The essential journalist news source
Estyn yn canfod bod Ysgol Gynradd Hywel Dda yn Gefnogol a Chynhwysol Image
Yn ystod arolygiad diweddar gan Estyn, canfuwyd bod Ysgol Gynradd Hywel Dda yn sefyll allan am ei hymrwymiad i greu amgylchedd gofalgar a chefnogol lle mae lles disgyblion yn brif flaenoriaeth.
14 May 24
Datgelu cynllun gweithredu a gynlluniwyd gan y gymuned leol ar gyfer Trelái a Chaerau Image
Mae pecyn o fesurau - sydd wedi'i gynllunio i wella bywydau pobl ifanc a'r gymuned leol ar ystadau Trelái a Chaerau yng Nghaerdydd - wedi cael ei gytuno gan Lywodraeth Cymru a Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.
14 May 24
Action plan designed by the local community for Ely and Caerau revealed Image
A package of measures - designed to improve the lives of young people and the local community in the Cardiff estates of Ely and Caerau - has been agreed by Welsh Government and Cardiff's Public Services Board.
14 May 24
Estyn finds Hywel Dda Primary School to be Supportive and Inclusive Image
During a recent inspection by Estyn, Hywel Dda Primary School has been found to stand out for its commitment to creating a caring and supportive environment where pupils' well-being is a top priority.
14 May 24
Pickering farm shop and café shortlisted in national Family Business awards Image
Pickering farm shop and café shortlisted in national Family Business awards  The team at a North Yorkshire farm shop and café are celebrating after their farm shop and café have reached the final of a
14 May 24
Father's Day gift inspiration from Yorkshire Wolds Brewery Image
Father's Day gift inspiration to suit all budgets from award-winning Wold Top Yorkshire Brewery.High res images and more information are available from Tracey Baty traceybaty@three60marketing.co.uk 01
14 May 24
Charis maximises hardship retail vouchers for non-profits Image
Charis maximises hardship retail vouchers for non-profitsAs part of its ongoing commitment to helping charities, housing associations and local government organisations maximise support to customers,
14 May 24
Celebrate Father's Day with foodie gifts from Charlie & Ivy's Image
The team at North Yorkshire farm-based rapeseed oil business, Charlie & Ivy's have picked their favourite Father's Day gifts. Please contact Tracey Baty for more information, samples or high res i
14 May 24
Celebrate Yorkshire Day with a loaded Yorkshire Pud! Image
Celebrate Yorkshire Day on 1st August with Giant Loaded Roast Dinner Yorkshire Puds - a collaboration between Yorkshire Rapeseed Oil and Yorkshire Chef Consultant Steph Moon  Based on a farm in the he
14 May 24
Paula Sherlock is new chair of FEA's Light Equipment and Tableware Product Group Image
 Paula Sherlock is new chair of FEA's Light Equipment and Tableware Product Group Decision to appoint highly experienced managing director was 'elementary
13 May 24
FIVE STUNNING PLACES TO VISIT IN THE LAKES Image
For immediate release: 13 May 2024   FIVE STUNNING PLACES TO VISIT IN THE LAKES The Lake District is steeped in history with an abundance of castles and historic houses to visit.  What better way to s
13 May 24
Winterhalter launches drying device for reusable plastic tableware and packaging Image
 Dry My Plastic: DMX is fast, effective reusable plastic tableware dryer Winterhalter’s new drying device for all types of recyclable plastic catering ware
13 May 24
Llwybr newydd yn archwilio hanes Camlas Gyflenwi'r Dociau Caerdydd Image
Mae camlas gyflenwi'r dociau Caerdydd, a adeiladwyd yn y 1830au, wedi dechrau cyfnod newydd yn ei hanes yn ddiweddar, pan ddatgelwyd rhan o ddyfrffordd y ddinas a oedd wedi’i chuddio o dan Ffordd Churchill yng nghanol dinas Caerdydd ers 1948.
13 May 24
New trail exploring the history of Cardiff’s Dock Feeder Canal Image
Built in the 1830s, Cardiff’s Dock Feeder Canal entered a new phase in its history recently, when a section of the city waterway that had been hidden beneath Churchill Way in Cardiff city centre since 1948 was uncovered.
13 May 24
Joya - a sleek and stylish tap from Caple Image
Sink and tap specialist, Caple, is leading the way with the stylish dual control Joya kitchen tap. This beautiful three-hole, swan-neck tap features two separate handles with a diamond cut design to improve ease of use when wet.
13 May 24
Gofalwr maeth o Gaerdydd yn rhannu rysáit teuluol mewn llyfr coginio sydd â chefnogaeth gan enwogion Image
Fe gyfrannodd Claire rysáit i ‘Dewch â rhywbeth at y bwrdd’, llyfr newydd sy’n llawn dop â ryseitiau ac atgofion maethu trawsffurfiol, gan ofalwyr a phobl sydd â phrofiad o fod mewn gofal .
13 May 24