Datganiadau Diweddaraf

Image
Mewn stryd oddi ar Heol y Plwca brysur Caerdydd mae grŵp o bobl yn aros yn amyneddgar yn y glaw mân, y tu allan i adeilad cyffredin. Mae'n ddeng munud cyn i'r drws agor, maen nhw'n cael tocyn, ac yn mynd i mewn i wneud eu siopa wythnosol
Image
Gyda thua 270 o ymrwymiadau swyddogol wedi’u cyflawni, gan gynnwys seremonïau plannu coed, codi arian i elusennau, saliwtiau Brenhinol ac ymweliadau ysgol, all neb ddweud bod Bablin Molik wedi treulio'r flwyddyn ddiwethaf fel Arglwydd Faer Caerdydd yn ll
Image
Mae Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd yn chwilio am dri aelod newydd i helpu i ddatblygu a chefnogi sîn gerddoriaeth y ddinas.
Image
Twf addawol y Gymraeg yng ngweithlu'r Cyngor; Darganfyddwch eich Robinson Crusoe mewnol gydag ymweliad ag Ynys Echni; Canllaw newydd i helpu i leihau'r risg o ddementia; Cymorth grant i wella adeiladau cymunedol; ac fwy
Image
Mae nifer y staff sydd â sgiliau Cymraeg sy'n gweithio i Gyngor Caerdydd wedi cynyddu mwy na thraean yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
Image
Cymorth grant i wella adeiladau cymunedol; Llwybr newydd yn archwilio hanes Camlas Gyflenwi'r Dociau Caerdydd; Golau gwyrdd i gynlluniau Ysgol Uwchradd Willows newydd; Cerflun Torwyr Cod y Byd Rygbi yn ennill Gwobr Treftadaeth Chwaraeon
Image
Os cawsoch yr awydd erioed i grwydro ynys hardd, mynd nôl i fyd natur a ‘darganfod eich Robinson Crusoe mewnol’ mae cyfle gennych nawr - a hynny gwta bum milltir oddi ar lannau Caerdydd.
Image
Mae adnodd newydd i helpu preswylwyr yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg i ddeall sut i leihau eu tebygolrwydd o ddatblygu dementia wedi cael ei lansio heddiw, yn ystod Wythnos Gweithredu ar Ddementia.
Image
Gwahoddir ceisiadau nawr am arian grant i gefnogi sefydliadau cymunedol y sector gwirfoddol i wella eu hadeiladau cymunedol.
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Mawrth, sy'n cynnwys: Cynllun gweithredu Trelái a Chaerau a gynlluniwyd gan y gymuned; Strategaeth fuddsoddi newydd ar gyfer ysgolion Caerdydd; Adolygiad Amddiffyn Plant yn nodi cryfderau; Y Cyngor yn helpu clwb criced
Image
Yn ystod arolygiad diweddar gan Estyn, canfuwyd bod Ysgol Gynradd Hywel Dda yn sefyll allan am ei hymrwymiad i greu amgylchedd gofalgar a chefnogol lle mae lles disgyblion yn brif flaenoriaeth.
Image
Mae pecyn o fesurau - sydd wedi'i gynllunio i wella bywydau pobl ifanc a'r gymuned leol ar ystadau Trelái a Chaerau yng Nghaerdydd - wedi cael ei gytuno gan Lywodraeth Cymru a Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.
Image
Mae camlas gyflenwi'r dociau Caerdydd, a adeiladwyd yn y 1830au, wedi dechrau cyfnod newydd yn ei hanes yn ddiweddar, pan ddatgelwyd rhan o ddyfrffordd y ddinas a oedd wedi’i chuddio o dan Ffordd Churchill yng nghanol dinas Caerdydd ers 1948.
Image
Fe gyfrannodd Claire rysáit i ‘Dewch â rhywbeth at y bwrdd’, llyfr newydd sy’n llawn dop â ryseitiau ac atgofion maethu trawsffurfiol, gan ofalwyr a phobl sydd â phrofiad o fod mewn gofal .
Image
Ddwy flynedd yn ôl, ar ddiwedd tymor llwyddiannus, roedd Clwb Criced Llandaf yn edrych ymlaen at ddyfodol disglair, gan gyflwyno'r gamp i fenywod, bechgyn a merched, yn ogystal â pharhau i ddringo’r tablau cynghrair lleol gyda'i dîm hŷn.
Image
Clwb criced amatur yn datgelu cyfleusterau newydd er budd y gymuned; Cerflun Torwyr Cod y Byd Rygbi yn ennill Gwobr Treftadaeth Chwaraeon; Golau gwyrdd i gynlluniau Ysgol Uwchradd Willows newydd; ac fwy