The essential journalist news source
Support for community groups from leading local housing provider Housing Plus Group has awarded grants of almost £30,000 to community groups supporting the people and families most affected by the pandemic and successive lockdowns.
26 July 21
Yn Fyw ac yn Rhydd: Pedair noson o gerddoriaeth fyw yng Nghastell Caerdydd i gefnogi canolfannau llawr gwlad Image
Bydd pedair noson o gerddoriaeth fyw, wedi'u curadu gan ganolfannau cerddoriaeth llawr gwlad Caerdydd, yn cael eu cynnal yng Nghastell Caerdydd dros benwythnos gŵyl y banc ym mis Awst, fel rhan o gynllun gan Gyngor Caerdydd a ddatblygwyd gyda Bwrdd...
26 July 21
Support for community groups from leading local housing provider  Housing Plus Group has awarded grants of almost £30,000 to community groups supporting the people and families most affected by the pandemic and successive lockdowns.
26 July 21
Live and Unlocked: Four nights of live music at Cardiff Castle to support grassroots venues Image
Four nights of live music, curated by Cardiff's grassroots music venues, will take place at Cardiff Castle over the August bank holiday weekend, as part of a Cardiff Council plan developed with Cardiff Music Board, to support live music...
26 July 21
Support for community groups from leading local housing provider Housing Plus Group has awarded grants of almost £30,000 to community groups supporting the people and families most affected by the pandemic and successive lockdowns.
26 July 21
Pandemic leads to increase in demand for utensil washers, says Winterhalter Image
 Pandemic leads to rise in demand for utensil washersHygiene and labour saving are the two driving factors, says Winterhalter Winterhalter says there’s an increase in demand for its range of utensil w
26 July 21
#DyfodolCadarnhaolCDYDD - Ysgol Gynradd Herbert Thompson yn cael gwobr am roi iechyd meddwl a lles plant wrth wraidd yr Image
Llongyfarchiadau i Ysgol Gynradd Herbert Thompson, a anrhydeddwyd gyda Gwobr Ysgol Ragoriaeth Thrive.
26 July 21
#PositiveFuturesCDF - Herbert Thompson Primary School awarded for putting children’s mental health and well-being at the Image
Congratulations to Herbert Thompson Primary School, honoured with the Thrive School of Excellence Award.
26 July 21
Yorkshire distillery celebrates whisky awards Image
Yorkshire distillery celebrates whisky awards The team at Yorkshire's first single malt whisky distillery is celebrating after winning six prestigious spirits awards. Five of Hunmanby based Spirit of
26 July 21
Are Taxes About to Get Simpler for the Self-Employed?     For Immediate Release Are Taxes About to Get Simpler for the Self-Employed?Tax Preparation Specialist Welcomes HMRC Changes to Tax Reporting Rules  Tax reporting rules for the UK's self-employed w
26 July 21
Is PPE a danger to the UK workforce? TSA warns of dangers of bad practices. Image
 Is PPE a hazard?TSA warns that UK workforce safety is compromised by poorly cared for PPE   The Textile Service Association (TSA) is warning that thousands of UK workers are at risk from inadequately
26 July 21
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 26/07/21 Image
Datganiad ar y Felodrom; Bridiwr cŵn anghyfreithlon yn cael ei anfon i'r carchar gan Lys Ynadon Caerdydd; Sector y cyfryngau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd i elwa ar gyllid o £50m; Datganiad ar gasgliadau Gwastraff; £40,000 o gyllid tuag at gytiau...
25 July 21
The news from last week that you might have missed 26/07/21 Image
Statement on the Velodrome; Illegal dog breeder jailed at Cardiff Magistrates Court; Media sector in Cardiff Capital Region to benefit from £50m funding; Statement on waste collections; £40,000 funding towards new kennels for Cardiff's dogs...
25 July 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 23 Gorffennaf Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Gaerdydd, sy'n cwmpasu: datganiad ar y felodrom; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; a sector y cyfryngau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd i elwa ar gylli
23 July 21
Cardiff Council Update: 23 July Image
Welcome to the last update of the week from Cardiff Council, covering: latest statement on the velodrome; Cardiff's COVID-19 case and test numbers; vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; and media sector in Cardiff Capital Region to...
23 July 21
Datganiad ar y Felodrom Image
Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd: "Mae sefydliadau beicio allweddol yn cefnogi'r cynlluniau ar gyfer y felodrom newydd yn y Bae gan gynnwys British Cycling, Beicio Cymru, Triathlon Cymru, y Maindy Flyers, Ajax Caerdydd a llawer o glybiau...
23 July 21