Diweddaraf Datganiadau

Image
Heddiw, cyhoeddwyd enillwyr cystadleuaeth ysgrifennu stori i blant ysgol mewn digwyddiad arbennig yng Nghaerdydd fel rhan o ddathliadau blynyddol Wythnos y Llyfrgelloedd.
Image
Yn ystod y flwyddyn nesaf, bydd Amgueddfa Caerdydd yn arddangos darn o ‘drysor' arian o'r 17eg ganrif a ganfuwyd gan ddatguddiwr metel.
Image
Cafodd twyllwr, a hyrwyddodd ei fusnes garddio drwy Facebook gan gymryd arian oddi ar ei ddioddefwyr heb unrhyw fwriad o wneud y gwaith, ei garcharu yn Llys y Goron Caerdydd ddoe (4 Hydref).
Image
Caiff adnoddau, gwybodaeth a gwasanaethau ychwanegol i gefnogi pobl sydd â dyslecsia eu hyrwyddo mewn llyfrgelloedd ledled Caerdydd drwy gydol Wythnos Ymwybyddiaeth Dyslecsia eleni.
Image
Mae Wythnos y Llyfrgelloedd yn ceisio darganfod beth yw hoff lyfr Caerdydd.
Image
Mae gwaith ar droed i ailfodelu Pafiliwn Ieuenctid Butetown i greu hwb cymunedol newydd ar gyfer pobl ifanc yr ardal.
Image
Mae bars a lolfeydd Shisha yng Nghaerdydd wedi cael rhybudd bod rhaid iddyn nhw gydymffurfio â deddfau di-fwg neu wynebu cael eu herlyn yn y llysoedd.
Image
Mae tîm Gwasanaethau Profedigaeth Caerdydd wedi ennill dwy wobr genedlaethol o fri.
Image
Cyrhaeddodd disgyblion Ysgol Gynradd Marlborough, y Rhath, yr ysgol ddoe, dydd Llun 30 Medi, a chanfod ei bod wedi camu yn ôl i 1939.
Image
Plans to develop more than 200 low carbon homes in the east of the city have been awarded Welsh Government grant funding.
Image
Bydd Hanner Marathon Caerdydd yn cael ei gynnal ar 6 Hydref. Disgwylir i 25,000 o bobl gymryd rhan yn y digwyddiad, felly disgwylir i Gaerdydd fod yn brysur iawn.
Image
Mae Theatr Newydd Caerdydd gam yn nes at ddod o hyd i weithredwr newydd a fydd yn diogelu dyfodol un o hoff sefydliadau diwylliannol y ddinas am flynyddoedd i ddod.
Image
Mae cynlluniau i gynnig tua 160 o gartrefi fforddiadwy ychwanegol yn y ddinas trwy eu prynu yn y farchnad agored wrthi’n mynd rhagddynt, fel rhan o nod y Cyngor o sicrhau 1,000 o gartrefi cyngor newydd erbyn 2022.
Image
Bydd naws Gymraeg i ddatblygiadau a strydoedd newydd Caerdydd a dylid rhoi enwau arnynt sydd â chyd-destun lleol a hanesyddol.
Image
“Pe bawn i o oedran ysgol o hyd, fe fyddwn i ar streic fory. Er bod ysgolion Caerdydd wedi cael cyngor i gofnodi ‘Absenoldeb’ ar gyfer disgyblion sydd ar streic, rwy’n gobeithio y byddan nhw’n dangos synnwyr cyffredin a thrugaredd tuag at y disgyblion hy
Image
Mae Speedway yn dychwelyd i brifddinas Cymru ddydd Sadwrn ar gyfer Grand Prix Speedway FIM Prydain Adrian Flux.