The essential journalist news source
£228K cash boost to increase tree cover and tackle climate change in Cardiff Image
Thousands of new trees will be planted across Cardiff thanks to a cash boost from Coed Cadw, The Woodland Trust in Wales.
11 March 21
Ailagor Pont y Gored Ddu Image
Mae Pont y Gored Ddu wedi ailagor ar ôl i Brifysgol Caerdydd, sydd â chyfrifoldeb dros gynnal a chadw’r bont dros Afon Taf, gwblhau gwaith strwythurol i’w gwneud yn ddiogel.
03 March 21
Blackweir Bridge re-opens Image
Blackweir Bridge has re-opened following the completion of structural works by Cardiff University, who hold responsibility for maintenance of the bridge over the River Taff, to make it safe.
03 March 21
Operis supports green hydrogen revolution Monday 1 March 2021 -  Operis supports green hydrogen revolution Operis, a leading advisor in infrastructure and energy finance, examines the challenges to the growth of green hydrogen
01 March 21
'Muriau gwyrdd' wedi'u gosod ar ddau adeilad yn y ddinas Image
Mae 'muriau gwyrdd' wedi'u gosod ar ddau adeilad yng Nghaerdydd sy'n eiddo i'r cyngor i wella ansawdd aer a bioamrywiaeth mewn ardaloedd lle nad oes llawer o fannau gwyrdd, os o gwbl.
23 February 21
Green walls’ installed on two city buildings Image
‘Green walls’ have been installed on two council-owned buildings in Cardiff to improve air quality and biodiversity in areas where there is little or no green space.
23 February 21
EnviroBuild win Green 'Circular Economy' Business of the Year Image
 EnviroBuild win Green 'Circular Economy' Business of the YearEnviroBuild are delighted to announce they have won Green 'Circular Economy' Business of the Year at the West London Business Awards 2021.
19 February 21
Coed Stryd y Castell yn symud i gartref parhaol yn Sblot Image
Mae 19 o goed a osodwyd dros dro ar Stryd y Castell yr haf diwethaf yn cael eu symud i gartrefi parhaol newydd ym Mharc Sblot a Pharc Moorland.
17 February 21
Castle Street trees moved to permanent home in Splott Image
19 trees which were temporarily installed on Castle Street last summer are being moved to new permanent homes in Splott Park and Moorland Park.
17 February 21
Maes parcio ym Mharc Cefn Onn i'w gyfyngu i ddeiliaid Bathodyn Glas yn unig Image
Maes parcio ym Mharc Cefn Onn i'w gyfyngu i ddeiliaid Bathodyn Glas yn unig o'r penwythnos hwn
11 February 21
Car park at Parc Cefn Onn to be restricted to Blue Badge holders only Image
The car park at Parc Cefn Onn is to be restricted to Blue Badge holders only from this weekend.
11 February 21
Tiny earthquakes turn groundwater acidic T Tiny earthquakes, too small to be felt on the Earth's surface, create chemical changes which turn groundwater acidic, according to newl
04 February 21
Consultation to start on Middlesbrough country park  News Release Media information from Middlesbrough Council Press and Public Relations Office (01642) 729502/3 CONSULTATION TO START ON MIDDLESBROUGH COUNTRY PARKA COMMUNITY consultation is set to get u
29 January 21
Cartref Cŵn Caerdydd yn taro’r post Image
Nid oes neb yn caru cŵn yn fwy na'r tîm yng Nghartref Cŵn Caerdydd, felly pan glywon nhw fod pobl yn cael eu cynghori mewn rhai grwpiau cyfryngau cymdeithasol, i anwybyddu eu rhwymedigaeth gyfreithiol i gysylltu â nhw os yn dod o hyd i gŵn strae,
28 January 21
Cardiff Dogs Home set the record straight Image
Nobody loves dogs more than the team at Cardiff Dogs Home, so when they heard that people are being advised in some social media groups, to ignore their legal obligation to contact them if they find a stray, for reasons that simply aren’t true, they want
28 January 21
THE RECYCLING ASSOCIATION WELCOMES SEPARATE COLLECTION CONSULTATION BY DEFRA The Recycling AssociationHeritage House, Vicar Lane, Daventry, NN11 4GDTel: +44 (0) 1327 703223 Fax: +44 (0) 1327 300612Email: simon.ellin@iwppa.co.ukWebsite: www.therecyclingassociation.com  Press re
27 January 21