Datganiadau Diweddaraf

Image
Diweddariad Dydd Mawrth, sy'n cynnwys: Adeiladwr twyllodrus oedd yn cario ‘arf tanion ffug' yn cael ei garcharu yn Llys y Goron Caerdydd; Canmoliaeth i Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair gan Estyn am fod yn gynnes, gofalgar a chynhwysol; ac fwy...
Image
Mae Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair yn Nhreganna wedi derbyn canmoliaeth gan Estyn am ei amgylchedd cynnes, gofalgar a chynhwysol.
Image
Mae adeiladwr twyllodrus oedd yn cario ‘gwn ffug’ wedi cael ei ddedfrydu i bedair blynedd a phum mis o garchar yn Llys y Goron Caerdydd am dwyllo pedwar dioddefwr allan o £113,000
Image
Gwaith yn dechrau'n swyddogol ar gampws addysg arloesol newydd yn y Tyllgoed; Sesiwn raddio'r Academi Cogyddion Iau yn nodi llwyddiant coginio i ddisgyblion Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd; Stori'r Ysgyfarnog i helpu plant ysgol i oresgyn...
Image
Seremoni swyddogol yn dathlu dechrau gwaith i adeiladu campws addysg arloesol yn y Tyllgoed; Cyrtiau tennis ym mharciau Caerdydd i gael eu hadnewyddu; Sesiwn raddio'r Academi Cogyddion Iau yn nodi llwyddiant coginio i ddisgyblion Ysgol Uwchradd...
Image
Mae seremoni arbennig sy'n torri tir newydd wedi nodi dechrau'r gwaith adeiladu campws addysg ar y cyd arloesol newydd, i'w leoli yn ardal y Tyllgoed o'r ddinas.
Image
Mae'r Academi Cogyddion Iau, a gyflwynir gan Compass Cymru mewn cydweithrediad â Choleg Caerdydd a'r Fro fel rhan o fenter a arweinir gan Addewid Caerdydd, yn dathlu graddio deg cogydd ifanc addawol o Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd.
Image
Bydd pob ysgol gynradd yng Nghaerdydd yn derbyn llyfr stori ddarluniadol sy’n canolbwyntio ar oresgyn trawma.
Image
Bydd cyrtiau tennis mewn chwe pharc yng Nghaerdydd yn cael eu gweddnewid yn llwyr er budd trigolion lleol fel rhan o bartneriaeth rhwng Cyngor Caerdydd a'r Gymdeithas Tennis Lawnt (LTA).
Image
Diweddariad Dydd Gwener, sy'n cynnwys: Bydd Caerdydd yn cynnal Rowndiau Terfynol Cwpan Pencampwyr Investec a Chwpan Her EPCR 2025; Canolfan Blant Integredig Trelái a Chaerau yn disgleirio yn Arolwg Estyn; Cyngor teithio ar gyfer gêm Cymru
Image
Stadiwm Principality Caerdydd sydd wedi'i ddewis i gynnal Cwpan Pencampwyr Investec 2025 a Rowndiau Terfynol Cwpan Her EPCR
Image
Mae Canolfan Blant Integredig Trelái a Chaerau, sydd wedi'i lleoli ar Michaelston Road yn Nhrelái, wedi derbyn canmoliaeth yn ei harolwg diweddar a gynhaliwyd gan Estyn, Arolygiaeth Ei Fawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru.
Image
Diweddariad Dydd Mawrth, sy’n cynnwys: Cyhoeddi cadeirydd newydd i archwilio potensial ynni'r llanw yn Aber Afon Hafren, arweinwyr dinesig yn nodi Diwrnod Cofio'r Holocost mewn seremoni ddwys & ceisiadau ar gyfer lleoedd meithrin yn 2024 ar agor nawr.
Image
Ceisiadau ar gyfer lleoedd meithrin yn 2024 ar agor nawr; Arweinwyr dinesig yn nodi Diwrnod Cofio'r Holocost mewn seremoni ddwys; Cyhoeddi cadeirydd newydd i archwilio potensial ynni'r llanw yn Aber Afon Hafren...
Image
Mae ceisiadau ar gyfer lleoedd meithrin nawr ar agor a gall rhieni â phlant sy'n troi'n 3 oed rhwng 1 Medi 2023 a 31 Awst 2024 nawr wneud cais am le meithrin rhan amser i ddechrau ym mis Medi 2024.
Image
Daeth arweinwyr crefyddol a gwleidyddol ynghyd yng Nghaerdydd y bore yma i nodi Diwrnod Cofio'r Holocost, y coffâd rhyngwladol i gofio'r miliynau a fu farw yn yr Holocost ac mewn hil-laddiadau dilynol ledled y byd.