The essential journalist news source
Advantech RSB-3720 ottiene la certificazione Arm SystemReady IR...  Advantech RSB-3720 ottiene la certificazione Arm SystemReady IR con il processore i.MX 8M PlusTaipei, Taiwan, 15 novembre 2021 - Advantech, leader mondiale negli ecosistemi IoT embedded, è lieta di a
15 November 21
Advantech RSB-3720 erzielt Arm-SystemReady-IR-Zertifizierung mit i.MX-8M...  Advantech RSB-3720 erzielt Arm-SystemReady-IR-Zertifizierung mit i.MX-8M-Plus-ProzessorTaipeh, Taiwan, 15. November 2021 - Advantech, ein führender Anbieter im Bereich Embedded-IoT-Systeme, stellt de
15 November 21
Le RSB-3720 d'Advantech obtient la certification Arm SystemReady IR...  Le RSB-3720 d'Advantech obtient la certification Arm SystemReady IR avec un processeur i.MX 8M PlusTaipei, Taiwan, 15 novembre 2021 - Advantech, leader mondial des écosystèmes IoT embarqués, a le pla
15 November 21
Advantech RSB-3720 achieves Arm SystemReady IR certification using i.MX 8M...  Advantech RSB-3720 achieves Arm SystemReady IR certification using i.MX 8M Plus ProcessorTaipei, Taiwan, 15th November 2021 - Advantech, a global leader in the embedded IoT ecosystems, is glad to ann
15 November 21
Dathlu nodau Cyflog Byw'r Ddinas yn ystod yr Wythnos Cyflog Byw flynyddol Image
Ar ugeinfed pen-blwydd y mudiad Cyflog Byw ac yn ystod yr Wythnos Cyflog Byw flynyddol eleni (15-21 Tachwedd), mae Caerdydd yn dathlu un o'i blynyddoedd mwyaf llwyddiannus o gefnogi sefydliadau yn y ddinas i ddod yn gyflogwyr Cyflog Byw.
15 November 21
City’s Living Wage goals celebrated during annual Living Wage Week Image
On the twentieth anniversary of the Living Wage movement and during this year’s annual Living Wage Week (November 15 -21), Cardiff is celebrating one of its most successful years of supporting organisations in the city to become Living Wage employers.
15 November 21
Mae Ceisiadau Ysgolion Cynradd ar agor nawr Image
Mae ceisiadau am leoedd mewn ysgolion cynradd i ddechrau ym mis Medi 2022 yn agor heddiw, (dydd Llun 15 Tachwedd 2021) ac mae rhieni'n cael eu hannog i ddefnyddio'r tri dewis i gael y cyfle gorau i gael lle mewn ysgol a ffefrir ganddynt.
15 November 21
Primary School Applications now open Image
Applications for primary school places to start in September 2022 open today, (Monday 15 November 2021) and parents are encouraged to make use of all three preferences to get the best chance of securing a school they want.
15 November 21
Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu: Sicrhau bod pobl ifanc yng Nghaerdydd yn ddiogel, yn hapus ac yn ffynnu Image
Mae dogfen sy'n nodi amcanion clir i wella bywydau plant a phobl ifanc, wrth gyflwyno cyfleoedd gwirioneddol i'w grymuso i fwynhau bywydau gwell yng Nghaerdydd, wedi'i rhyddhau.
15 November 21
The Voice of Young People on Safeguarding: Ensuring young people in Cardiff are safe, happy and thrive Image
A document which sets out clear objectives to improve the lives of children and young people, whilst presenting genuine opportunities to empower them to enjoy better lives in Cardiff, has been released.
15 November 21
A boot room fit for a king! You may know Königstone as the kitchen surface specialist with an array of bright and beautiful quartz and granite worktops…and you wouldn't be wrong. But, Königstone's stunning surfaces can be also be used in many more rooms in your home.
15 November 21
Königstone brings spacious boot room to life Königstone is classically known as the kitchen surface specialist with an array of bright and beautiful quartz and granite worktop.
15 November 21
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 15/11/21 Image
10 rheswm gwych dros ymweld â Chaerdydd y Nadolig hwn!; Yr Eglwys Norwyaidd: Y wybodaeth ddiweddaraf am achub adeilad treftadaeth Caerdydd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol; Datgelu cynlluniau newydd i sicrhau dyfodol yr Hen Lyfrgell; Staff Canolfan...
14 November 21
The news from last week that you might have missed 15/11/21 Image
10 great reasons to visit Cardiff this Christmas!; Norwegian Church: Update on saving Cardiff's heritage building for future generations; New plans revealed to secure the future of the Old Library; Eastern Leisure Centre staff save a life...
14 November 21
St Albans Postboxes are back… and the trail is bigger than ever this Christmas!   We are so exited to share details of this St Albans Postboxes. For images, more info or interviews with founder Clare or the amazing crew of yarn-bombers, please get in touch! chrissie@pr4.com +44 7
12 November 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 12 Tachwedd Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol Cymru; datgelu cynlluniau newydd i sicrhau dyfodol yr Hen Lyfrgell; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; achosion COVID-19 a adroddwyd yn ysgolion...
12 November 21