The essential journalist news source
New President for The Recycling Association NEW PRESIDENT FOR THE RECYCLING ASSOCIATION Celine Grant has become the new President of The Recycling Association.She replaces Craig Curtis who has stepped down after a five
22 May 24
Scammers aim at catering equipment suppliers, warns FEA Image
 FEA warns of scammers ripping off foodservice equipment companies Major company loses £30k of equipment to sophisticated scam
22 May 24
Yorkshire Children’s Charity is named Garden Centre Group’s Charity of the Year Image
Yorkshire Children's Charity is named Garden Centre Group's Charity of the Year The Yorkshire Garden Centres (YGC) group has announced that Yorkshire Children's Charity will be its Charity of the Year
21 May 24
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 21 Mai 2024 Image
Canllaw newydd i helpu i leihau'r risg o ddementia; Arglwydd Faer Caerdydd yn myfyrio ar flwyddyn 'brysur a hyfryd' yn y swydd; Gofalwr maeth o Gaerdydd yn rhannu rysáit teuluol mewn llyfr coginio sydd â chefnogaeth gan enwogion; ac fwy
21 May 24
Cardiff Council Update: 21 May 2024 Image
New guide to help reduce the risk of dementia; Cardiff Lord Mayor reflects on 'busy and delightful' year in office; Cardiff foster carer shares family recipe in new celeb-backed cookbook; Discover your inner Robinson Crusoe with a visit to Flat Holm
21 May 24
Plant ysgol lleol yn cael profiad dysgu ymarferol ar safle dymchwel Tŷ Glas. Image
Mae'r safle dymchwel yn hen adeiladau swyddfa CThEF yn Nhŷ Glas yn Llanishen yn rhoi cyfle unigryw i ddisgyblion ysgolion lleol ddysgu am a phrofi proses o ddymchwel byw.
21 May 24
Local school children gain hands-on learning experience at Tŷ Glas demolition site. Image
The demolition site at the former HMRC office buildings in Tŷ Glas Llanishen, is providing children from local schools with a unique opportunity to learn about and experience the live demolition process.
21 May 24
Ysgol Uwchradd Cathays yn ennill Rownd Derfynol Cwpan Debate Mate 2024! Image
Mae Ysgol Uwchradd Cathays wedi cael ei choroni yn bencampwr Cwpan Debate Mate ar gyfer 2024, ar ôl curo pencampwyr y ddwy flynedd ddiwethaf, Ysgol Uwchradd Willows.
21 May 24
Cathays High wins the Debate Mate Cup Final 2024! Image
Cathays High School has been crowned the champion of the Debate Mate Cup for 2024, after beating the defending champions of the last two years, Willows High School.
21 May 24
50th Anniversary Gala weekend to celebrate ‘golden’ past, present and future Image
Famous locomotive guests, the return of steam favourites and a passenger link with the national rail network for the first time since the '60s are amongst the highlights of the Kent & East Sussex's 50th Anniversary Gala on Saturday 1st & Sunday 2nd June.
21 May 24
Captain Fantastic Captivates Kids at Sevenoaks Welcomes Refugees Fundraising Eve Image
PRESS RELEASE For immediate release   Captain Fantastic Captivates Kids at Sevenoaks Welcomes Refugees Fundraising Event at Stag Theatre   21 May 2024:  Captain Fantastic, the UK’s premier children’s
21 May 24
Y Pantri Bwyd yn bwydo 'aelod newydd bob wythnos' gyda chefnogaeth y Cyngor Image
Mewn stryd oddi ar Heol y Plwca brysur Caerdydd mae grŵp o bobl yn aros yn amyneddgar yn y glaw mân, y tu allan i adeilad cyffredin. Mae'n ddeng munud cyn i'r drws agor, maen nhw'n cael tocyn, ac yn mynd i mewn i wneud eu siopa wythnosol
21 May 24
The Food Pantry feeding ‘a new member every week’ with Council support Image
In a street just off Cardiff’s bustling City Road a group of people wait patiently in the drizzle, outside an unassuming building. It’s ten minutes before the door opens, they’re handed a ticket, and they file in to do their weekly shopping
21 May 24
East Yorkshire brewery to host Shakespeare on the Wolds for a second time Image
East Yorkshire brewery to host Shakespeare on the Wolds for a second time  An East Yorkshire brewery is bringing live theatre back to the Yorkshire Wolds with an alternative take on Shakespeare. Touri
20 May 24
New whisky from Yorkshire’s first single malt whisky distillery Image
New whisky from Yorkshire's first single malt whisky distillery - Filey Bay Porter Cask 50% Vol The Spirit of Yorkshire Distillery is an award-winning whisky distillery in Yorkshire. Creating Yorkshir
20 May 24
Arglwydd Faer Caerdydd yn myfyrio ar flwyddyn 'brysur a hyfryd' yn y swydd Image
Gyda thua 270 o ymrwymiadau swyddogol wedi’u cyflawni, gan gynnwys seremonïau plannu coed, codi arian i elusennau, saliwtiau Brenhinol ac ymweliadau ysgol, all neb ddweud bod Bablin Molik wedi treulio'r flwyddyn ddiwethaf fel Arglwydd Faer Caerdydd yn ll
20 May 24