The essential journalist news source
Advantech Releases SKY-MXM-A2000 on the High-Performance NVIDIA Ampere...  Advantech Releases SKY-MXM-A2000 on the High-Performance NVIDIA Ampere ArchitectureTaipei, Taiwan, 22nd November 2021 - Advantech, a leading provider of industrial edge computing platforms, provides
22 November 21
El RSB-3720 de Advantech obtiene la certificación Arm SystemReady IR...  El RSB-3720 de Advantech obtiene la certificación Arm SystemReady IR con el procesador i.MX 8M PlusTaipéi (Taiwán), 22 de noviembre de 2021- Advantech, un líder global en ecosistemas IoT embebidos, a
22 November 21
Hashtag Press Acquire The Summer Everything Happened from PFD PRESS RELEASE Hashtag Press signs For Books' Sake Founder for Summer 2022 YA set in Ibiza and Manchester by Jane Claire Bradley. The Summer Everything Happened will be released in June 2022 in time for ‘beach reads' and summer marketing opportunities.
22 November 21
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 22/11/21 Image
Caerdydd Yn Gosod Cartrefi Gwyrdd, Fforddiadwy Sydd Y Cyntaf O'u Math; Gorchymyn Dymchwel Tafarn y Roath Court - Datganiad y Cyngor; Parc Bute yn bownsio'n ôl diolch i ysbryd cymunedol; Yr Eglwys Norwyaidd: Y wybodaeth ddiweddaraf am achub adeilad...
21 November 21
The news from last week that you might have missed 22/11/21 Image
Cardiff Installs First Of Their Kind Green, Affordable Homes; Roath Court Pub Demolition Order - Council statement; Bute Park bounces back thanks to community spirit; Norwegian Church: Update on saving Cardiff's heritage building...
21 November 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 19 Tachwedd Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Caerdydd yn gosod cartrefi, gwyrdd, fforddiadwy sydd y cyntaf o'u math; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; achosion COVID-19 a adroddwyd yn ysgolion Caerdydd yn ystod y 7 diwrnod...
19 November 21
Cardiff Council Update: 19 November Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: Cardiff installs first of their kind, green, affordable homes; Cardiff’s COVID-19 case and test numbers; cases reported in Cardiff's schools in the last seven days; vaccination totals...
19 November 21
South East Purple Lights 2021 Landmarks, businesses and homeowners across the South East played their part in raising awareness of pancreatic cancer last night.
19 November 21
Purple Lights 2021 West Midlands Landmarks, businesses and homeowners across the West Midlands played their part in raising awareness of pancreatic cancer last night.
19 November 21
South West Purple Lights 2021 Landmarks, businesses and homeowners across the South West played their part in raising awareness of pancreatic cancer last night.
19 November 21
Wales Purple Lights 2021 Landmarks, businesses and homeowners across Wales played their part in raising awareness of pancreatic cancer last night.
19 November 21
Purple Lights 2021 North West Landmarks, businesses and homeowners across the North West played their part in raising awareness of pancreatic cancer last night.
19 November 21
Purple Lights Yorkshire 2021 Landmarks, businesses and homeowners across Yorkshire played their part in raising awareness of pancreatic cancer last night.
19 November 21
Caerdydd Yn Gosod Cartrefi Gwyrdd, Fforddiadwy Sydd Y Cyntaf O'u Math Image
• Wates Residential a Chyngor Caerdydd yn gostwng naw cartref modiwlar ar y safle yn Crofts Street, Plasnewydd • Y tro cyntaf i’r dull hwn o adeiladu oddi ar y safle gael ei ddefnyddio ar gyfer cartrefi teuluol parhaol yn y ddinas • Cartrefi i fod ar gae
19 November 21
Cardiff Installs First Of Their Kind Green, Affordable Homes Image
• Wates Residential and Cardiff Council lowering nine modular homes onsite at Crofts Street, Plasnewydd • First time this method of offsite construction used for permanent family homes in city • Homes to be made available to residents on Council’s housin
19 November 21
Gorchymyn Dymchwel Tafarn y Roath Court - Datganiad y Cyngor Image
Yn dilyn penawdau camarweiniol yn y cyfryngau ynglŷn â sut rhoddwyd caniatâd i ddymchwel hen dafarn y Roath Court ar Heol y Plwca, mae'r cyngor am i drigolion wybod nad oes gan y pwyllgor cynllunio bŵer i atal tirfeddianwyr preifat rhag dymchwel...
19 November 21