The essential journalist news source
THE CHOSEN is holding exclusive screenings of the season finale We are very excited that THE CHOSEN is holding exclusive screenings of the season finale from 2nd February 2023 in cinemas nationwide.
17 January 23
Bydd archebu bagiau ailgylchu gwyrdd i gartrefi preswylwyr yn dod i ben ar Ionawr 31 Image
O Ionawr 31, ni fydd modd i breswylwyr archebu bagiau ailgylchu gwyrdd i'w cartrefi, gan fod system newydd bellach yn ei le i bobl gael casglu'r bagiau o siop leol neu adeilad cymunedol ble maen nhw'n byw.
17 January 23
Ordering green recycling bags to residents’ homes will stop on January 31st Image
From January 31st, residents will no longer be able to order green recycling bags to their home, as a new system is now in place for people to collect the bags from a local shop or a community building where they live.
17 January 23
Customer satisfaction with SIA remains high For the attention of: News Desks No of pages: 01 Date:  17 January 2023 Ref:  NR 0523    Customer satisfaction with Security Industry Authority remains high   A recent independent survey has found high l
17 January 23
Datgelu’r camau nesaf ar gyfer y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Image
Bydd cynlluniau i gwblhau Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd - i greu cyrchfan chwaraeon a hamdden eithriadol a allai ddenu dwy filiwn o ymwelwyr bob blwyddyn - yn cyrraedd carreg filltir arall yr wythnos hon.
16 January 23
Next steps for International Sports Village revealed Image
Plans to complete Cardiff’s International Sports Village - delivering an outstanding sports and leisure destination that could attract two million visitors annually – will reach another milestone this week.
16 January 23
Lindisfarne: MAGIC IN THE AIR TOUR, 2023 – Halifax 14th April 2023 ‘Magic in The Air Tour ­- 2023'At The Victoria Theatre, Halifax - 14th April 2023Image Credit: Gren SowerbyFolk rock legends Lindisfarne's 2023 UK tour continues with a performance at the historic Vic
16 January 23
NEWS: REVIEW OF FAIR4ALL FINANCE PUBLISHED Image
The Oversight TrustAssets for the Common Good   W: www.oversighttrust.orgT: @OversightTrust DATE: 16 January 2023                                            IMMEDIATE Contact: Alan Ali at  communicati
16 January 23
Friends of Blairs Loch Friends of Blairs Loch breathe new life into a recreational and educational paradise in Moray  The Friends of Blairs Loch is a group of volunteers which has created a special place for recreational and educational activities at the Loch of Blairs in Mora
16 January 23
Taylor, Marcantonio and Antonelli launch Gelato Academy Image
 Getting the gist of gelato with Taylor UK Taylor teams up with highly regarded UK ice cream companies to launch new Gelato Academy
16 January 23
Power and Platforms join forces to create stella business Image
MEDIA RELEASEDate: 16 | 01 | 2023Images suppliedCaptionsImages 1 and 2Powering forward - Star Power's Head of Power Paul Ridley, left, and Matt Paul mark the launch of the new Star Power Generator Hir
16 January 23
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 13 Ionawr 2022 Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol y Cyngor ar Fuddsoddiad Addysg Caerdydd; Cyhoeddi Canlyniadau Prawf Rheoli Chwyn Amgen; Strategaeth Gwasanaethau Plant (2023-2026); Mae gweithwyr y cyngor yn gweithio bob awr...
13 January 23
Cardiff Council Update: 13 January 2022 Image
Here's your Friday update, covering: Council's Annual Report on Cardiff's Education Investment is published; Results of Alternative Weed Control Trial Published; New Children's Services Strategy for 2023-26; Council workers work around the clock to...
13 January 23
Mae gweithwyr y cyngor yn gweithio bob awr o'r dydd a'r nos i ddatrys y problemau a achoswyd gan y stormydd Image
Yn dilyn y glaw trwm a'r gwyntoedd cryfion ddydd Mercher a dydd Iau yr wythnos hon, mae Tîm Priffyrdd y cyngor wedi bod yn gweithio y tu allan i oriau i ymateb i'r problemau a gododd yn sgil y Rhybudd Tywydd Melyn gan y Swyddfa Dywydd.
13 January 23
Council workers work around the clock to fix the issues caused by the storms Image
Following the heavy rain and high winds on Wednesday and Thursday this week, the council's Highways Team worked out of hours to respond to the issues that arose from the Yellow Weather Warning from the MET Office.
13 January 23
Vicky McClure and Shane Meadows Reunite For Beat The Streets Image
Press Information Vicky McClure and Shane Meadows Reunite For Beat The Streets Sunday 29 January 2023Nottingham born actress and Line of Duty star Vicky McClure will be reunited with director Shane Me
13 January 23