Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi anrhydeddu dyn a achubodd Neuadd y Ddinas rhag cael ei dinistrio pan aeth i'r afael â bom cyneuol a gafodd ei ollwng ar do’r adeilad yn ystod cyrch awyr yr Almaen yn ystod yr Ail Ryfel Byd.
Image
Mae cofrestru ar agor ar gyfer cyrsiau dysgu oedolion sy'n dechrau yn ddiweddarach y mis hwn.
Image
Mae Cyngor Caerdydd unwaith eto’n gwahodd ceisiadau gan grwpiau cymunedol a sefydliadau'r trydydd sector ledled y ddinas am gyllid grant sydd ar gael i helpu i adeiladu cymunedau cryf a chydlynol.
Image
Mae chwe pherson ifanc 13-17 oed o Wasanaethau Ieuenctid Caerdydd wedi dychwelyd o gyfnewidfa ieuenctid unigryw yn Carlsbad, Califfornia lle enillon nhw'r Wobr Rhagoriaeth Darlledu yn y Confensiwn Rhwydwaith Teledu Myfyrwyr.
Image
Bydd partner dylunio ac adeiladu newydd yn cael ei benodi ar gyfer Cledrau Croesi Caerdydd; m y tro cyntaf yng Nghaerdydd, siop gafodd ei dal yn gwerthu cynhyrchion tybaco anghyfreithlon yn cael ei chau gan y cyngor; ac myw
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Cloc y Pierhead wedi'i adfer i'w hen ogoniant; Cerddoriaeth fyw i ddarparu trac sain y ddinas y penwythnos hwn; Cynlluniau diwygiedig Canolfan Hamdden Pentwyn i'w cyflwyno i'r gymuned; ac fwy
Image
Mae cam cyntaf Cledrau Croesi Caerdydd wedi cymryd cam ymlaen heddiw - gyda'r newyddion y bydd partner dylunio ac adeiladu yn cael ei benodi, i gyflwyno'r dyluniad manwl ar gyfer cam cyntaf y cynllun o Gaerdydd Canolog i Orsaf Drenau Bae Caerdydd.
Image
Mae Kermashan Mini Market, 136 Clifton Street, Caerdydd, wedi cael ei chau gan y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir ar ôl cwynion ynghylch gwerthu tybaco anghyfreithlon a thuniau ocsid nitraidd.
Image
Mae cynllun newydd i wella chwe llwybr bysiau allweddol i ganol dinas Caerdydd, a gynlluniwyd i roi hwb i nifer y teithwyr a chynnig amseroedd teithio cyflymach, wedi'i ddatgelu.
Image
Bydd cynlluniau diwygiedig ar gyfer Canolfan Hamdden Pentwyn cael eu cyflwyno i'r gymuned leol mewn dau ddigwyddiad galw heibio yr wythnos nesaf.
Image
Dychmygwch glywed trac sain cerddoriaeth ar draws y ddinas. Dinas lle mae sŵn hip-hop a drwm a bas yn rymblan dros waliau castell 2,000 o flynyddoedd oed, lle mae jazz sipsiwn i’w glywed o falconi arcedau Fictoraidd, a siopwyr yn cael eu serenadu gan bed
Image
Dechreuodd sgyrsiau am sut i wneud Caerdydd yn ddinas sy’n deall niwrowahaniaeth ddoe mewn digwyddiad arbennig yn Stadiwm Dinas Caerdydd.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi mai Kier sydd wedi cael ei ddewis fel y cynigydd a ffefrir i adeiladu adeilad newydd ar gyfer 'Ysgol Cynefin', a alwyd yn Ysgol y Court gynt.
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Mawrth, sy'n cynnwys: Cynllun cladin newydd gwerth £25m ar gyfer blociau fflatiau uchel Butetown; Cynyddu addysg Anghenion Dysgu Ychwanegol; Newidiadau i'r polisi derbyn i ysgolion; Radyr Rangers yn cael cymorth i wella...
Image
Mae Cloc y Pierhead, un o dirnodau enwog Caerdydd, wedi cael ei adfer yn llawn ac mae'n cael ei ailosod yn ei flwch gwydr amddiffynnol ar Heol Eglwys Fair Isaf yn ddiweddarach heddiw (18 Mawrth).
Image
Cynlluniau i helpu Radyr Rangers i wella cyfleusterau i'w cytuno; Cynlluniau ar draws y ddinas i gynyddu ac ailalinio'r ddarpariaeth ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol; Y Cyngor yn cyhoeddi polisi diwygiedig ar dderbyn i ysgolion...