Diweddaraf Datganiadau

Image
Bydd y Foneddiges Darcey Bussell DBE yn beirniadu cystadleuaeth ddawnsio genedlaethol a gynhelir gan Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd ddydd Sadwrn 29 Mehefin.
Image
125 mlynedd yn ôl cafodd Parc y Rhath, parc cyhoeddus cyntaf Caerdydd, ei agor gan Iarll Dumfries, mab Ardalydd Bute, a oedd yn 13 oed ar y pryd.
Image
Bydd IG Solutions, gwasanaeth hyfforddiant llywodraethu gwybodaeth Cyngor Caerdydd, yn arddangos yn Expo Datrysiadau Sector Cyhoeddus 2019 yn Llundain yn ddiweddarach y mis yma.
Image
Mae aelod sefydlu Grŵp Afonydd Caerdydd, Dave King, wedi derbyn MBE yn rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines am “wasanaethau i’r amgylchedd”.
Image
Cynhelir Gwasanaeth Coffa arbennig i Fabanod am 11.30am ddydd Sul, 30 Mehefin yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig yng Nghapel y Wenallt.
Image
Mae adeilad tirnod rhestredig Gradd II oedd ar restr 10 o adeiladau mwyaf bregus y Gymdeithas Oes Fictoria wedi’i arbed ym Mae Caerdydd.
Image
Mae'r Cabinet wedi cymeradwyo'r cynllun terfynol i leihau lefelau peryglus o lygredd aer, lleihau tagfeydd, gwella cysylltiadau ffyrdd a gwella'r seilwaith ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus a beicio yng nghanol y ddinas.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi llwyddo i ennill cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer ystod eang o brojectau a grëwyd i wella trafnidiaeth gyhoeddus a theithio llesol ym mhrifddinas Cymru.
Image
Bydd Pink yn perfformio yn Stadiwm Principality nos Iau 20 Mehefin.
Image
Mae Ysgol Feithrin Tremorfa yng Nghaerdydd wedi'i sgorio'n ‘rhagorol', y sgôr uchaf posibl, gan Estyn mewn tri o'r pum maes yr edrychwyd arnynt gan arolygaeth addysg Cymru ac yn 'dda' yn y ddau faes arall.
Image
Mae Amgueddfa Caerdydd (Amgueddfa Stori Caerdydd gynt) yn cynnal digwyddiad am ddim i nodi 100 mlynedd ers i derfysgoedd hiliol yng Nghaerdydd adael tri o bobl yn farw, a siopau a thai wedi'u difrodi.
Image
Rhoddir ymatebion i ymgynghoriad ar ailddatblygu Ysgol Uwchradd Cantonian, Ysgol Arbennig Riverbank ac Ysgol Uwchradd Woodlands mewn adroddiad a gaiff ei gyflwyno i Gabinet Cyngor Caerdydd yn eu cyfarfod ar 13 Mehefin, ddydd Iau.
Image
Caiff cyfres o argymhellion ar strategaeth digwyddiadau’r dyfodol yng Nghaerdydd ei thrafod gan y Cabinet yr wythnos nesaf.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn parhau i wneud cynnydd cadarnhaol tuag at ei weledigaeth o ddatblygu prifddinas gwirioneddol ddwyieithog.
Image
Mae'r Cabinet yn bwriadu cymeradwyo'r cynllun terfynol i leihau lefelau peryglus o lygredd aer, lleihau tagfeydd, gwella cysylltiadau ffyrdd a gwella'r seilwaith ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus a beicio yng nghanol y ddinas.
Image
Enillodd Cyngor Caerdydd wobr fawreddog am ei ymrwymiad i’r Cyflog Byw Gwirioneddol yng Ngwobrau Hyrwyddwyr Cyflog Byw blynyddol neithiwr yn Llundain.