The essential journalist news source
Sixt UK opens new Park Lane branch in the Heart of London Image
Sixt UK opens new Park Lane branch inthe Heart of LondonSIXT UK, the international mobility service provider, has today opened the doors to its new Park Lane branch in the heart of London, to continue
11 March 24
News that you might have missed - 11/03/24 Image
New design and build partner set to be appointed for Cardiff Crossrail;Long-term empty properties to pay up to 300% council tax premium in bid to bring homes back into use; Council agrees its vision for next three years...
11 March 24
Bydd partner dylunio ac adeiladu newydd yn cael ei benodi ar gyfer Cledrau Croesi Caerdydd Image
Mae cam cyntaf Cledrau Croesi Caerdydd wedi cymryd cam pellach ymlaen heddiw - gyda'r newyddion y bydd partner dylunio ac adeiladu yn cael ei benodi, er mwyn cyflwyno'r dyluniad manwl ar gyfer cam cyntaf y cynllun
11 March 24
New design and build partner set to be appointed for Cardiff Crossrail Image
The first phase of Cardiff Crossrail has taken a step forward today – with news that a design and build partner is set to be appointed, to deliver the detailed design for the first phase of the scheme
11 March 24
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 08 Mawrth 2024 Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Pleidleisio o blaid Cyllideb Cyngor Caerdydd i bontio bwlch o £30.3m; Cyngor yn cytuno ar ei weledigaeth ar gyfer y tair blynedd nesaf' Pont newydd yn cwblhau llwybr unwaith eto mewn llecyn hardd poblogaidd
08 March 24
Cardiff Council Update: 08 March 2024 Image
Here is your Friday update, covering: Cardiff Council's Budget to bridge £30.3m gap voted through; Council agrees its vision for next three years; New bridge completes path once more at popular beauty spot; and more...
08 March 24
Bydd eiddo gwag hirdymor yn talu premiwm treth gyngor hyd at 300% mewn ymgais i ddefnyddio cartrefi unwaith eto Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cytuno ar fesurau newydd llym i helpu i ddefnyddio tai gwag hirdymor yn y ddinas unwaith eto.
08 March 24
Long-term empty properties to pay up to 300% council tax premium in bid to bring homes back into use Image
Cardiff Council has agreed tough new measures to help bring long-term empty houses in the city back into use.
08 March 24
Cyngor yn cytuno ar ei weledigaeth ar gyfer y tair blynedd nesaf Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cytuno ei Gynllun Corfforaethol, gan amlinellu'r blaenoriaethau a'r nodau y mae wedi'u gosod i’w hun ar gyfer y tair blynedd nesaf a thu hwnt.
08 March 24
Council agrees its vision for next three years Image
Cardiff Council has agreed its Corporate Plan, outlining the priorities and goals it has set itself for the next three years and beyond.
08 March 24
Cymeradwyo cynigion Cyllideb Cyngor Caerdydd wrth i'r awdurdod geisio cau bwlch o £30.3m Image
Mae cyllideb sy'n diogelu ysgolion ac addysg, yn cefnogi gwasanaethau cymdeithasol ac yn amddiffyn y bobl sydd fwyaf agored i niwed wedi ei chymeradwyo gan Gyngor Caerdydd wrth iddo wynebu 'argyfwng ariannu sector cyhoeddus' sy'n effeithio ar awdurdodau
08 March 24
Cardiff Council's Budget proposals passed as authority looks to bridge £30.3m gap Image
A budget which safeguards schools and education, supports social services, and protects the most vulnerable - has been passed by Cardiff Council - as it faces up to a ‘public sector funding crisis' affecting local authorities across the UK.
08 March 24
North East Visitor Economy Looks to The Future at Landmark Conference A Destination North East England Conference is coming to The Glasshouse International Centre for Music on Monday 18th March, featuring panellists from Tripadvisor, Digital Tourism Think Tank and the Global Destination Sustainability Movement.
08 March 24
Press Release | Rapture Collective's PARADISE at Velarde | 25 May - 6 July Image
                                                                                                         Press Release  07 | 03 | 24Paradise"An uplifting celebration of summer vitality, exquisite
07 March 24
Housing association plants new trees to brighten up neighbourhood A local housing association and a Stafford Borough councillor have worked together to plant trees for the community in a North Staffordshire village to enjoy.
07 March 24
Hub Kitchens & Bathrooms: the latest Caple Studio Image
 The latest Caple Studio has recently been launched in Hub Kitchens & Bathrooms based in Falmouth, Cornwall. Caple Studio is a branch of independent retailers which sell Caple products via their network.
07 March 24