The essential journalist news source
Am y tro cyntaf yng Nghaerdydd, siop gafodd ei dal yn gwerthu cynhyrchion tybaco anghyfreithlon yn cael ei chau gan y cy Image
Mae Kermashan Mini Market, 136 Clifton Street, Caerdydd, wedi cael ei chau gan y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir ar ôl cwynion ynghylch gwerthu tybaco anghyfreithlon a thuniau ocsid nitraidd.
21 March 24
Datgelu cynllun Caerdydd i wella llwybrau bysiau allweddol Image
Mae cynllun newydd i wella chwe llwybr bysiau allweddol i ganol dinas Caerdydd, a gynlluniwyd i roi hwb i nifer y teithwyr a chynnig amseroedd teithio cyflymach, wedi'i ddatgelu.
21 March 24
First for Cardiff as store caught selling illegal tobacco products is closed down by council Image
Kermashan Mini Market, 136 Clifton Street, Cardiff, has been closed down by Shared Regulatory Services after complaints about the sale of illegal tobacco and nitrous oxide cannisters.
21 March 24
Cardiff’s plan to improve key bus routes revealed Image
A new plan to improve six key bus routes into Cardiff city centre, designed to boost passenger numbers and deliver quicker journey times, has been revealed.
21 March 24
Bring steel windows and doors into the bathroom Image
Steel in the home continues to dominate in the home fashion stakes; internal partitions and large steel windows replace solid doors and walls in contemporary homes. With advice from the Steel Window Association, homeowners can enjoy plenty of options!
21 March 24
41549 Cowie charity donations West Fraser celebrates community wellbeing with £13,000 donation to local groupsThe team at West Fraser's plant in Cowie, Scotland has donated a total of £13,000 to four local community groups which provide vital care and wellbeing support.
21 March 24
UK Outdoor Industry Awards 2023 – Winners Announced We are very pleased to announce the winners of the UK Outdoor Industry Awards 2023, which were presented tonight at the 2024 OIA Conference at Drayton Manor Resort, Tamworth.
20 March 24
Cynlluniau diwygiedig Canolfan Hamdden Pentwyn i’w cyflwyno i'r gymuned Image
Bydd cynlluniau diwygiedig ar gyfer Canolfan Hamdden Pentwyn cael eu cyflwyno i'r gymuned leol mewn dau ddigwyddiad galw heibio yr wythnos nesaf.
20 March 24
Revised plans for Pentwyn Leisure Centre to be presented to community Image
Revised plans for Pentywn Leisure Centre will be presented to the local community at two drop-in events next week.
20 March 24
41526 Creak-free flooring Creak-free flooring from West Fraser West Fraser's CaberFloor P5 is a high-performance particleboard which is widely specified by developers, architects and self-builders due to its stability, durability and ease of installation. The high-density panels
20 March 24
Cerddoriaeth fyw i ddarparu trac sain y ddinas y penwythnos hwn Image
Dychmygwch glywed trac sain cerddoriaeth ar draws y ddinas. Dinas lle mae sŵn hip-hop a drwm a bas yn rymblan dros waliau castell 2,000 o flynyddoedd oed, lle mae jazz sipsiwn i’w glywed o falconi arcedau Fictoraidd, a siopwyr yn cael eu serenadu gan bed
20 March 24
Live music to provide city soundtrack this weekend Image
Imagine a city soundtracked by music.
20 March 24
Utopia’s new Artemis collection combines opulence and practicality Image
Hunting for luxury with Utopia’s latest collection Artemis combines understated opulence and maximum practicality
20 March 24
Dechrau sgwrs yn ystod Wythnos Dathlu Niwroamrywiaeth Image
Dechreuodd sgyrsiau am sut i wneud Caerdydd yn ddinas sy’n deall niwrowahaniaeth ddoe mewn digwyddiad arbennig yn Stadiwm Dinas Caerdydd.
20 March 24
Starting the conversation during Neurodiversity Celebration Week Image
Conversations about how to make Cardiff a more neurodivergent-friendly city began yesterday at a special event at Cardiff City Stadium.
20 March 24
Aport Global Appoints Christopher Nutman as New Operations Manager Image
Aport Global Appoints Christopher Nutman as New Operations Manager Aport have recently welcomed Christopher Nutman (Chris) as the newest addition to our team, in the role of Operations Manager.Wit
20 March 24