Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae cynlluniau ar gyfer arena dan do newydd ym Mae Caerdydd wedi cael hwb arall yn sgil newyddion bod Cabinet y Cyngor wedi cytuno i fynd allan i dendr i ddatblygwr i adeiladu a gweithredu arena newydd.
Image
Mae mwy o ysgolion nag erioed wedi cofrestru â Dyfarniad Ysgolion sy'n Parchu Hawliau, gan ddangos eu cymorth i helpu Caerdydd i ddod yn un o Ddinasoedd Cyntaf y DU sy'n Dda i Blant.
Image
Mae estyniad £1 miliwn newydd yn Ysgol Gynradd Oakfield yn Llaneirwg wedi'i agor yn swyddogol heddiw.
Image
Caiff strategaeth dair blynedd newydd i gyflawni canlyniadau gwych yn y Gwasanaethau Plant ei hystyried gan Gabinet yr Awdurdod Lleol pan fydd yn cwrdd ddydd Iau 11 Gorffennaf.
Image
Mae Her Ddarllen yr Haf ar ei ffordd nôl i Gaerdydd ac mae'r thema eleni’n llythrennol yn ‘lloerig’
Image
Bydd mesurau â'r nod o fynd i'r afael â phroblemau baw cŵn yng ngofodau cyhoeddus Caerdydd - gan gynnwys dirwy o £100 i bobl sydd heb ddulliau o glirio ar ôl eu cŵn yn eu meddiant
Image
Cyhoeddwyd heddiw adroddiad newydd yn amlygu y potensial am pwerdy economaidd newydd i'r DU efo argymhellion i roi hwb i'r economi yng ngorllewin Prydain.
Image
Bydd Cabinet yr awdurdod lleol yn ystyried adroddiad sy'n argymell cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar gynigion i fuddsoddi mewn darpariaeth blynyddoedd cynnar ac ysgolion cynradd ac uwchradd a'i had-drefnu i wasanaethu ardaloedd Sblot a Thremorfa, yn ystod
Image
Bydd rhaid i Gyngor Caerdydd bontio blwch cyllidebol o £25m y flwyddyn nesaf a £101m dros y pedair blynedd nesaf yn ôl adroddiad newydd am gyllid yr awdurdod.
Image
Mae arweinydd prifddinas Cymru wedi cyhoeddi gweledigaeth drafnidiaeth drawsnewidiol gwerth £1bn i leihau traffig a gwella ansawdd yng Nghaerdydd.
Image
Bydd Heol Llantrisant - o’r gyffordd â Heol Isaf i Ffordd Caerdydd - ar gau yn y ddau gyfeiriad o 9.30am ar 22 Gorffennaf am tua thair wythnos, er mwyn gwneud gwaith draeniau hanfodol ar y ffordd gerbydau.
Image
Mae dathliad gwreiddiol Caerdydd o gynnyrch cartref a bwyd stryd anhygoel yn ôl am yr 20fed flwyddyn gydag ystod eang o fwyd gan dros 100 o gynhyrchwyr o'r ardal leol a phob cwr o'r byd.
Image
Mae Grangetown Werddach wedi ennill Gwobr Roy Edwards yn ystod Gwobrau ICE Cymru 2019 a gafodd eu cynnal yn ddiweddar yng Ngwesty’r Marriot yng Nghaerdydd.
Image
Mae lloches newydd wedi'i gosod yn yr ardal gladdu Foslemaidd ym Mynwent y Gorllewin.
Image
Mae hanner canrif o gelfyddydau cymunedol yn Neuadd Llanofer yn cael ei ddathlu y mis yma mewn arddangosfa am ddim yn y ganolfan.
Image
Dedfrydwyd Tom Connors, 51 oed, o 7 Shirenewton i ddwy flynedd o garchar am dwyll a masnachu annheg yn Llys y Goron Casnewydd ddydd Gwener diwethaf.