Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma'ch diweddariad Ddydd Gwener, yn cynnwys: ffilm yn dangos ein cynllun byw yn y gymuned newydd; ymddiriedolaeth Parc Maendy yn gwneud penderfyniad ar gyfnewid tir; mae 40 yn rhagor o sefydliadau Caerdydd wedi dod yn gyflogwyr Cyflog Byw achrededig...
Image
Mae cynlluniau ar gyfer cynllun byw yn y gymuned newydd sbon i bobl hŷn wedi dod yn fyw mewn ffilm newydd o'r datblygiad yng Nglan-yr-afon.
Image
Byddai cyfnewid tir arfaethedig ym Mharc Maendy er budd gorau Ymddiriedolaeth Parc Maendy yn ôl penderfyniad mewn egwyddor a wnaed gan Gabinet Cyngor Caerdydd, gan weithredu yn ei rôl fel Ymddiriedolwr yr elusen. Mae’r cyfnewid yn dal i fod yn amodol ar
Image
Mae cyllideb sy'n diogelu ysgolion ac addysg, yn helpu i greu swyddi newydd, yn adeiladu cartrefi cyngor y mae mawr eu hangen, gyda'r nod o helpu Caerdydd i ddod yn ddinas Gryfach, Wyrddach a Thecach - wedi cael ei chymeradwyo gan Gabinet Cyngor Caerdydd
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi ei Gynllun Corfforaethol diweddaraf - glasbrint sy'n amlinellu ei weledigaeth o sut y bydd y ddinas yn datblygu dros y tair blynedd nesaf a thu hwnt.
Image
Mae 40 yn rhagor o sefydliadau Caerdydd wedi dod yn gyflogwyr Cyflog Byw achrededig yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
Image
Dyma ein diweddariad diweddaraf, sy'n cynnwys: helpu i fynd i'r afael â phwysau tai'r dinas; Coffáu Pennaeth Du Cyntaf Cymru mewn gwaith celf trawiadol; a Landlord o Gaerdydd yn cael ei orchymyn i dalu ychydig dros £4,500.
Image
Mae landlord o Gaerdydd wedi cael ei orchymyn i dalu ychydig dros £4,500 am fethu ag unioni diffygion mewn dwy fflat y mae'n berchen arnynt ac yn eu rhentu allan yn Claude Road ym Mhlasnewydd.
Image
Mae murlun enfawr o Betty Campbell MBE wedi cael ei baentio ar flaen Ysgol Gynradd Mount Stuart yn Butetown, i goffáu pennaeth du cyntaf Cymru a dathlu'r cyfraniadau a wnaeth hi i addysg yng Nghymru a'r byd ehangach.
Image
Helpu i fynd i'r afael â phwysau tai'r dinas; Ymddiriedolaeth Parc Maendy i wneud penderfyniad ar gyfnewid tir; Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2023; Datgelu cynlluniau manwl ar ddyfodol 'Gwyrddach, Tecach, Cryfach'...
Image
Gallai perchnogion eiddo gwag hirdymor yng Nghaerdydd wynebu cynnydd pellach yn eu taliadau treth gyngor o dan gynlluniau newydd i helpu i leddfu'r pwysau ar argaeledd tai yn y ddinas.
Image
Dyma'ch diweddariad Ddydd Gwener, yn cynnwys: Datgelu cynigion cyllideb Cyngor Caerdydd; Datgelu cynlluniau manwl ar ddyfodol 'Gwyrddach, Tecach, Cryfach' Caerdydd; Merched o fyd gwyddoniaeth a thechnoleg i helpu i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf.
Image
Mae penderfyniad ynghylch a yw cyfnewidiad tir arfaethedig ym Mharc Maendy er budd gorau Ymddiriedolaeth Parc Maendy i'w wneud gan Gyngor Caerdydd ar 2 Mawrth, gan weithredu yn ei rôl fel Ymddiriedolwr yr elusen.
Image
Y thema ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2023 yw "DigitalALL: Innovation and technology for gender equality" ac mae Addewid Caerdydd yn apelio ar fenywod o'r diwydiannau gwyddoniaeth a thechnoleg i helpu i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi ei Gynllun Corfforaethol diweddaraf - glasbrint sy'n amlinellu ei weledigaeth o sut y bydd y ddinas yn datblygu dros y tair blynedd nesaf a thu hwnt.
Image
Mae cyllideb sy'n diogelu ysgolion ac addysg, yn helpu i greu swyddi newydd, yn adeiladu cartrefi cyngor y mae mawr eu hangen, a'i nod yw helpu Caerdydd i ddod yn ddinas Gryfach, Wyrddach a Thecach - wedi cael ei datgelu gan Gyngor Caerdydd.