The essential journalist news source
Welsh Slate is the "perfect application" Welsh Slate is the lucid choice for Lucent
05 March 24
Cyngor Teithio diwrnod gêm Cymru yn erbyn Ffrainc ar 10 Mawrth yng Nghaerdydd Image
Bydd Cymru'n herio Ffrainc ddydd Sul 10 Mawrth yn Stadiwm Principality.
05 March 24
Travel advice for Wales vs France on 10 March in Cardiff Image
Wales will be taking on France on Sunday 10 March at Principality Stadium.
05 March 24
Cynlluniau i helpu Clwb Rygbi Rhiwbeina i gael gafael ar gyllid newydd Image
Mae cynlluniau i helpu Clwb Rygbi Rhiwbeina i gael cyfleoedd ariannu newydd a sicrhau buddsoddi mewn cyfleusterau presennol ym Mharc Caedelyn wedi cael eu datgelu.
04 March 24
Plans to help Rhiwbina RFC access new funding Image
Plans to help Rhiwbina RFC access new funding opportunities and secure investment in existing facilities at Caedelyn Park have been revealed.
04 March 24
Exciting topics announced - Inaugural Animal Chiropractic & Rehabilitation Event Image
      Dear ,An exciting range of topics have been announced, to be presented at the inaugural Animal Chiropractic and Rehabilitation Conference on the 17th April 2024 at the McTimoney College, Abingdo
04 March 24
Rôl allweddol Cyngor Caerdydd yn sicrhau Rolls Royce ar gyfer Llaneirwg Image
Mae penderfyniad Rolls Royce Submarines i agor swyddfa newydd ym Mharc Busnes Llaneirwg yng Nghaerdydd, fydd yn creu 130 o swyddi newydd, wedi cael ei groesawu gan Gyngor Caerdydd.
04 March 24
Cardiff Council’s key role in securing Rolls Royce for St Mellons Image
Rolls Royce Submarines decision to open a new office in St Mellons Business Park, Cardiff, creating 130 new jobs has been warmly welcomed by Cardiff Council.
04 March 24
Coventry Special School Makes Strategic Academisation Move Image
A well-known special educational needs school in Coventry has announced its transition to academy status. Baginton Fields School has joined Thrive Education Partnership, a multi-academy trust of special needs schools.
04 March 24
Y newyddion gennym ni - 04/03/24 Image
Mae eiddo gwag hirdymor yn wynebu premiwm treth gyngor o 300% mewn ymgais i ddefnyddio cartrefi unwaith eto; Y pethau bach sy'n gwneud gwahaniaeth mawr i bobl ddigartref Caerdydd; Ein Dinas: Ein Hiaith; ac fwy
04 March 24
News that you might have missed - 04/03/24 Image
Long-term empty properties face 300% council tax premium in bid to bring homes back into use; The small things making a big difference for Cardiff's homeless; Our City: Our Language - Capital's new one-stop-shop website for all things Welsh; ac fwy
04 March 24
Mae eiddo gwag hirdymor yn wynebu premiwm treth gyngor o 300% mewn ymgais i ddefnyddio cartrefi unwaith eto Image
Mae Cyngor Caerdydd yn cynnig mesurau newydd anodd i helpu i ddefnyddio tai gwag hirdymor yn y ddinas unwaith eto.
04 March 24
Long-term empty properties face 300% council tax premium in bid to bring homes back into use Image
Cardiff Council is proposing tough new measures to help bring long-term empty houses in the city back into use.
04 March 24
Yorkshire garden centre group appoints from within for Centre Manager role Image
Yorkshire garden centre group appoints from within for Centre Manager role  A Bradford headquartered garden centre group has promoted from within to fill the Centre Manager role at one of its six site
04 March 24
Charlie & Ivy’s extends popular Bread Dippers range Image
Charlie & Ivy's extends popular Bread Dippers range North Yorkshire artisan business, Charlie & Ivy's has developed a new bread dipper to complement its existing range of dippers, dressings, m
02 March 24
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 01 Mawth 2024 Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Cyngor yn cytuno ar ei weledigaeth ar gyfer y tair blynedd nesaf; Y pethau bach sy'n gwneud gwahaniaeth mawr i bobl ddigartref Caerdydd; Ein Dinas: Ein Hiaith - gwefan siop un stop newydd y Brifddinas...
01 March 24