The essential journalist news source
Press release: 10k challenge for local mum Image
 Ref:PRS0321.SNSSent:     15 May 2023 10k challenge for local mum Helen Fosbrook, from Sale, Manchester, is taking part in the Manchester 10k, taking place on 21st May, to raise money for the cerebral
15 May 23
Pelydrau porffor ledled y ddinas wrth i Gaerdydd gael ei goleuo ar gyfer Pythefnos Gofal Maeth 2023 Image
I ddathlu gofalwyr maeth ymroddgar Caerdydd ac i nodi dechrau'r Pythefnos Gofal Maeth, bydd dau o adeiladau mwyaf eiconig y ddinas yn disgleirio ym mis Mai.
15 May 23
Purple rays across the city as Cardiff illuminates for Foster Care Fortnight 2023 Image
In celebration of Cardiff's dedicated foster carers and to mark the start of Foster Care Fortnight, two of the city's most iconic buildings will shine brightly this May.
15 May 23
Y Cyngor yn arwain ar gynllun benthyciadau ar gyfer gwaith diogelwch tân hanfodol Image
Mae Cyngor Caerdydd wrthi’n datblygu cynllun benthyciadau i sicrhau bod datblygwyr blociau fflatiau uchel a chanolig ledled Cymru’n gwneud gwaith diogelwch tân hanfodol cyn gynted â phosibl, gan helpu i sicrhau bod preswylwyr yn teimlo'n ddiogel yn eu ca
12 May 23
Council leading on loan scheme for critical fire safety works Image
Cardiff Council is developing a loan scheme to ensure developers of high and medium-rise apartment blocks across Wales can carry out critical fire safety works as quickly as possible, helping to ensure residents feel safe and secure in their own homes.
12 May 23
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 12 Mai 2023 Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Murlun enfawr o Betty Campbell MBE wedi ei ddadorchuddio'n swyddogol; Cyngor traffig a theithio pan fydd Beyoncé yn Stadiwm Principality ar 17 Mai; Lefelau gwirfoddoli ym Mharciau Caerdydd nôl at yr hyn...
12 May 23
Cardiff Council Update: 12 May 2023 Image
Here's your Friday update, covering: Giant mural of Betty Campbell MBE officially unveiled; traffic and travel advice for Beyoncé at Principality Stadium on May 17th; and return to pre-Covid levels of volunteering in Cardiff's Parks a ‘big help'
12 May 23
Generation game - Portuguese travel specialist sees rise in family breaks as pr Image
Generation game -Portuguese travel specialist sees rise in family breaks as pre-pandemic bookings return ●        Family bookings on the rise as experiential holidays gain popularity●        Cape Verd
12 May 23
Gŵyl Caerdydd sy’n Deall Dementia i nodi Wythnos Gweithredu ar Ddementia Image
Fe fydd Gŵyl Caerdydd sy'n Deall Dementia yn cael ei chynnal yn Neuadd Llanofer yr wythnos nesaf, yn rhan o weithgareddau Wythnos Gweithredu Dementia y ddinas.
12 May 23
Dementia Friendly Cardiff festival marks Dementia Action Week Image
A Dementia Friendly Cardiff Festival will be held at Llanover Hall next week, part of the city’s Dementia Action Week activities.
12 May 23
Father's Day gift ideas from Yorkshire's first single malt whisky distillery Father's Day gift inspiration to suit all budgets from Yorkshire's first single malt whisky distillery The Spirit of Yorkshire Distillery is an award-winning whisky distillery in Yorkshire. Creating Y
11 May 23
prosecution of Ikuban Joseph final.doc For the attention of:News Desks No of pages: 02 Date:  11 May 2023 Ref: NR07-23 Unlicensed security operative prosecuted for working illegally with a cloned licenceOn Wednesday 03 May, Ibukun Chiedu Jose
11 May 23
Prosecution of two unlicensed security at Cardigan final  For the attention of: News Desks No of pages: 02 Date:  11 May 2023 Ref: NR27-23    Two men prosecuted for working illegally atCardigan wine barOn Tuesday 04 May two men from Cardigan pleaded guilty at Ha
11 May 23
Temporary works tool gets a fourth upgrade from Groundforce Shorco Temporary works tool gets a fourth upgrade from Groundforce Shorco
11 May 23
Rhandiroedd Caerdydd yn ennill gwobr 'Trawsnewid Cymuned' Image
Mae'r gwaith o drawsnewid safle rhandiroedd yng Nghaerdydd, a oedd wedi'i guddio bron yn llwyr y tu ôl i wal o fieri ddwy flynedd yn ôl ac sydd bellach yn gartref i erddi cychwyn newydd, lleiniau hygyrch, gardd gymunedol, perllan, a llecyn addysg, wedi e
11 May 23
Cardiff allotments win ‘Community Transformation’ award Image
The transformation of a Cardiff allotment site, that two years ago was almost completely hidden behind a wall of brambles and is now home to newly created ‘starter gardens,’ accessible plots, a community garden, orchard, and education space, has won
11 May 23