The essential journalist news source
WORKPLACE DIVERSITY = HEALTH & SAFETY ISSUE: EQUALITY IN ENGINEERING SUMMIT Image
PRESS RELEASE: FOR IMMEDIATE RELEASE22 August 2018Inaugural Equality in Engineering Summit: Inclusion is a Health & Safety IssueOn September 7th, network leaders, diversity & inclusion experts
22 August 18
Myfyrwyr Safon Uwch Caerdydd yn cynnal safonau uchel Image
Mae canlyniadau Safon Uwch amodol Caerdydd yn dangos bod y safonau'n parhau'n uchel yn y brifddinas.
16 August 18
Cardiff A-level students maintain high standards Image
The provisional A-level results for Cardiff show that standards remain high in the capital city.
16 August 18
Hyb Cymunedol Llaneirwg - Hyb siop un stop newydd yn paratoi i agor ei ddrysau Image
Bydd yr hyb mwyaf newydd y ddinas fydd yn cynnig gwasanaethau a chyfleusterau i'r gymuned, yn agor yr wythnos nesaf, ddydd Llun 20 Awst am 9am. Bydd yr Hyb newydd ar Crickhowell Road, Llaneirwg, ar agor chwe diwrnod yr wythnos a bydd yn darparu ystod eha
16 August 18
St Mellons Community Hub - New ‘One-stop-shop' Hub prepares to open its doors Image
The city's newest hub bringing services and facilities to the heart of the community, opens next week, Monday, August 20th at 9am. The new Hub on Crickhowell Road, St Mellons will open six days a week and will provide a wider range of services and better
16 August 18
Sea Turtle Befriends Plastic Bottle Image
Tantaya the sea turtle is longing for something, only she <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Times; panose-1:2 0 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable
15 August 18
Windsor Clive yn ysgol ‘dda' â ‘chymuned gynhwysol a meithringar' Image
Mae adroddiad a gyhoeddwyd gan y corff gwarchod addysg Estyn wedi canfod bod Ysgol Gynradd Windsor Clive yn Nhrelái yn ‘dda' ar draws pob maes a archwiliwyd.
14 August 18
Windsor Clive a ‘good' school with an ‘inclusive and nurturing community' Image
A report published by education watchdog Estyn has found Windsor Clive Primary School in Ely to be ‘good' across all five areas it inspected.
14 August 18
Press Release - Landmark Diversity Conference Landmark LGBTQ+ conference coming to Milton Keynes in October.
09 August 18
Rydyn ni am gael eich barn Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi lansio ei arolwg blynyddol sy'n rhoi'r cyfle i drigolion ddweud eu dweud ar wasanaethau cyhoeddus.
02 August 18
We want your views Image
Cardiff Council's annual survey giving residents the chance to share their experiences of public services has launched.
02 August 18
West Country Document Storage Service celebrates 10,000th order Image
  MEDIA RELEASEIndependent West Country Document Storage Service celebrates 10,000th order by opening new space for 10,000 more boxesWhen document storage and management service Filofile recently mark
30 July 18
Australian freight software firm begins building Stockport team   SmartFreight press release - 27 July 2018 Australian freight software firm beginsbuilding Stockport team [Pictured left to right: Josh Cheeseman, Technical Support; Martin Godwin, Technical Administ
27 July 18
Self-made millionaire says her domestic abuse made her who she is today Image
FOR IMMEDIATE RELEASE: JULY 25 2018 INTERVIEW OPPORTUNITY:Childhood abuse super survivor, serial entrepreneur and self-made millionaire says the mental scars can fade despite enduring an entire chi
25 July 18
Don't Miss Your July Payment on Account to HMRC  For Immediate Release Don't Miss Your July Payment on Account to HMRC Self-Employed Workers Urged Not to Forget July Tax Payment on Account Ahead of Deadline  The UK's self-employed and those with ea
23 July 18
Diwedd tymor, diwedd cyfnod: Ymddeoliad pum pennaeth hirhoedlog Image
Wrth i'r gatiau gau ar gyfer gwyliau'r haf eleni, bydd pump o benaethiaid hirhoedlog Caerdydd yn gadael eu hysgolion am y tro olaf.
23 July 18