The essential journalist news source
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 27 Ionawr 2023 Image
Estyn yn canmol Ysgolion Cynradd Greenway a Trowbridge; cyllid wedi’i ddyfarnu i brosiectau bwyd cynaliadwy; buddsoddiad wedi’i sicrhau i gyfleusterau chwaraeon cymunedol yng Nghaeau Llandaf a chyngor teithio ar gyfer y gêm Cymru yn erbyn Iwerddon ddydd
27 January 23
Here is the latest update from Cardiff Council Image
Praise from Estyn to Greenway and Trowbridge primary schools; funding awarded for sustainable food projects; investment secured for community sports facilities in Llandaff Fields and travel advice for Wales vs Ireland next Saturday (February 4th).
27 January 23
More than 14,000 donations made in memory of loved ones Image
Just under £700,000 was donated to more than 450 charities in 2022 thanks to people donating in memory of their loved ones at Southern Co-op funeral care homes.
27 January 23
HRC 2023: FEA aims to solve foodservice challenges Image
FEA @ HRC: experts help visitors meet the foodservice challenge HRC Show, 20-22 March 2023, ExCeL, London 
26 January 23
Cyngor teithio i Gymru yn erbyn Iwerddon ar 4 Chwefror yng Nghaerdydd Image
Bydd Cymru yn herio Iwerddon ar ddydd Sadwrn 4 Chwefror yn Stadiwm Principality.
26 January 23
Travel advice for Wales vs Ireland on February 4th in Cardiff Image
Wales will be taking on Ireland on Saturday February 4th at Principality Stadium.
26 January 23
Luca Benincasa IMMEDIATE RELEASE Contact: media@hopenothate.org.uk// 0207 952 1183  The UK's leading anti-fascist organisation HOPE not hate respond to news that Luca Benincasa is the first person to be convicted o
26 January 23
Sicrhau buddsoddiad i gyfleusterau chwaraeon cymunedol yng Nghaeau Llandaf Image
Disgwylir trawsnewidiad yng nghyfleusterau chwaraeon cymunedol Caeau Llandaf, gyda chanolfan tennis Padel newydd, caffi newydd a gofod cymunedol, wyneb newydd i’r cyrtiau tennis, datblygu cyfleuster tennis cymunedol ar gyfer pob oedran a gallu,
26 January 23
Sicrhau buddsoddiad i gyfleusterau chwaraeon cymunedol yng Nghaeau Llandaf Image
Disgwylir trawsnewidiad yng nghyfleusterau chwaraeon cymunedol Caeau Llandaf, gyda chanolfan tennis Padel newydd, caffi newydd a gofod cymunedol, wyneb newydd i’r cyrtiau tennis, datblygu cyfleuster tennis cymunedol ar gyfer pob oedran a gallu,
26 January 23
Investment secured for community sports facilities in Llandaff Fields Image
Community sports facilities in Llandaff Fields are set to be transformed, with a new Padel Tennis centre, new café and community space, the resurfacing of the tennis courts, the development of a community tennis facility for all ages and abilities
26 January 23
Dreamsaver Wedding Insurance Adds Cover for 3 Events up to £80k Image
PRESS RELEASE Voyager Insurance Services Ltd.13-21 High StreetGuildford, Surrey, GU1 3DGUnited KingdomTel:01483 562 662Fax:01483 569 676E-Mail:enquiries@voyagerins.com PRESS RELEASEFor Immediate Relea
26 January 23
Tri phrosiect bwyd cynaliadwy arloesol i dderbyn cyllid Image
Mae prosiect i droi bwyd sydd dros ben yn brydau parod, astudiaeth sy'n archwilio sut y gallai ffermydd fertigol sy'n defnyddio amgylcheddau amaethyddol rheoledig adfer cynhyrchu bwyd yn lleol, a phrosiect i dyfu ffrwythau a llysiau drwy ôl-osod technole
25 January 23
Three innovative sustainable food projects to receive funding Image
A project to convert surplus food into ready meals, a study exploring how vertical farms utilising controlled agricultural environments could re-localise food production, and a project to grow fruit and vegetables by retrofitting aeroponic technology
25 January 23
**Matt Redman Supports The Chosen with New Song release** Matt Redman, the two-time Grammy Award-winning English Christian singer-songwriter, will be exclusively re-releasing his song ‘Son of Suffering' globally at cinemas prior to the screenings of The Chosen Season 3 finale on Thursday 2 February
25 January 23
TSA continues its program to raise mental health awareness in 2023 Image
 The laundry industry committed to vital work of supporting mental health awareness. Promoting inclusion and well being in the laundry industry “more important than ever”   Following on from very positiv
25 January 23
Ffederasiwn The Oaks, "ysgolion cynnes a chroesawgar gyda phwyslais cryf ar gydraddoldeb a chynhwysiant" meddai Estyn Image
Mae Estyn wedi disgrifio ysgolion cynradd Greenway a Trowbridge fel ysgolion cynnes a chroesawgar y mae eu hethos o ofal a chefnogaeth yn treiddio drwy'r cyfan maen nhw'n ei wneud.
25 January 23