The essential journalist news source
DSR Tax Claims Welcomes Charlotte Hammond  For Immediate Release DSR Tax Claims Welcomes Charlotte Hammond Firm of Tax Rebate Specialists Welcome New Tax Compliance Officer  DSR Tax Claims are proud to welcome new Compliance team member, Char
15 March 18
Newidiadau wedi'u cytuno i system derbyn i ysgolion Caerdydd Image
Mae cynlluniau i symleiddio'r ffordd y caiff ceisiadau derbyn i ysgolion eu trin yn y ddinas wedi'u cytuno gan Gabinet Cyngor Caerdydd mewn cyfarfod heddiw, ddydd Iau 15 Mawrth.
15 March 18
Changes agreed for Cardiff's school admissions system Image
Plans to simplify the way school admissions are dealt with in the city have been agreed by Cardiff Council's Cabinet at a meeting today, Thursday March 15.
15 March 18
Press release: EasyTags – innovative, reusable laser etched clothes tags EasyTags are a very clever and cost effective labelling system offering permanent labelling of clothes but with the option of removing them if necessary using the dual purpose applicator tool. EasyTags are ideal for use in care homes, schools and nurseri
15 March 18
Local business shortlisted for two national awards Good Afternoon,I'm writing with news that local contact centre EC Outsourcing has been shortlisted for two national awards in the UK National Contact Centre Awards 2018.Up against more than 90 other c
14 March 18
Brocket Hall unveils spring exhibition Image
 Brocket Hall Unveils its Spring Exhibition of contemporary art In a dynamic collaboration between the stately home - Brocket Hall and the Chelsea-based Cadogan Contemporary art gallery, an outstanding exhibition of pain
13 March 18
Yr ysgol Mini Me Yoga gyntaf yng Nghymru yn Ysgol Gynradd Bryn Hafod Image
Ysgol Gynradd Bryn Hafod yn Llanrhymni, Caerdydd, yw'r ysgol gyntaf yng Nghymru i dderbyn achrediad Mini Me Yoga.
12 March 18
A first in Wales as Bryn Hafod primary becomes a Mini Me Yoga school Image
Bryn Hafod Primary School in Llanrumney, Cardiff has become the first school in Wales to successfully achieve Mini Me Yoga accreditation.
12 March 18
Changes on the way for Cardiff's school admissions system Image
Cardiff Council's Cabinet is to consider recommendations to simplify the way school admissions are dealt with in the city.
09 March 18
Newidiadau ar y gorwel i system derbyn i ysgolion Caerdydd Image
Bydd Cabinet Cyngor Caerdydd yn ystyried argymhellion i symleiddio'r ffordd o drin â derbyniadau i ysgolion yn y ddinas.
09 March 18
Dewis y criw Image
Mae llawer o’n prentisiaid yn mynd yn eu blaenau i sicrhau gwaith amser llawn. Un o’r rheiny yw Sam Pika. Wrth sgwrsio â ni ynghylch pam y gwnaeth gais am brentisiaeth gyda ni, dywedodd Sam “Roeddwn i’n ansicr pa lwybr gyrfa ro’n i am ei gymryd felly fe
09 March 18
Wythnos Genedlaethol y Prentisiaethau – Mawrth 5-9 2018 Image
Ledled y wlad, mae pobl yn dathlu wythnos Genedlaethol y Prentisiaethau.Un o’r ffyrdd mae pobl yn gwneud hynny yw trwy dynnu sylw at gyflawniadau a llwyddiannau prentisiaid. Mae dau brentis yn cael eu cydnabod trwy enwebiad ar gyfer dyfarniad cenedlaeth
09 March 18
National Apprenticeship Week - March 5th - 9th 2018 Image
Across the country people are celebrating National Apprenticeship week. One of the ways people are doing so is highlighting the accomplishments and accolades apprentices have achieved. Two of apprentices are being recognised themselves in the form of nat
09 March 18
Cyngor Caerdydd yn cipio gwobr dwbl ar gyfer y cynllun prentisiaeth gwastraff Image
Mae'r Gynghrair Sgiliau Ansawdd, sy'n dathlu llwyddiant a chyflawniadau prentisiaid a'u cyflogwyr, wedi gwobrwyo Rheoli Gwastraff Cyngor Caerdydd gyda dwy anrhydedd yng ngwobrau mawreddog eleni
09 March 18
Cardiff Council cleans-up with double award for waste apprenticeship scheme Image
The Quality Skills Alliance, which celebrates the success and achievements of apprentices and their employer's, has awarded Cardiff Council's Waste Management with two accolades at this year's prestigious awards.
09 March 18
IPPR Proposal for Simpler and Fairer Tax System Welcomed  For Immediate Release IPPR Proposal for Simpler and Fairer Tax System Welcomed Move to Simplified and Progressive Taxation System Long Overdue States Tax Expert  UK tax expert David Redfern has welco
08 March 18