The essential journalist news source
Cardiff Content Creators: Unleash Your Creativity This Summer! Image
Calling all young content creators in Cardiff! The Cardiff Youth Service digital team is thrilled to announce a unique opportunity for young people aged 11-17 to participate in a digital summer camp for the second year running.
17 July 24
Addewid Caerdydd yn cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Symudedd Cymdeithasol y DU 2024 Image
Mae Addewid Caerdydd wedi cyrraedd rownd derfynol Sefydliad Sector Cyhoeddus y Flwyddyn yn wythfed Gwobrau Symudedd Cymdeithasol blynyddol y DU (SOMOs).
17 July 24
Cardiff Commitment named finalist in the 2024 UK Social Mobility Awards Image
Cardiff Commitment has been named a finalist for Public Sector Organisation of the Year at the eighth annual UK Social Mobility Awards (SOMOs).
17 July 24
The Horton from Thomas Crapper harks back to 1901 Image
Answering the demand from bathroom designers, retailers and developers for the perfect cloakroom or en-suite basin, the Horton was launched by Thomas Crapper.
17 July 24
Mental Health the Ayurveda Way FOR IMMEDIATE RELEASEAyurveda: Ancient Wisdom for Modern Mental HealthJuly 15, 2024 - With over 40 years of experience as an Ayurveda Master Trainer, Linda ( Vani ) Bretherton has dedicated a lifetime
17 July 24
Helmet announce ‘Betty 30th Anniversary Tour' with one off London show Helmet announce ‘Betty 30th Anniversary Tour' with one off London show this December 
16 July 24
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 16 Gorffennaf 2024 Image
Dyma’ch diweddariad dydd Mawrth, sy’n cynnwys: · Cyngor yn ymrwymo i fynd i'r afael â diffyg o £49.7m yn y gyllideb · Rhaglen 'Gigs Bach' yn arddangos talent y dyfodol yng Nghlwb Ifor Bach · 85% o ddisgyblion Caerdydd yn mynychu y
16 July 24
Cardiff Council Update: 16 July 2024 Image
Here is your Tuesday update, covering: • Council commits to tackling £49.7m budget shortfall • ‘Little Gigs’ programme showcases tomorrow’s talent at Clwb Ifor Bach • 85% of Cardiff's pupils attend a school committed to embedding children's rights
16 July 24
Llwyddiant Rhaglen Cenhadon Democratiaeth i ysgolion cynradd Caerdydd Image
Mae dwy ysgol gynradd yng Nghaerdydd wedi ennill gwobr o £100 yr un am gymryd rhan yn Rhaglen Cenhadon Democratiaeth Cyngor Caerdydd.
16 July 24
Democracy Ambassador Programme success for Cardiff primaries Image
Two Cardiff primary schools have scooped a prize of £100 each for their participation in Cardiff Council’s Democracy Ambassador Programme.
16 July 24
41341 Quarrybank Boutique Quarrybank Boutique Bathrooms and Schlüter Systems working in perfect harmonyKoralia Hume helps a client select Schlüter tile trimsStunning bathroom designs by Quarrybank Boutique Bathrooms
16 July 24
New Christmas products for food lovers Image
The team at North Yorkshire farm-based rapeseed oil business, Charlie & Ivy's has launched two new products for Christmas 2024. Please contact Tracey Baty for more information, samples or high res
16 July 24
20 o Faneri Gwyrdd i fannau gwyrdd Cyngor Caerdydd Image
Mae ugain o barciau a mannau gwyrdd sy'n cael eu rheoli gan Gyngor Caerdydd wedi derbyn Baneri Gwyrdd gwerthfawr, gan gynnwys, am y tro cyntaf, Parc Cathays yng nghanolfan ddinesig hanesyddol Caerdydd a Pharc y Brag yn y Sblot, sydd newydd ei adnewyddu.
16 July 24
20 Green Flags for Cardiff Council green spaces Image
Twenty parks and green spaces managed by Cardiff Council have been awarded prestigious Green Flags including for the first time, Cathays Park in Cardiff’s historic civic centre and the newly refurbished Maltings Park in Splott.
16 July 24
Mae 85% o ddisgyblion Caerdydd yn mynychu ysgol sydd wedi ymrwymo i wreiddio hawliau plant Image
Fis Tachwedd diwethaf, cyhoeddwyd Caerdydd yn swyddogol yn Ddinas sy'n Dda i Blant UNICEF -y cyntaf o'i math yn y Deyrnas Unedig.
16 July 24
An impressive 85% of Cardiff's pupils attend a school committed to embedding children's rights Image
Last November, Cardiff was officially declared a UNICEF Child Friendly City -the first of its kind in the UK.
16 July 24