The essential journalist news source
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 15 Mawrth 2024 Image
Buddsoddiad o £1bn i ddarparu cartrefi fforddiadwy i Gaerdydd; Y Cyngor yn addo mynd i'r afael â gwahaniaethu ar sail hil yn y gweithle; Cyngor teithio diwrnod gêm Cymru yn erbyn yr Eidal ar 16 Mawrth yng Nghaerdydd; Datgelu cynlluniau ar gyfer...
15 March 24
Cardiff Council Update: 15 March 2024 Image
£1billion investment in delivering affordable homes for Cardiff; Council pledges to combat racial discrimination in the workplace; Travel advice for Wales vs Italy on 16 March in Cardiff; Plans for a ‘Green Paper' into Green Energy investment revealed
15 March 24
Hill Engineering appoints a new head of operations Mark Leathem joins Hill Engineering as their new head of operations.
15 March 24
Buddsoddiad o £1bn i ddarparu cartrefi fforddiadwy i Gaerdydd Image
Mae adeiladu cartrefi cyngor newydd ar adeg o alw digynsail am dai a gwasanaethau digartrefedd yn parhau i fod yn hollbwysig i Gyngor Caerdydd dros y flwyddyn i ddod.
15 March 24
£1billion investment in delivering affordable homes for Cardiff Image
Building new council homes at a time of unprecedented demand for housing and homelessness services remains paramount for Cardiff Council over the coming year.
15 March 24
Buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd mewn blociau fflatiau uchel yn Butetown Image
Mae cynlluniau am fuddsoddiad o £25m mewn dau floc o fflatiau yn y ddinas ar y gweill fel rhan o gynllun ailgladio blociau fflatiau uchel y cyngor.
15 March 24
Multi-million pound investment in Butetown high-rise flats Image
Plans for a £25m investment in two blocks of flats in the city are in the pipeline as part of the council's high-rise recladding scheme.
15 March 24
Voyager Insurance Service appoint a new affiliate PRESS RELEASE Voyager Insurance Services Ltd.13-21 High StreetGuildford, Surrey, GU1 3DGUnited KingdomTel:01483 562 662Fax:01483 569 676E-Mail:enquiries@voyagerins.com PRESS RELEASEFor Immediate Relea
15 March 24
Driffield MD shortlisted for two Women in Agriculture Awards Image
Driffield MD shortlisted for two Women in Agriculture Awards  The team at an East Yorkshire poultry business is celebrating after reaching the final of two national farming awards. Middleton on the Wo
15 March 24
Charlie & Ivy’s appoints Irish distributor Image
Charlie & Ivy's appoints Irish distributor North Yorkshire artisan business, Charlie & Ivy's has partnered with Irish family business Burren Balsamics to distribute its products throughout Ire
15 March 24
Y Cyngor yn addo mynd i'r afael â gwahaniaethu ar sail hil yn y gweithle Image
Cyngor Caerdydd yw’r awdurdod lleol diweddaraf i arwyddo siarter gwrth-hiliaeth UNSAIN.
14 March 24
Council pledges to combat racial discrimination in the workplace Image
Cardiff Council has become the latest local authority to sign up to UNISON’s anti-racism charter.
14 March 24
Disney On Ice presents Dream big skates into Liverpool Disney On Ice presents Dream Big - an action-packedvoyage skates into Liverpool this spring A magical Disney experience for the whole family, featuring Moana, Frozen andother timeless favourites! 
14 March 24
CupLotto launched to boost paper cup recycling Image
CupLotto® launched to boost paper cup recycling ‘Bin it to Win it' free prize draw will give consumers a chance to win spot prizes and a jackpot of £1,000 each week
14 March 24
Datgelu cynlluniau ar gyfer 'Papur Gwyrdd' ar fuddsoddiad Ynni Gwyrdd Image
Mae cynlluniau ar gyfer 'Papur Gwyrdd' i archwilio cyfleoedd buddsoddi o ran y trawsnewidiad i ynni gwyrdd sy'n gysylltiedig ag ymateb Cyngor Caerdydd i'r argyfwng hinsawdd a thargedau carbon niwtral wedi cael eu datgelu.
13 March 24
Plans for a ‘Green Paper’ into Green Energy investment revealed Image
Plans for a ‘Green Paper’ to explore investment opportunities around the green energy transition linked to Cardiff Council’s response to the climate emergency and carbon neutral targets have been revealed.
13 March 24