The essential journalist news source
Diweddariad gan yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd, Strydoedd Glân ac Ailgylchu, y Cynghorydd Michael Michael Image
“Yn dilyn ein post diweddar ar gasgliadau Gwastraff ac Ailgylchu, rydym eisiau rhoi diweddariad pellach i drigolion ar wasanaethau.
08 January 21
An update from Cabinet Member for Environment, Clean Streets and Recycling, Cllr Michael Michael Image
“Following our recent post on Waste and Recycling collections, we want to provide residents with a further update to services.
08 January 21
Welsh technology to help U.S. Navy reduce waste and environmental impact Image
Welsh technology to help U.S. Navy reduce waste and environmental impact Cardiff-based Thermal Compaction Group eyes significant growth following the sale of its 'Massmelt' system
05 January 21
Mae'n bosibl y bydd rhywfaint o darfu ar gasgliadau gwastraff ac ailgylchu yr wythnos hon Image
Yn anffodus, oherwydd faint o wastraff ac ailgylchu a gyflwynir, a materion argaeledd staff yn ymwneud â'r pandemig presennol, efallai na fyddwn yn gallu casglu'r holl wastraff ar eich diwrnod casglu yr wythnos hon.
30 December 20
Potential disruption to waste and recycling collections this week Image
Unfortunately, due to the volume of waste and recycling presented, and staff availability issues relating to the current pandemic, we may be unable to collect all waste on your scheduled collection day this week.
30 December 20
10 eitem i’w hailgylchu rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd Image
Edrychwch ar ein rhestr o 10 eitem Nadoligaidd a gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod sut i gael gwared arnynt yn gywir:
28 December 20
10 items to declutter and recycle between Christmas and New Year Image
Take a look at our list of 10 Christmas items and make sure you know how to dispose of them correctly:
28 December 20
Timau'n ymgymryd â'r llifogydd Image
Ymatebodd timau Cyngor Caerdydd #GweithioDrosGaerdydd #GweithioDrosochChi i 115 o adroddiadau am lifogydd neithiwr, gan gynnwys rhywfaint o eiddo yr effeithiwyd arnynt gan lifogydd mewnol.
24 December 20
Teams take on the torrent Image
Cardiff Council teams #WorkingForCardiff #WorkingForYou responded to 115 reports of flooding last night, including some properties affected by internal flooding.
24 December 20
Illegal raves this month will costs property owners and insurers millions Image
Stark warning about the expected surge in unlicensed music events ta
21 December 20
Clirio cyn y Nadolig? Dysgwch beth i’w wneud gyda’ch sbwriel Image
Sicrhewch na fyddwch dan ormod o straen gyda’n hawgrymiadau ar gyfer ymholiadau ailgylchu cyffredin cyn y Nadolig:
18 December 20
Having a pre-Christmas clear out? Find out what to do with your junk Image
Make sure you keep stress levels to a minimum with our tips for common pre-Christmas recycling queries:
18 December 20
EnviroBuild shortlisted Green Business of the Year - West London Business Awards Image
 EnviroBuild shortlisted Green Business of the Year - West London Business AwardsEnviroBuild are proud to announce they have been shortlisted for the Green ‘Circular Economy’ Business of the Year at t
15 December 20
Reusable Facemask Partners With Save The Med Foundation to Protect Marine Life Liquid Nano, a UK based company that develops multi-use face masks with anti-viral fabric coatings, has partnered with Save The Med Foundation to help support marine protected areas.
14 December 20
Adolygiad o Ardal Gadwraeth Llandaf i wella cadwraeth yr ardal hanesyddol Image
Gallai adolygiad gan Gyngor Caerdydd o Ardal Gadwraeth hanesyddol Llandaf arwain at gadw treftadaeth unigryw'r ardal yn well, ac ymestyn yr ardal a ddiogelir ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.
11 December 20
Review of Llandaff Conservation Area set to enhance preservation of historic area Image
A Cardiff Council review of the historic Llandaff Conservation Area could lead to enhanced preservation of the area's unique heritage, and an extension to the area protected for future generations.
11 December 20