The essential journalist news source
Construction Workers: Are You Owed Money from HMRC?     For Immediate Release Construction Workers: Are You Owed Money from HMRC?Workers in Construction Industry Urged to Check Tax Refund Options  The UK's 2.3 million construction workers are being enc
16 July 21
MICHAELA STRACHAN ENCOURAGES FAMILIES TO HUG 100 TREES FOR THE RAINFORESTS Image
MICHAELA STRACHAN ENCOURAGES FAMILIES TO HUG 100 TREES FOR THE RAINFORESTS Springwatch presenter Michaela Strachan is encouraging people across the UK to hug 100 trees this summer to raise money for r
16 July 21
Cyngor teithio ar gyfer Cymru v Yr Ariannin yn Stadiwm Principality Image
Gyda'r gic gyntaf am 3pm, bydd ffyrdd canol y ddinas ar gau yn llwyr o 12.30pm tan 6pm i sicrhau y gellir cadw pellter cymdeithasol, a gall y rhai sy'n mynychu gasglu eu tocynnau a mynd i mewn i'r stadiwm ar yr adeg y cânt eu cynghori i wneud hynny.
16 July 21
Travel advice for Wales vs Argentina at Principality Stadium Image
With the kick off taking place at 3pm, there will be a full city centre road closure from 12.30pm until 6pm to ensure social distancing can be maintained, and those attending can enter the stadium when they have been advised to do so.
16 July 21
Beth Nesaf? Siop un stop newydd ar gyfer addysg, gwaith, hyfforddiant a gwirfoddoli Image
Mae siop un stop newydd, sy'n dwyn ynghyd wybodaeth a fydd yn helpu pobl ifanc i benderfynu ar eu camau nesaf, wedi’i lansio heddiw.
16 July 21
What’s Next? New education, employment, training and volunteering one-stop-shop Image
A new one-stop-shop, pulling together information that will help young people decide their next steps, has launched today.
16 July 21
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 15 Gorffennaf Image
Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy’n cynnwys cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
15 July 21
Cardiff Council Update: 15 July Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: Cardiff’s COVID-19 case and test numbers; vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; and schools affected by COVID-19 cases.
15 July 21
Yorkshire Wolds farming family launches luxury large group holiday let Image
Yorkshire Wolds farming family launches luxury large group holiday letA 200 year old granary has been lovingly restored by a Driffield farming family to create a luxury, large group holiday let.Over t
15 July 21
Labcell's PARIO Plus soil texture analyser improves speed and accuracy Image
Enhancement improves accuracy and speed of automatic soil particle size distribution analyser
15 July 21
NEW for 2021. Large group luxury holiday let in the heart of the Yorkshire Wolds Image
NEW for 2021. Large group luxury holiday accommodation in the heart of the Yorkshire WoldsHigh res images and more information are available from Tracey Baty traceybaty@three60marketing.co.uk 01430 87
15 July 21
How can we solve the problems with water metering? Image
There are major problems with water metering in the UK. Why is this when metering should be straightforward? Just install a meter on every consumer's water supply, measure consumption over a period of time and bill the consumer accordingly. Simple!
15 July 21
AWDURDODAU LLEOL YN DOD AT EI GILYDD I HYBU'R NIFER O OFALWYR MAETH YNG NGHYMRU GAN FOD DROS DRAEAN (39%) O OEDOLION CYM Image
Mae gwasanaethau maethu awdurdodau lleol yng Nghymru wedi dod ynghyd heddiw i ddod yn 'Maethu Cymru', wrth i dimau ledled y wlad gyfuno eu hymdrechion ac arbenigedd i gynyddu nifer ac amrywiaeth gofalwyr maeth awdurdodau lleol yn sylweddol.
15 July 21
CARDIFF JOINS WELSH LOCAL AUTHORITIES TO BOOST NUMBER OF FOSTER CARERS IN WALES AS OVER A THIRD (39%) OF WELSH ADULTS CL Image
Local Authority fostering services in Wales have today joined forces to become ‘Foster Wales'; teams across the nation combine their efforts and expertise to significantly increase the number and diversity of Local Authority foster carers.
15 July 21
Rational opens new state of the art dispatch centre Image
Rational's new facility will improve customer service worldwide.
15 July 21
PLANT YSGOL LLEOL YN CROESAWU YMGYRCH CERFLUN TORWYR COD CAERDYDD Image
Cafodd y cerflunydd Steve Winterburn, sydd wedi'i gomisiynu i ddylunio ac adeiladu cerflun Torwyr Cod Caerdydd ym Mae Caerdydd, ysbrydoliaeth gan bobl ifanc yr ardal ar ddau ymweliad ysgol yn ddiweddar.
15 July 21