytuno ar fesurau newydd llym i helpu i ddefnyddio tai gwag hirdymor yn y ddinas unwaith eto.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cytuno ei Gynllun Corfforaethol, gan amlinellu'r blaenoriaethau a'r nodau y mae wedi'u gosod i’w hun ar gyfer y tair blynedd nesaf a thu hwnt.
Image
Mae cyllideb sy'n diogelu ysgolion ac addysg, yn cefnogi gwasanaethau cymdeithasol ac yn amddiffyn y bobl sydd fwyaf agored i niwed wedi ei chymeradwyo gan Gyngor Caerdydd wrth iddo wynebu 'argyfwng ariannu sector cyhoeddus' sy'n effeithio ar awdurdodau
Image
Mae Ysgol Gynradd Pentre-baen wedi bod yn cymryd rhan mewn prosiect peilot rhyngwladol sy'n ceisio annog plant i ymgysylltu â chynnyrch lleol a'u helpu i archwilio eu diwylliant a'u treftadaeth bwyd unigryw.
Image
Yr wythnos hon, ymddangosodd James Healan, Prif Swyddog Ieuenctid Caerdydd, ar BBC Crimewatch Live i siarad am yr effaith gadarnhaol y mae menter Realiti Rhithwir arloesol yn ei chael ar bobl ifanc ledled y ddinas.
Image
Mae taith gerdded gylchol boblogaidd ym Mharc Llyn Hendre yn cael ei defnyddio eto ar ôl i Gyngor Caerdydd gwblhau'r gwaith o ailadeiladu pont yn y llecyn prydferth poblogaidd.
Image
Mae Ysgol Gynradd Groes-wen wedi dathlu ei hagoriad swyddogol yn ystod digwyddiad arbennig ym mhresenoldeb Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas a'r Dirprwy Arweinydd a'r Aelod Cabinet dros Addysg, y Cynghorydd Sarah Merry.
Image
Diweddariad Dydd Mawrth, sy'n cynnwys: Mae eiddo gwag hirdymor yn wynebu premiwm treth gyngor o 300% mewn ymgais i ddefnyddio cartrefi unwaith eto; Rôl allweddol Cyngor Caerdydd yn sicrhau Rolls Royce ar gyfer Llaneirwg; Cyngor Teithio diwrnod gêm Cymru
Image
Bydd Cymru'n herio Ffrainc ddydd Sul 10 Mawrth yn Stadiwm Principality.
Image
Mae cynlluniau i helpu Clwb Rygbi Rhiwbeina i gael cyfleoedd ariannu newydd a sicrhau buddsoddi mewn cyfleusterau presennol ym Mharc Caedelyn wedi cael eu datgelu.
Image
Mae penderfyniad Rolls Royce Submarines i agor swyddfa newydd ym Mharc Busnes Llaneirwg yng Nghaerdydd, fydd yn creu 130 o swyddi newydd, wedi cael ei groesawu gan Gyngor Caerdydd.
Image
Mae eiddo gwag hirdymor yn wynebu premiwm treth gyngor o 300% mewn ymgais i ddefnyddio cartrefi unwaith eto; Y pethau bach sy'n gwneud gwahaniaeth mawr i bobl ddigartref Caerdydd; Ein Dinas: Ein Hiaith; ac fwy
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn cynnig mesurau newydd anodd i helpu i ddefnyddio tai gwag hirdymor yn y ddinas unwaith eto.
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Cyngor yn cytuno ar ei weledigaeth ar gyfer y tair blynedd nesaf; Y pethau bach sy'n gwneud gwahaniaeth mawr i bobl ddigartref Caerdydd; Ein Dinas: Ein Hiaith - gwefan siop un stop newydd y Brifddinas...
Image
Bydd pwyntiau cyfrannu digidol newydd y Ddinas yn helpu i roi arian yn gyflym a hawdd
Image
Mae 'na ddraig newydd yn y dref ar Ddydd Gŵyl Dewi, a'i henw hi yw Tesni!