The essential journalist news source
Pause and reflect  Pause and reflect How a group of young leaders are tackling their challenging emotions head on and inspiring others to do the same.An initiative encouraging young people aged between 3 and 17 to paus
24 July 20
News: Hashtag Press win Publisher of the Year & Non-Fiction Awards Image
Hashtag Press named Publisher of the Year and wins the non-fiction category in the 2020 People's Book Prize Press Release: Female-led independent publisher...
23 July 20
Cerflun o'r masnachwr caethweision Thomas Picton i'w dynnu a’i symud Image
Mae cerflun o'r masnachwr caethion ac arwr rhyfel Waterloo, Syr Thomas Picton, i'w dynnu a’i symud o Neuadd Farmor yr Arwyr yn Neuadd y Ddinas Caerdydd.
23 July 20
Statue of slaver Thomas Picton to be removed Image
The statue of slaver and Waterloo war hero Sir Thomas Picton is to be removed from the Marble Hall of Heroes in Cardiff City Hall.
23 July 20
Cardiff Council Update: 23rd July Image
Here is tonight's update from Cardiff Council, covering: the future of the Sir Thomas Picton statue will be debated at Council tonight; the services available for children and young people over the summer holidays; and the Museum of Cardiff...
23 July 20
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 23 Gorffennaf Image
Dyma ddiweddariad heno gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: trafod dyfodol cerflun Picton yn y Cyngor heno; y gwasanaethau sydd ar gael i blant a phobl ifanc dros wyliau'r haf; a Amgueddfa Caerdydd yn cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Amgueddfa...
23 July 20
Pause and reflect  Pause and reflect How a group of young leaders are tackling their challenging emotions head on and inspiring others to do the same.An initiative encouraging young people aged between 3 and 17 to paus
23 July 20
Mwy o safleoedd ‘un toriad’ sy’n dda i beillwyr wedi’u cadarnhau i barciau Caerdydd Image
Mae 2.6 hectar ychwanegol o barcdir yng Nghaerdydd yn symud at gyfundrefn torri gwair ‘un toriad’ sy’n fuddiol i beillwyr.
23 July 20
More pollinator friendly ‘one-cut’ mowing sites confirmed for Cardiff’s parks Image
An additional 2.6 hectares of parkland in Cardiff is moving to a more pollinator friendly ‘one-cut’ mowing regime.
23 July 20
Google searches for glazed extensions double during COVID-19 lockdown Image
Google searches for glazed extensions such as orangeries, garden rooms and conservatories doubled (an increase of 99 per cent) as homeowners started to look for ways to extend and improve their homes during the COVID-19 lockdown earlier this year.
23 July 20
UK Law Firm welcomes success of its campaign for video wills   MEDIA RELEASEUK Law Firm welcomes success of its campaign for video willsA South West based firm of solicitors is delighted to see the success of its campaign for video wills as the Ministry of Just
23 July 20
East Yorkshire venues welcome back customers with help from hygiene experts Image
 NEWS RELEASEThursday 23 July, 2020 East Yorkshire venues welcome back customers Two of Beverley's most popular venues have successfully re-opened, with a little help from East Yorkshire's leading hyg
23 July 20
Yorkshire distillery celebrated their fourth birthday with a virtual tasting Image
The team at Yorkshire's first single malt whisky distillery celebrated their fourth birthday with a virtual tasting session Spirit of Yorkshire Distillery marked the anniversary of its first distillat
22 July 20
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 22 Gorffennaf Image
Y diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: awydd Caerdydd i anrhydeddu 'Torwyr Codau' y ddinas; gyda'n gilydd gallwn gadw pobl yn ddiogel, ymgyrch sy'n annog pobl i gysylltu â'r gwasanaethau cymdeithasol; rhaglen arweinyddiaeth rithwir am ddim i bobl ifanc...
22 July 20
Cardiff Council Update: 22nd July Image
In the latest update from Cardiff Council: Cardiff's desire to honour the city's ‘Codebreakers'; together we can keep people safe, a campaign encouraging people to contact social services; a free virtual leadership programme for 11 to 15 year olds...
22 July 20
Awydd Caerdydd i anrhydeddu ‘Torwyr Codau' y ddinas Image
Nod gweithgor newydd a dynnwyd ynghyd gan arweinydd Cyngor Caerdydd, Huw Thomas, fydd dod o hyd i ffordd o anrhydeddu a hyrwyddo hanes arwyr chwaraeon anhygoel Caerdydd, a adawodd eu cartrefi ar drywydd llwyddiant fel chwaraewyr Rygbi'r Gynghrair yng...
22 July 20