The essential journalist news source
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 21 Gorffennaf Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; a cymorth i denantiaid sydd ag ôl-ddyledion rhent.
21 July 21
Cardiff Council Update: 21 July Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: Cardiff's COVID-19 case and test numbers; vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; and help for tenants in rent arrears.
21 July 21
Datganiad ar gasgliadau gwastraff Image
"Fel llawer o awdurdodau lleol ledled y DU, mae Cyngor Caerdydd yn wynebu heriau na welwyd mo’u tebyg o'r blaen i gynnal gwasanaethau rheng flaen.
21 July 21
Statement on waste collections Image
“Like many local authorities across the UK, Cardiff Council is experiencing unprecedented challenges to maintain frontline services.
21 July 21
£40,000 o gyllid tuag at gytiau newydd i gŵn Caerdydd Image
Mae cytiau newydd yn yr arfaeth ar gyfer cŵn yng Nghartref Cŵn Caerdydd, yn sgil dyfarnu dau grant gwerth £40,000 y gwnaed cais amdanynt mewn partneriaeth â'r elusen leol The Rescue Hotel.
21 July 21
£40,000 funding towards new kennels for Cardiff's dogs Image
Dogs looked after at Cardiff Dogs Home are £40,000 closer to new kennels, following the award of two grants, applied for in partnership with local charity The Rescue Hotel.
21 July 21
Q-Park donate €3193 to the Mercy Hospital Foundation Image
Q-Park donate €3193 to theMercy Hospital Foundation Q-Park are delighted to have made a donation to the Mercy Hospital Foundation of €3,193. This means that the total amount donated from this charitab
21 July 21
Gorillaz announce free show for NHS workers  FREE SHOW FOR NHS WORKERS added on 10th AUGUST at LONDON'S THE O2 ARENA 11th August 2021                                                Gorillaz today confirmed th
21 July 21
Man Gwyrdd Man Draw i gyn-filwyr yn rhandiroedd Caerdydd Image
Cyn bo hir, bydd cyn-filwyr yng Nghaerdydd yn gallu manteisio ar gynllun Man Gwyrdd Man Draw, prosiect garddio cymunedol newydd ar gyfer cyn-filwyr, wedi'i leoli ar safle rhandir yn Grangetown.
21 July 21
Welsh Veterans get some Green Headspace at Cardiff allotments Image
Welsh veterans in Cardiff will soon be able to get some Green Headspace at a new community gardening project for ex-servicemen and women, based at an allotment site in Grangetown.
21 July 21
New People and New Positions at RTITB Image
RTITB is pleased to announce several senior appointments bringing further expertise to benefit organisations delivering RTITB workplace transport training.
21 July 21
Lawyers branching out on their own no longer have to feel alone Image
Throughout the Covid-19 pandemic, many ambitious entrepreneurs within the legal system have chosen to branch out and go solo. With the help of Sussex-based Microsoft Partner, Extech Cloud, lawyers don’t have to feel alone.
21 July 21
Datganiad gan y Cyngor ar Barc Bute Image
Dwedodd llefarydd ar ran y Cyngor “Mae ein meddyliau gyda’r rhai a effeithiwyd gan y digwyddiadau diweddar ym Mharc Bute. Cyn y pandemig roedd mynedfeydd allweddol Parc Bute yn cael eu cloi bob nos adeg machlud haul.
20 July 21
Council statement on Bute Park Image
A council spokesperson said: “Our thoughts are with those affected by the recent incidents in Bute Park. Prior to the pandemic, key city centre entrances to Bute Park were locked every night at sunset.
20 July 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 20 Gorffennaf Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; and £1 miliwn o gyllid ar gyfer prosiect coedwig drefol 'Coed Caerdydd'.
20 July 21
Cardiff Council Update: 20 July Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: Cardiff's COVID-19 case and test numbers; vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; and £1 million funding for ‘Coed Caerdydd', the urban forest project.
20 July 21