The essential journalist news source
New children's book out July 2019 with themes of diversity, STEM & friendship Image
Stars of Paradise is a story to inspire young girls and boys to think big, be creative, and understand that dreams can be achieved with teamwork and the application of skills including science, technology, coding, as well as singing, dancing & performing
20 June 19
Dod Ynghyd yn Amgueddfa Caerdydd Image
Bydd diwrnod o hwyl am ddim i’r teulu’n cael ei gynnal ddydd Sadwrn yn Amgueddfa Caerdydd (Stori Caerdydd gynt) - wedi'i ysbrydoli gan yr AS Jo Cox a'i chred bod gennym fwy yn gyffredin na'r hyn sy'n ein gwahanu.
20 June 19
A Great Get Together at the Museum of Cardiff Image
A free family fun day is to be held this Saturday at the Museum of Cardiff (formerly the Cardiff Story Museum) - inspired by MP Jo Cox and her belief that we have more in common than that which divides us.
20 June 19
Mwy o Ysgolion Caerdydd â chanlyniadau da o Arolygiadau Estyn Image
Mae dwy Ysgol Gynradd arall yng Nghaerdydd wedi cael canlyniad ‘Da' ar draws y bwrdd gan Estyn, arolygiaeth addysg Cymru.
20 June 19
More of Cardiff's Primary Schools score well in Estyn Inspections Image
A further two Cardiff Primary Schools have scored ‘Good' across the board by Estyn, Wales's education inspectorate.
20 June 19
Y Foneddiges Darcey Bussell DBE ar Ymweliad Arbennig ag Ysgol yng Nghaerdydd ar gyfer Cystadleuaeth Ddawnsio Image
Bydd y Foneddiges Darcey Bussell DBE yn beirniadu cystadleuaeth ddawnsio genedlaethol a gynhelir gan Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd ddydd Sadwrn 29 Mehefin.
20 June 19
Dame Darcey Bussell DBE Makes Special Visit to Cardiff School for Dance Competition Image
Dame Darcey Bussell DBE will judge a national dance competition, hosted at Cardiff West Community High School on Saturday 29, June.
20 June 19
York pickle business shortlisted for Yorkshire tourism award Image
York pickle business shortlisted for Yorkshire tourism award The team at an award winning North Yorkshire pickle business are celebrating after reaching the final of the prestigious White Rose Awards.
19 June 19
Yorkshire’s first whisky distillery shortlisted for Yorkshire tourism award Image
Yorkshire's first whisky distillery shortlisted for Yorkshire tourism award The team at Yorkshire's first Whisky Distillery are celebrating after reaching the final of the prestigious White Rose Award
19 June 19
Mae parc cyhoeddus cyntaf Caerdydd yn 125 oed yr wythnos hon Image
125 mlynedd yn ôl cafodd Parc y Rhath, parc cyhoeddus cyntaf Caerdydd, ei agor gan Iarll Dumfries, mab Ardalydd Bute, a oedd yn 13 oed ar y pryd.
19 June 19
Cardiff’s first publicly-owned park is 125 years old this week Image
125 years ago Roath Park, Cardiff’s first publicly-owned park was opened by the thirteen year old Earl of Dumfries, the son of the Marquis of Bute.
19 June 19
New low cost range of pressure transmitters PRESS RELEASE FOR JUNE 2019BELL FLOW SYSTEMS New low cost range of safe and hazardous area pressure transmittersThe AMO M10 is a new low cost industrial pressure transmitter designed for general purpo
19 June 19
New Manage At Home website delivers speed and functionality Image
NEW MANAGE AT HOME WEBSITE DELIVERS SPEED AND FUNCTIONALITYWe‘re all using websites in different ways, from different places and for different reasons. Mobility aids specialists Manage At Home have la
19 June 19
Enforcement industry responds to Treasury plans for debt breathing space  PRESS STATEMENTImmediate release:  19 June 2019Enforcement industry responds to Treasury plans for debt breathing spaceThe trade association representing the civil enforcement industry has responded
19 June 19
Rhannu datrysiadau â phartneriaid sector cyhoeddus Image
Bydd IG Solutions, gwasanaeth hyfforddiant llywodraethu gwybodaeth Cyngor Caerdydd, yn arddangos yn Expo Datrysiadau Sector Cyhoeddus 2019 yn Llundain yn ddiweddarach y mis yma.
19 June 19
Sharing solutions with public sector partners Image
IG Solutions, Cardiff Council’s information governance training service, will be exhibiting at the 2019 Public Sector Solutions Expo in London later this month.
19 June 19