The essential journalist news source
Ysgol Gynradd Pentyrch yn dathlu agor meithrinfa newydd ac ehangiad yr ysgol Image
Mae Ysgol Gynradd Pentyrch wedi dathlu cwblhau gwaith adeiladu a oedd yn cynnwys ehangu adeilad presennol yr ysgol ac agor ei darpariaeth feithrin gyntaf erioed.
20 June 24
Pentyrch Primary School celebrate opening of new nursery and school expansion Image
Pentrych Primary School have celebrated the completion of construction works including the expansion of the existing school building and the official opening its first ever nursery provision.
20 June 24
OTS 2024: Awards Announced - Press Release The winners of the inaugural Outdoor Trade Show (OTS) Outdoor Retailer of the Year Awards, and the finalists of the 2025 UK Outdoor Industry Awards have been announced in presentations at the 2024 Outdoor Trade Show Social.
20 June 24
UK Outdoor Industry Awards 2025: Finalists Announced - Press Release Finalists for the UK Outdoor Industry Awards 2025 have been selected today, with consumers shortly having the opportunity to select their favourite new outdoor products. The award finalists can be viewed on the OIA website.
20 June 24
Digwyddiad Dathlu Gwobrau profiad gwaith, ‘Beth Nesaf?' Image
Cynhaliwyd digwyddiad gwobrwyo a dathlu i gydnabod y cyflawniadau a wnaed drwy raglen profiad gwaith ‘Gwobr Beth Nesaf?', sy'n ceisio ailgyflwyno profiad gwaith i ddisgyblion mewn chweched dosbarth ledled Caerdydd.
20 June 24
Cyngor teithio ar gyfer y Foo Fighters ar 25 Mehefin yn Stadiwm Principality yng Nghaerdydd Image
Bydd y Foo Fighters yn perfformio yn Stadiwm Principality ar 25 Mehefin. Bydd gatiau'r stadiwm yn agor am 4pm, felly bydd ffyrdd canol y ddinas yn cau’n llawn o gwmpas y stadiwm o 3pm tan hanner nos.
20 June 24
Travel advice for Foo Fighters on June 25 at Principality Stadium in Cardiff Image
Foo Fighters will be playing at Principality Stadium on June 25h. With the gates to the stadium opening at 4pm, there will be a full city centre road closure around the stadium from 3pm until midnight.
20 June 24
‘What's Next?' work experience Award Celebration Event Image
An award and celebration event has taken place to recognise the achievements made through the 'What's Next? Award' work experience programme, which aims to reintroduce work experience for pupils in sixth forms across Cardiff.
20 June 24
Yorkshire-grown plants selected to honour rugby legend Image
Yorkshire-grown plants selected to honour rugby legend The team at a South Leeds garden centre have used Yorkshire-grown bedding plants to create a floral tribute to honour rugby league legend Rob Bur
19 June 24
System Force awarded ISO 27001 Image
PR ContactLouise Brucelouise@bigredboxpr.com0787602643201242 245 13718 June 2024Image: Attached: L to R: Ross Butler and Jez Walton, directors of System Force ITSystem Force IT awarded ISO 27001Quedge
19 June 24
System Force awarded ISO 27001 Image
PR ContactLouise Brucelouise@bigredboxpr.com0787602643201242 245 13718 June 2024Image: Attached: L to R: Ross Butler and Jez Walton, directors of System Force ITSystem Force IT awarded ISO 27001Quedge
19 June 24
FEM introduces the Pujadas Grillbox tabletop barbeque to bring grilling to the t Image
 Tabletop barbeque – the ultimate in diner participation FEM’s Pujadas Grillbox tabletop barbeque brings those final touches to the table
19 June 24
41644 Andrew Curry Meet Andrew Curry - Schlüter's Training Manager  What was your first job?I was a fishmonger at our local Sainsbury's during my university days.  I used to do a 10-hour shift on a y as it was double pay (£12ph was a lot in the early 90s) but 7am starts di
19 June 24
Canmoliaeth i Ysgol Gynradd Llys-faen am safonau ac arweinyddiaeth eithriadol Image
Yn ystod ymweliad diweddar ag Ysgol Gynradd Llys-faen, mae Estyn wedi canmol yr ysgol am ei safonau eithriadol, ei harweinyddiaeth ragorol a'i hamgylchedd meithringar sy'n cefnogi pob disgybl i gyflawni lefelau uchel o lwyddiant.
19 June 24
Llysfaen Primary School praised for exceptional standards and leadership Image
During a recent visit to Llysfaen Primary School, Estyn have commended the school for its exceptional standards, outstanding leadership, and a nurturing environment that supports all pupils in achieving high levels of success.
19 June 24
Thomas Crapper’s stylish Sawley basin Image
The Sawley countertop basin from Thomas Crapper, with the famous signature logo glazed into the bowl, has been designed to sit proudly in any beautiful bathroom scheme.
19 June 24