The essential journalist news source
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 2 Medi 2022 Image
Dyma eich diweddariad ar ddydd Gwener, yn cynnwys: Cau ffyrdd a chyngor teithio I bawb o ran ‘Clash at the Castle’; chwaraeon Cymraeg yn Haf o Hwyl; ardal chwarae Parc Brewery yn agor; y diweddaraf ar elusen yr Arglwydd Faer; cymorth i rieni â hanfodion
02 September 22
Cardiff Council Update: 2 September 2022 Image
Here’s your Friday update, covering: WWE event road closures; Welsh language sports in the Summer of Fun; Brewery Park play area opens; Lord Mayor’s charity latest; help for parents with school essentials; new flower displays
02 September 22
Faecal Transplants to Tackle Superbug Infections Faecal Transplants to Tackle Superbug InfectionsYou may have seen the recent news articles discussing FMT - faecal transplants to tackle anti-biotic superbug infections - read more here: https://uk.ne
01 September 22
Elusen cŵn tywys yn elwa o Ddiwrnod mawreddog yr Arglwydd Faer Image
Chwaraeodd XI Yr Arglwydd Faer Caerdydd swyddogion cyngor mewn gêm gêm griced elusennol dros benwythnos Gŵyl y Banc, er budd yr elusen a ddewiswyd gan yr Arglwydd Faer, Cŵn Tywys Cymru.
31 August 22
Guide dogs charity benefits from Lord Mayor’s grand day out Image
Cardiff’s Lord Mayor’s XI played council officers in a charity cricket match over the Bank Holiday weekend, in aid of the Lord Mayor’s chosen charity, Guide Dogs Cymru.
31 August 22
Hyfforddwyr yr Urdd yn cyflwyno pobl ifanc i amrywiaeth eang o chwaraeon Image
Mae Haf o Hwyl Caerdydd yn parhau i ddifyrru ac addysgu miloedd o blant a'u teuluoedd, a’u cadw’n actif, a daeth tua 150 o bobl ifanc i roi cynnig ar ystod eang o gampau mewn cyfres o wersylloedd yn Ysgol Glantaf yng ngogledd Caerdydd.
30 August 22
Urdd coaches introduce young people to wide range of sports Image
Cardiff’s Summer of Fun continues to keep thousands of children and their families amused, educated and active and a series of camps at Ysgol Glantaf in north Cardiff saw around 150 young people try their hand at a wide range of sports.
30 August 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 26 Awst 2022 Image
Dyma eich diweddariad dydd Gwener, sy’n cynnwys: Canlyniadau TGAU yn well na 2019; coleg yn cynnal digwyddiad Haf o Hwyl cynhwysol; Dylanwadwyr Ifanc Caerdydd yn dweud eu dweud am ddyfodol addysg; cau ffyrdd ar gyfer digwyddiad reslo yn y stadiwm; a'r rh
26 August 22
Frankie Essex and EnviroBuild collaborate on a brand new home gym studio Frankie Essex and EnviroBuild collaborate on the star's brand new home gym studio  EnviroBuild is proud to announce a new collaboration between the sustainable building materials supplier and former T
25 August 22
Un o’n prif drysorau, Storey Arms, yn estyn croeso i ferched ifanc o Wcráin Image
Bu canolfan addysg awyr agored Storey Arms Cyngor Caerdydd ym Mannau Brycheiniog yn gartref i grŵp o ffoaduriaid Wcrainaidd o bob cwr o dde Cymru fel rhan o raglen a gynlluniwyd i roi sgiliau arwain i bobl ifanc.
23 August 22
‘Jewel in the crown’ Storey Arms extends welcome to Ukrainian refugee teenagers Image
Cardiff Council’s Storey Arms outdoor education centre in the Brecon Beacons played host to a group of Ukrainian refugees from around South Wales as part of a programme designed to give youngsters leadership skills.
23 August 22
HUMANFOREST PARTNERS WITH ACER TO CELEBRATE THEIR SUSTAINABLE ASPIRE VERO LAPTOP Image
  HUMANFOREST PARTNERS WITH ACER TO CELEBRATE THEIR SUSTAINABLE ASPIRE VERO LAPTOP London's only truly sustainable eBike sharing service has partnered with Acer to host 2 challenges on the HumanForest
23 August 22
Time to stop the leaks (that don't hit the headlines) Image
Embargo until 0100 Tuesday 23 August 2022 It's time to stop the leaks that don't hit the headlines. New research reveals the scale of bladder leak stigma that keeps women suffering in silence. Now a new device - Contrelle - is offering a leak-free future
22 August 22
News release: free online mental health support for students receiving results Free online mental health support for students receiving results As A Level results get released this week, the national mental health charity, Student Minds, is urging any students who may be struggl
18 August 22
Launch of First Independent Level 4 Diploma in Equine Sports Massage Image
PRESS RELEASE DRAFT17th August 2022For immediate release Dear  , I am pleased to be able to send you a press release from The Animal Health Professions' Register detailing the launch of the first inde
17 August 22
Book launch; A Lost Girl's journey to self-identity and finding her truth Lifechanging book release: The Umbrella Picker by Jane McNeiceShe was lost for 45 years! A Lost Girl's journey to self-identity and finding her neurological truth.
16 August 22