The essential journalist news source
COVID-19: Parcio am ddim i Weithwyr Allweddol mewn meysydd parcio sy’n eiddo i’r cyngor Image
Ni fydd angen i Weithwyr Allweddol dalu mwyach i barcio eu cerbydau ar y stryd neu ym meysydd parcio’r Cyngor dan fesurau newydd a gyhoeddwyd heddiw er mwyn helpu yn y frwydr yn erbyn haint COVID-19.
26 March 20
COVID-19: Free parking for Key Workers in council owned car parks Image
Key Workers will no longer have to pay to park their vehicle on-street or in Council-owned car parks under new measures released today to help in the fight against COVID-19 outbreak.
26 March 20
Councils must maintain recycling collections, says The Recycling Association The Recycling AssociationHeritage House, Vicar Lane, Daventry, NN11 4GDTel: +44 (0) 1327 703223 Fax: +44 (0) 1327 300612Email: simon.ellin@therecyclingassociation.comWebsite: www.therecyclingassociati
26 March 20
CPD Standards Office issues warning for the online training boom Online learning whilst self-isolating? Watch out for the cowboys!The CPD Standards Office issues a warning for the online training boom  •            Self-isolation has caused a boom in online courses
26 March 20
Tips for families of children with special education needs #coronavirus Image
Good afternoon,We are working on the PR to support an upcoming book by Suzy Rowland who is the founder and CEO of the #happyinschool project (https://happyinschoolproject.com/happy-in-school-project-f
26 March 20
Diweddariad COVID-19: 25 Mawrth Image
Mae'r diweddariad heno yn cynnwys y diweddaraf ar addysg, gofal plant ar gyfer gweithwyr allweddol, Parcio am ddim i Weithwyr Allweddol mewn meysydd parcio sy'n eiddo i'r cyngor, help llaw i'r rhai sydd mewn angen, Treth Gyngor, paratoi cartrefi ar gyfer
25 March 20
COVID-19 Update: 25th March Image
This evening's update covers the latest on education, child care for key workers, help for those in need, Council Tax, new birth registrations, homes for the homeless, Cardiff Dogs Home, and highways and utility work update.
25 March 20
Help llaw i'r rhai sydd mewn angen Image
Mae amrywiaeth o gymorth a chefnogaeth wedi'u rhoi ar waith i bobl sy'n profi anawsterau gyda bwyd a darpariaethau hanfodol eraill ar hyn o bryd.
25 March 20
A helping hand for those in need Image
A range of help and support has been put in place for people experiencing difficulties with food and other essential provisions at this time.
25 March 20
COVID-19 water jetting training suspended across the UK Image
MEDIA RELEASEDATE 25 | 03 | 2020 Image suppliedCaption: WJA training course - all water jetting training has now been suspended to protect operatives and trainers from the transmission of COVID-19 COV
25 March 20
COVID-19: Annog trigolion i gysylltu â’r Cyngor os ydyn nhw’n ei chael hi’n anodd talu eu treth gyngor Image
Anogir trigolion Caerdydd sy’n ei chael hi’n anodd talu eu treth gyngor i gysylltu â’r Cyngor drwy’r wefan - www.caerdydd.gov.uk - a defnyddio ffurflenni ar-lein i roi gwybod i’r awdurdod am unrhyw newid yn eu hamgylchiadau.
25 March 20
COVID-19: Residents urged to contact the council if they are struggling to pay their council tax Image
Cardiff residents struggling to pay their council tax are being urged to contact the Council via the website – www.cardiff.gov.uk - and use online forms to inform the authority of any change to their circumstances.
25 March 20
COVID-19: Cadw plant a phobl ifanc yn dysgu pan fo'r ysgolion ar gau. Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi sefydlu tîm penodol i helpu ysgolion, drwy gynnig llu o ddeunyddiau digidol a chynlluniau ar-lein arloesol, fydd yn eu galluogi i barhau i gyflwyno'r cwricwlwm yn ystod y cyfnod y bydd ysgolion ar gau yn sgil COVID-19.
25 March 20
COVID-19: Keeping children and young people learning during school closures. Image
Cardiff Council has established a dedicated team to support schools in providing a host of digital materials and innovative online schemes so that curriculum can continue to be delivered during school closures caused by COVID-19.
25 March 20
Horror fans worst fears revealed at UK premiere of supernatural horror, Sacrileg Image
 Horror fans worst fears revealed at UK premiere of supernatural horror, SacrilegeUK horror fans have revealed their deepest fears as part of celebrations marking the release of the highly-acclaimed s
25 March 20
Diweddariad COVID-19: Dydd Mawrth 24 Mawrth Image
Newyddion ar drefniadau ysgolion, angladdau a phriodasau, gwirfoddolwyr, hybiau, dosbarthiad bagiau gwastraff a busnesau yn diystyru cyfarwyddiadau'r llywodraeth
24 March 20