The essential journalist news source
Cynhelir casgliadau gwastraff gardd un tro yn ystod mis Mai Image
Caiff gwastraff gardd aelwydydd Caerdydd ei gasglu un tro yn ystod mis Mai, mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi.
27 April 20
One-off garden waste collections will take place during May Image
Households across Cardiff will receive a one-off green garden waste collection in May, Cardiff Council has announced.
27 April 20
Elusen ‘Gwesty Achub' yn cael ei sefydlu i gefnogi Cartref Cŵn Caerdydd. Image
Mae elusen newydd wedi cael ei sefydlu i godi arian a rhoi cymorth ychwanegol i'r cŵn sy'n derbyn gofal yng Nghartref Cŵn Caerdydd a hyrwyddo perchnogaeth gyfrifol ar gŵn ac ymddygiad dyngarol tuag at gwn.
21 April 20
New ‘Rescue Hotel' charity established to support Cardiff Dogs Home Image
A new charity has been established to fundraise and provide additional support for the dogs being looked after at Cardiff Dogs Home and promote responsible dog ownership and humane behaviour towards dogs.
21 April 20
Awgrymiadau da ar gyfer delio â'ch gwastraff a'ch ailgylchu yn ystod pandemig y coronafeirws Image
Rydym yn gwerthfawrogi bod llawer o newidiadau wedi cael eu gwneud i’r ffordd rydym yn gweithredu ein gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu ar hyn o bryd.
17 April 20
Top tips for dealing with your waste and recycling during the Coronavirus pandemic Image
We appreciate that there have been a lot of changes to how we operate our waste and recycling services at this time.
17 April 20
Could UK’s rotting waste replace the pandemic with the plague? Image
Government urged to upgrade recycling workers to critical status and reopen council tips Mountains of waste are be
16 April 20
Parciau Caerdydd 'yn dawelach na'r arfer' er gwaethaf heulwen gŵyl y banc Image
Roedd Parciau Caerdydd ar y cyfan yn ddistaw y penwythnos hwn gyda'r rhan fwyaf o bobl yn parchu’r gofynion ymbellhau cymdeithasol.
14 April 20
Cardiff’s parks ‘quieter than normal’ despite bank holiday sunshine Image
Cardiff’s parks were generally quiet this weekend with the majority of people observing social distancing requirements.
14 April 20
COVID19: Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu dros y Pasg Image
Bydd eich diwrnod casglu yn aros yr un peth yn ystod y Pasg eleni, ond mae’n bosibl y bydd amseroedd casglu yn newid felly sicrhewch fod eich gwastraff allan erbyn 6am.
06 April 20
COVID19: Easter Waste and Recycling Collections Image
Your collection day will remain the same during Easter this year, but collection times may change so please ensure your waste is out by 6am.
06 April 20
Mynwentydd Caerdydd i gau dros dro ar ôl nifer uchel o ymwelwyr ar y penwythnos Image
Caiff pedair mynwent yng Nghaerdydd eu cau i’r cyhoedd dros dro, oni bai eu bod yn mynd i angladd, yn dilyn penwythnos gyda llu o bobl yn ymweld â’r safleoedd ac yn methu cydymffurfio â chyfarwyddiadau'r Llywodraeth ar ymbellhau cymdeithasol.
01 April 20
Cardiff cemeteries to temporarily close after large number of weekend visitors Image
Four Cardiff cemeteries are to be temporarily closed to the public, unless they are attending a funeral, following a weekend which saw large numbers of people visiting the sites and failing to adhere to government instructions on social distancing.
01 April 20
Press Release | Local Museum Wins 2020 Cultural Enterprises Green Award Image
Press Release27 | 03 | 20(Previously the Telegraph Museum Porthcurno)  PK Porthcurno Wins 2020 Green AwardPK Porthcurno gardens | photo credit Rebecca Peters PK Porthcurno (previously the Telegraph Mu
27 March 20
Surface Finishing: OTEC and Fintek Green Initiatives Image
Fintek switch to paper tape to reduce single use plastic and OTEC install thousands of solar panels.
26 March 20
Councils must maintain recycling collections, says The Recycling Association The Recycling AssociationHeritage House, Vicar Lane, Daventry, NN11 4GDTel: +44 (0) 1327 703223 Fax: +44 (0) 1327 300612Email: simon.ellin@therecyclingassociation.comWebsite: www.therecyclingassociati
26 March 20