The essential journalist news source
Housing Plus Group named in Top 50 Biggest Builders  Housing Plus Group has been named as one of the Top 50 Biggest Builders in the country in a new survey published by Inside Housing magazine.
30 July 20
Print Service Providers optimize media usage with ONYX TruFit Print Service Providers optimize media usage with ONYX TruFit                                                                                                                                           
29 July 20
Caffi Cwr y Castell yn barod i agor Image
Bydd profiad bwyta allan newydd cyffrous Caerdydd ar Stryd y Castell yn agor i'r cyhoedd yn swyddogol ddydd Gwener, 31 Gorffennaf, yn croesawu ymwelwyr i'r Un Ddinas - gydag ychydig o newidiadau.
29 July 20
Beicffyrdd newydd dros dro ar y gweill yn rhan o gynllun adfer y ddinas Image
Mae Caerdydd - a bleidleisiwyd y ddinas orau yn y DU i feicio ynddi yn ddiweddar - yn gosod beicffyrdd newydd dros dro.
29 July 20
Castle Quarter Café set to open Image
Cardiff's exciting new dining out experience on Castle Street is set to officially open to the public on Friday, July 31, welcoming visitors to the Same ‘Diff - just a bit different.
29 July 20
New pop-up cycleways on their way as part of the city’s recovery plan Image
Cardiff – recently voted the UK’s best cycling city – is installing new pop-up cycleways.
29 July 20
New tiers of Steel Window Association membership Image
The Steel Window Association (SWA), www.steel-window-association.co.uk, is the source of independent, comprehensive advice for members comprising specialists in the manufacture and refurbishment of steel windows and doors, and associated industries.
29 July 20
Mae Diwrnod Chwarae Caerdydd yn mynd ar-lein ar gyfer 2020 Image
Mewn unrhyw flwyddyn arall ar Ddiwrnod Chwarae Cenedlaethol, byddai cannoedd o blant yn mwynhau digwyddiad Diwrnod Chwarae Cenedlaethol wedi’i drefnu gan Dîm Gwasanaethau Plant Cyngor Caerdydd yn un o fannau gwyrdd y ddinas.
29 July 20
Cardiff Play Day goes online for 2020 Image
In any other year National Play Day would see hundreds of children enjoying a National Play Day event organised by Cardiff Council’s Children’s Play Services Team in one of the city’s green spaces.
29 July 20
Dim sgrybs? Neuadd Llanofer yn achub y dydd Image
Mae gweithwyr a gwirfoddolwyr wedi bod yn gwnïo gyda’r gorau mewn project cymunedol i greu dillad gwaith ar gyfer gweithwyr iechyd yn ystod argyfwng y Coronafeirws. Mae’r staff a’u cynorthwywyr o’r ganolfan dysgu cymunedol a’r celfyddydau wedi rhoi eu ha
29 July 20
No scrubs? Llanover Hall to the rescue Image
A community project to produce uniform for health workers during the coronavirus crisis has seen staff and volunteers from a community learning and arts venue in the city stitching together their time, skills and expertise to support the NHS.
29 July 20
Canfasio Blynyddol 2020 – Peidiwch â cholli eich llais Image
Mae'r canfasio blynyddol o bleidleiswyr cymwys yn y ddinas bellach ar y gweill, gyda rhai 14 i 16 oed yn gallu cofrestru i bleidleisio am y tro cyntaf.
29 July 20
Annual Canvass 2020 – Don’t lose your voice Image
The annual canvass of eligible voters in the city is now underway, with 14 to 16-year-olds able to register to vote for the first time.
29 July 20
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 28 Gorffennaf Image
Dyma'r diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: toiledau cyhoeddus yn ailagor; lleoedd Chweched Dosbarth ar gael; mannau awyr agored arbennig i fusnesau a sefydliadau eu defnyddio; Cartref Cŵn Caerdydd yn ailagor, gyda rhai newidiadau i'r rheiny...
28 July 20
Cardiff Council Update: 28th July Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: parks toilets reopen; Sixth Form places available; outdoor spaces with a difference for businesses and organisations to use; Cardiff Dogs Home re-opens, with some changes...
28 July 20
Darpariaeth Ôl-16 ar gael o hyd mewn lleoliadau Chweched Dosbarth Image
Mae nifer o leoedd ar gael mewn lleoliadau chweched dosbarth ledled y ddinas ar gyfer mis Medi, ac anogir disgyblion sy'n cwblhau Blwyddyn 11 yr haf hwn i ddarganfod yr ystod amrywiol o opsiynau sydd ar gael iddynt.
28 July 20