The essential journalist news source
‘The worst case of neglect at a restaurant that we have come across in the last 15 years’ Image
A father and daughter have been ordered to pay £10,000 in total for a string of health and safety offences – including a rat infestation - at the Lilo Grill restaurant on City Road, Cardiff.
24 March 23
Datgelu Cynlluniau ar gyfer Ardal Chwarae Drovers Way Image
Bydd ardal chwarae Drovers Way yn Radur yn cael ei hadnewyddu gyda thema dŵr sy'n addas i blant bach, plant iau, a chwarae hygyrch.
23 March 23
Cardiff Council's Cabinet approves report highlighting public sector joint working Image
A major new report outlining how Cardiff is tackling the challenges facing society, revealing greater collaboration and teamwork by public bodies across the city, has been approved at a meeting of the local authority's Cabinet.
23 March 23
Cabinet Cyngor Caerdydd yn cymeradwyo adroddiad yn tynnu sylw at gydweithio yn y sector cyhoeddus Image
Mae adroddiad newydd mawr yn amlinellu sut mae Caerdydd yn mynd i'r afael â'r heriau sy'n wynebu cymdeithas, gan ddatgelu mwy o gydweithio a gwaith tîm gan gyrff cyhoeddus ar draws y ddinas, wedi cael ei gymeradwyo mewn cyfarfod o Gabinet yr awdurdod...
23 March 23
Cymeradwyo glasbrint Cyngor Caerdydd ar gyfer gweithlu 'Cryfach, Tecach, Gwyrddach' Image
Mae Cabinet Cyngor Caerdydd wedi cytuno ar Strategaeth y Gweithlu yr awdurdod lleol ar gyfer y pum mlynedd nesaf sy'n manylu ar ei ymrwymiad i gyflogi 'y bobl gywir, gyda'r sgiliau cywir, yn y man cywir, ar yr adeg gywir ac ar y gost gywir'.
23 March 23
Approval for Cardiff Council's blueprint for ‘Stronger, Fairer, Greener' workforce Image
Cardiff Council's Cabinet has agreed the local authority's Workforce Strategy for the next five years which details its commitment to employing ‘the right people, with the right skills, in the right place, at the right time and at the right cost'.
23 March 23
Cam tuag at gytuno ar adroddiad bwlch cyflog rhwng y rhywiau Cyngor Caerdydd Image
Mae adroddiad newydd ar bolisi tâl Cyngor Caerdydd sy'n dangos bod y bwlch cyflog rhwng y rhywiau ar ei weithlu yn parhau i agosáu wedi cael ei gymeradwyo gan Gabinet yr awdurdod lleol.
23 March 23
Step towards agreeing Cardiff Council gender pay gap report Image
A new report into the pay policy of Cardiff Council which shows the gender pay gap between men and women on its workforce continues to narrow has been approved by the local authority's Cabinet.
23 March 23
Designs for Drovers Way Play Area Revealed Image
Drovers Way play area in Radyr is to get a water-themed refurbishment suitable for toddlers, juniors, and accessible play.
23 March 23
FEM introduces the Manitowoc Ice Half Dice Indigo NXT i300 Series Image
 Half dice ice is the perfect drinks’ partner FEM introduces the Manitowoc Ice Half Dice Indigo NXT i300 Series
23 March 23
Cais Dinas Groeso EURO 2028 UEFA Image
Byddai gemau EURO 2028 UEFA sy'n cael eu cynnal yng Nghaerdydd fel rhan o gais ar y cyd gan Gymdeithasau Pêl-droed Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Gweriniaeth Iwerddon yn do â 'buddion economaidd sylweddol i Gaerdydd a'r Brifddinas-Ranbarth,'
23 March 23
UEFA EURO 2028 host city bid Image
UEFA EURO 2028 matches being hosted in Cardiff as part of a joint bid by the Football Associations of Wales, England, Northern Ireland, Scotland and the Republic of Ireland would deliver ‘significant economic benefits for Cardiff and the Capital Region,’
23 March 23
Tingley garden centre celebrates its first gardening season with a spring launch Image
Tingley garden centre celebrates its first gardening season with a spring launch weekend A Tingley garden centre is celebrating springtime and its first gardening season with a celebration launch week
23 March 23
Join Billy the Belvoir Bunny on his Grand Tour This Easter  Press Information Join Billy the Belvoir Bunny on his Grand Tour This Easter Belvoir Castle: 1 April to 10 April 2023 This Easter, families can set off on a Grand Tour at Belvoir Castle with plenty o
23 March 23
NR14-23 Gentian Dedej prosecution final  For the attention of: News Desks No of pages: 02 Date:  23 March 2023 Ref: NR14-23  Edgware company director prosecuted for breaching the Private Security Industry ActOn 14 March 2023 a Cricklewood compan
23 March 23
North Yorkshire whisky distillery reaches final of regional food and drink award Image
North Yorkshire whisky distillery reaches final of regional food and drink award The team at Yorkshire's first single malt whisky distillery is celebrating after reaching the final of a regional food
23 March 23