Datganiadau Diweddaraf

Image
Murlun newydd bywiog yw'r ychwanegiad diweddaraf at waith celf a strydlun lliwgar ffordd a adfywiwyd yn ddiweddar yng nghanol y ddinas.
Image
Mae benthyciwr 83 oed wedi cael gorchymyn i ad-dalu dros £173,000 o'i harian twyll, gyda mwy na £35,000 yn cael ei ddychwelyd i'w dioddefwyr mewn iawndal.
Image
Mae gwaith sylweddol i ailddatblygu a gwella cyfleusterau yn Ysgol Gynradd Moorland yn Sblot wedi'u cwblhau.
Image
Bydd Bruce Springsteen a’r E Street Band yn cychwyn eu Taith Byd 2024 ar 5 Mai 2024 yn Stadiwm Principality Caerdydd. Bydd gatiau'r stadiwm yn agor am 4pm, felly bydd ffyrdd canol y ddinas yn cau o gwmpas y stadiwm o 2pm.
Image
Leftfield ac Orbital i chwarae Gŵyl Dinas Gerdd Caerdydd; 'Dim torri'r gwair' tan fis Medi mewn 33 safle newydd ledled Caerdydd i gefnogi natur; Ansawdd ailgylchu Caerdydd yn gwella'n sylweddol oherwydd y cynllun ailgylchu newydd; ac fwy
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Mawrth, sy'n cynnwys: Cyllid newydd ar gael i greu cydlyniant cymunedol; 'Dim torri'r gwair' tan fis Medi mewn 33 safle newydd ledled Caerdydd i gefnogi natur; Leftfield ac Orbital i chwarae Gŵyl Dinas Gerdd Caerdydd
Image
Bydd arloeswyr cerddoriaeth electronig Leftfield ac Orbital yn agor Gŵyl Dinas Gerdd Caerdydd ar 27 Medi yn Arena Utilita Caerdydd
Image
Mae disgwyl i drefniadau torri gwair 'un toriad', sy'n gyfeillgar i natur, lle nad yw'r gwair yn cael ei dorri tan fis Medi, gael eu cyflwyno mewn 33 o safleoedd newydd yng Nghaerdydd eleni.
Image
Diweddariad Diweddariad dydd Gwener • Ansawdd ailgylchu’r ddinas yn gwella yn sgil y cynllun ailgylchu newydd • Trigolion i ddod â phrawf adnabod â llun wrth bleidleisio fis nesaf • Cerddorion o Gaerdydd wedi'u comisiynu i greu 'Sŵn y Ddinas' newydd.
Image
Mae’r cam diweddaraf yn y gwaith o gyflwyno’r cynllun ailgylchu 'sachau didoli', i 37,000 eiddo ledled Caerdydd, wedi arwain at welliant sylweddol yn ansawdd yr ailgylchu a gesglir o gartrefi preswylwyr, gall Cyngor Caerdydd ddatgelu.
Image
Mae pedwar cerddor talentog o Gaerdydd wedi derbyn comisiynau 'Sŵn y Ddinas' i gefnogi creu gwaith newydd arbrofol, a bydd rhai ohonynt yn cael eu cyflwyno yn ddiweddarach eleni fel rhan Gŵyl Dinas Gerdd Caerdydd a gyflwynwyd yn ddiweddar.
Image
Bydd angen i drigolion Caerdydd ddangos prawf adnabod ffotograffig i bleidleisio yn etholiad Comisiynydd Heddlu a Throseddu ar 2 Mai.
Image
Anrhydeddu arwr bom ar ei ben-blwydd yn 100 oed fel achubwr Neuadd y Ddinas yn ystod yr Ail Ryfel Byd; Cymuned Pentwyn yn rhoi barn ar gynlluniau'r ganolfan hamdden; Cyfleoedd dysgu hyblyg i roi hwb i ragolygon gyrfa; ac fwy
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Anrhydeddu arwr bom ar ei ben-blwydd yn 100 oed fel achubwr Neuadd y Ddinas yn ystod yr Ail Ryfel Byd; Cymuned Pentwyn yn rhoi barn ar gynlluniau'r ganolfan hamdden; ac fwy
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi anrhydeddu dyn a achubodd Neuadd y Ddinas rhag cael ei dinistrio pan aeth i'r afael â bom cyneuol a gafodd ei ollwng ar do’r adeilad yn ystod cyrch awyr yr Almaen yn ystod yr Ail Ryfel Byd.
Image
Daeth dros 180 o bobl i sesiwn galw heibio ddeuddydd Cyngor Caerdydd yr wythnos diwethaf i archwilio cynlluniau a rhoi eu barn ar waith adnewyddu arfaethedig ac ailagor Canolfan Hamdden Pentwyn.