The essential journalist news source
Welltech company Frog Systems raises £846K in new funding round WellTech scaleup Frog Systems raises £846K in new funding round. The company's wellbeing Ashia software is used by a wide range of blue chip organisations across multiple sectors
29 November 21
Williams’ Malcolm Harling receives CEDA Legacy Honour Image
 CEDA honours Williams’ Malcolm Harling Award acknowledges legacy that Harling has created Malcolm Harling, sales and marketing director of Kings Lynn-based refrigeration manufacturer Williams, receive
29 November 21
FEA’s CE Keith Warren receives Legacy Honour Image
 CEDA honours FEA’s Keith Warren Foodservice Equipment Association’s chief executive receives Legacy Honour CEDA has awarded a Legacy Honour to FEA’s chief executive, Keith Warren.  The award recognise
29 November 21
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 29/11/21 Image
Diwrnod ym Mywyd Gwirfoddolwr; Yr Eglwys Norwyaidd yn dathlu Gŵyl Goleuni a Chyfeillgarwch; Cyngor Caerdydd yn pleidleisio i ddatgan argyfwng natur ledled y ddinas; Creu Caerdydd fwy diogel; Mwy o ysgolion yng Nghaerdydd yn ymuno ag ymgyrch Hawliau Plant
28 November 21
The news from last week that you might have missed 29/11/21 Image
A Day in the Life of a Bute Park Volunteer; Norwegian Church celebrates the Festival of Light and Friendship; Creating a safer Cardiff; More schools in Cardiff join Children's Rights campaign, than anywhere else in Wales; Cathays Cemetery unveils...
28 November 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 26 Tachwedd Image
Dyma'r diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: gweithredu yn erbyn ymddygiad gwrthgymdeithasol; datgan argyfwng natur; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd...wel
26 November 21
Cardiff Council Update: 26 November Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: clamping down on anti-social behaviour; the declaration of a nature emergency; Cardiff’s COVID-19 case and test numbers...
26 November 21
A Day in the Life of a Bute Park Volunteer – Rachael Image
In the lead up to International Volunteer Day on Sunday 5 December, Bute Park is celebrating its volunteers who have been busy working hard to make the Cardiff city centre park safer and cleaner for residents and visitors.
26 November 21
Diwrnod ym Mywyd Gwirfoddolwr – Rachael Image
Yn y cyfnod cyn Diwrnod Rhyngwladol Gwirfoddolwyr ddydd Sul 5 Rhagfyr, mae Parc Bute yn dathlu ei wirfoddolwyr, sydd wedi bod yn brysur yn gweithio'n galed i wneud parc canol dinas Caerdydd yn fwy diogel a glanach i drigolion ac ymwelwyr.
26 November 21
Yr Eglwys Norwyaidd yn dathlu Gŵyl Goleuni a Chyfeillgarwch Image
Ddydd Sul 5 Rhagfyr bydd yr Eglwys Norwyaidd ym Mae Caerdydd yn agor am ddiwrnod yn llawn hwyl yr ŵyl i ddathlu Nadolig yn arddull Norwy.
26 November 21
Norwegian Church celebrates the Festival of Light and Friendship Image
On Sunday 5th December, the Norwegian Church in Cardiff Bay will open for a day full of festive cheer in celebration of a Norwegian style Christmas.
26 November 21
Cyngor Caerdydd yn pleidleisio i ddatgan argyfwng natur ledled y ddinas Image
Yng nghyfarfod Cyngor Llawn Caerdydd neithiwr, cafodd pleidleisiau eu bwrw a arweiniodd at ddatganiad o argyfwng natur yn y brifddinas.
26 November 21
Cardiff Council votes to declare city-wide nature emergency Image
At last night’s meeting of Cardiff’s Full Council, votes were cast which resulted in a declaration of a nature emergency in the capital city.
26 November 21
Creu Caerdydd fwy diogel: Diweddariad ynghylch diogelwch cymunedol y ddinas Image
Mae dull targedig o leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol a phroblemau troseddu – rhan o nifer o ymyriadau diogelwch cymunedol sy'n digwydd ledled y ddinas - yn talu ar ei ganfed.
25 November 21
Creating a safer Cardiff: A community safety city update A targeted approach to clamping down on anti-social behaviour Image
A targeted approach to clamping down on anti-social behaviour and crime problem areas – part of a wealth of community safety interventions taking place across the city, is reaping benefits.
25 November 21
FEM's duo honoured by CEDA Image
 FEM’s dynamic duo honoured by CEDA Founders Harry Hogan and Jim Doherty are awarded Legacy Honours [if !supportLineBreakNewLine] [endif] CEDA has acknowledged the contribution to the catering equipme
25 November 21