The essential journalist news source
East Hampshire Motion Local council has become the first to pass a motion on pancreatic cancer. This pancreatic cancer awareness month.
16 November 21
The Clinically Vulnerable and Vaccines Image
14-year Pancreatic cancer survivor Ali Stunt has opened about being clinically vulnerable, the pandemic and booster jabs on this Pancreatic Cancer Awareness Month.
11 November 21
Staff Canolfan Hamdden y Dwyrain yn achub bywyd Andrew Barnett Image
"Dim ond os yw pobl yn gwybod ble maen nhw y gall diffibrilwyr achub bywydau". Dyna'r neges gan dad i ddau o Gaerdydd, a gafodd ataliad y galon wrth chwarae pêl-droed gyda'i fab yng Nghanolfan Hamdden y Dwyrain, er iddo ystyried ei hun yn ffit ac yn iac
10 November 21
Eastern Leisure Centre staff save Andrew Barnett’s life Image
“Defibrillators can only save lives if people know where they are”. That’s the message from a Cardiff father of two, who suffered a cardiac arrest while playing football with his son at Eastern Leisure Centre, despite considering himself fit and healthy
10 November 21
Snugpak's ResponsePak: A compact waist pack for travellers  PRESS INFORMATION9th November 2021   A Compact Well Organised Waist Pack for Travellers from Snugpak‘Ideal for On The Move' Part of Snugpak's comprehensive range of travel luggage, the ‘ResponsePak'
09 November 21
Vicki Renz Self Womb Healing course to clear blockages and conceive naturally Image
 Vicki Renz creates Self Womb Healing course, helping women clear blockages and conceive naturally.Vicki Renz launched today her unprecedented online program to support women struggling with the stres
03 November 21
Woodward Financials Sponsors Olympic Dressage Hopeful Image
                           Woodward Financials Sponsors Olympic Dressage Hopeful  Leading National Wealth Management firm Woodward Financials and Managing Director David Woodward are delighted to be t
01 November 21
Sefydlwyd Un Tîm - Un Ddynoliaeth, Anrhydeddu Torwyr Cod Byd Rygbi Bae Caerdydd Image
Roeddem am rannu'r llun gwych hwn o’r enwog Billy Boston gyda chyn-chwaraewyr rhyngwladol rygbi'r gynghrair Jim Mills a Glyn Shaw â Phrif Swyddog Gweithredol Cynghrair Rygbi Cymru, Gareth Kear, yn eu crysau-T Torwyr Cod y Byd Rygbi Bae Caerdydd.
30 October 21
One Team – One Race, Honouring the Cardiff Bay Rugby Codebreakers Image
We wanted to share this great picture of the legend Billy Boston with ex rugby league international icons Jim Mills and Glyn Shaw with the CEO of Wales Rugby League, Gareth Kear, in their Cardiff Bay Rugby Codebreakers T-shirts.
30 October 21
Colchester man diagnosed with rare cancer finishes epic military run for charity PRESS RELEASEDate: Thursday 28th October 2021Colchester father-of-three, diagnosed with rare cancer, defies the odds to finish epic 10-mile military charity run 24 hours after final radiotherapy treat
28 October 21
Cynigion i wella Parciau Sglefrfyrddio Caerdydd – Ymgynghoriad cyhoeddus Image
Mae ymgynghoriad sy'n gwahodd aelodau o'r cyhoedd i ddweud eu dweud ar barciau sglefrfyrddio presennol yng Nghaerdydd, yn dal i fod ar gael i'w gwblhau ar-lein.
27 October 21
Proposals to improve Cardiff’s Skateboard Parks – Public consultation Image
A consultation which invites members of the public to have their say on existing skateboard parks in Cardiff, is still available to complete online.
27 October 21
Nod Gŵyl Bwyd Da yr Hydref Caerdydd yw grymuso cymunedau Caerdydd i hyrwyddo bwyd lleol, cynaliadwy Image
Mae Gŵyl Bwyd Da yr Hydref Caerdydd yn anelu at ysbrydoli unigolion a busnesau i weithredu er mwyn helpu pobl i gael gafael ar fwyd da ar draws y ddinas.
20 October 21
Good Food Cardiff Autumn Festival aims to empower Cardiff’s communities to champion local, sustainable food Image
This year’s Good Food Cardiff Autumn Festival seeks to inspire individuals and businesses to take action to help improve access to good food across the city.
20 October 21
Research suggests people with learning disabilities in Scotland feel ‘invisible’ Research suggests people with learning disabilities in Scotland feel ‘invisible' People with learning disabilities in Scotland are being l
19 October 21
Charity launches video platform to help sportspeople Switch the Play Foundation launches new career and wellbeing support platform for sportspeople.
18 October 21