The essential journalist news source
COVID-19: Cadw plant a phobl ifanc yn dysgu pan fo'r ysgolion ar gau. Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi sefydlu tîm penodol i helpu ysgolion, drwy gynnig llu o ddeunyddiau digidol a chynlluniau ar-lein arloesol, fydd yn eu galluogi i barhau i gyflwyno'r cwricwlwm yn ystod y cyfnod y bydd ysgolion ar gau yn sgil COVID-19.
25 March 20
COVID-19: Keeping children and young people learning during school closures. Image
Cardiff Council has established a dedicated team to support schools in providing a host of digital materials and innovative online schemes so that curriculum can continue to be delivered during school closures caused by COVID-19.
25 March 20
Hyosung Harnessing Softil's Technology to Raise the Bar in Virtual Banking Press ReleaseFor Immediate ReleaseTel Aviv, 24 March 2020Hyosung Harnessing Softil's Technology to Raise the Bar in Virtual BankingVirtual bank agents and tellers will use IP video in a new breed of H
24 March 20
Datganiad ar drefniadau ysgolion ar gyfer gweithwyr allweddol. Image
Mae'r Cyngor wrthi'n gweithio ar fanylion y ddarpariaeth addysgol o bell ar gyfer pob plentyn ynghyd â threfniadau ar gyfer plant y gweithwyr allweddol, plant sy'n agored i niwed, a dosbarthiadau prydau ysgol am ddim ar gyfer plant sy'n gymwys. Byddwn yn
20 March 20
Statement on school arrangements for key workers Image
The Council is working on the details of remote educational provision for all children, and arrangements for the children of key workers, vulnerable children, and delivery of free school meals for eligible children. We will release the information as soo
20 March 20
Recite Me offers UK businesses free help to give accessible COVID-19 info online Web accessibility software company Recite Me’s CEO and Founder Ross Linnett has announced today that Recite Me will support all UK businesses for free by providing accessible and inclusive online Coronavirus related information to their staff & customers
18 March 20
Diweddariad Rhaglen Trefniadaeth Ysgolion Caerdydd Image
Bydd Cabinet Cyngor Caerdydd yn cael diweddariad ar Raglen Trefniadaeth Ysgolion y ddinas pan fydd yn cyfarfod ddydd Iau 19, Mawrth 2020.
13 March 20
Cardiff's School Organisation Programme Update Image
Cardiff Council's Cabinet will be updated on the city's School Organisation Programme when it meets on Thursday 19, March 2020.
13 March 20
Ysgol Gynradd Gwaelod-y-Garth wedi ennill sgôr ‘Da' gan Estyn Image
Mae Ysgol Gynradd Gwaelod y Garth yng Nghaerdydd wedi ennill sgôr 'Da' ym mhob un o'r pum maes y mae Estyn, sef Arolygiaeth Addysg Cymru, yn edrych arnynt.
10 March 20
Ysgol Gynradd Gwaelod y Garth rated ‘Good' by Estyn Image
Ysgol Gynradd Gwaelod y Garth in Cardiff, has achieved a rating of ‘good' in all five areas looked at by Estyn, the education inspectorate for Wales.
10 March 20
#GenerationEquality: Women Equalising in the Security Industry Image
A security company highlights women leading in male dominated worlds for International Women's Day 
05 March 20
Happy World Book Day: Time School - Yorkshire school inspires children's series Image
The Time School series is set in a fictional version of the town Nikki grew up in, with the school they travel back in time to visit being based on the one she went to – it’s a small town in West Yorkshire called Heckmondwike.
05 March 20
World Book Day Release: Time School - Author Interview, Review Copies Image
We love World Book Day and it brings us a lot of happiness to be able to help launch a book for children (middle grade) on the big day itself. The author, Nikki Young, is busy doing a lot of school visits...
04 March 20
Press Release: DeepZen launches first audiobooks using AI emotive voice tech Image
Good morning,Please see below news on the first range of audiobooks using new emotive voice technology (AI) to be sold across major resellers and library distributors worldwide. The British company, D
02 March 20
Bryn Hafod a Glan yr Afon yn dathlu dod yn Ffederasiwn yr Enfys Image
Bydd dwy ysgol gynradd yn Llanrhymni yn dathlu cael eu ffedereiddio'n swyddogol gyda llu o weithgareddau.
26 February 20
Bryn Hafod and Glan yr Afon celebrate becoming the Rainbow Federation Image
Two primary schools in Llanrumney will this week celebrate becoming officially federated during a host of activities.
26 February 20