The essential journalist news source
Yorkshire plantsman fulfils lifelong ambition at RHS Chelsea Flower Show Image
West Yorkshire plantsman fulfils a lifelong ambition to build an RHS Chelsea Flower Show garden Such is a Halifax plant buyer's commitment to conservation and gardening that he used annual leave to vo
28 May 24
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 28 Mai 2024 Image
Dyma’ch diweddariad dydd Mawrth: Dysgu ymarferol ar safle dymchwel Tŷ Glas; Twf y Gymraeg yng ngweithlu'r Cyngor; Ysgol Uwchradd Cathays yn ennill Debate Mate 2024; Ysgol Uwchradd Woodlands yn ennill cystadleuaeth Esports Minecraft
28 May 24
Cardiff Council Update: 28 May 2024 Image
Here is your Tuesday update: Hands-on learning at Tŷ Glas demolition site; Growth of Welsh language within Council workforce; Debate Mate 2024 win for Cathays High pupils; Woodlands High pupils win Minecraft Esports competition
28 May 24
Mae gan breswylwyr Cartref Cŵn Caerdydd ardd newydd i'w mwynhau Image
Mae gan breswylwyr sy'n aros yng Nghartref Cŵn Caerdydd ardd newydd i'w mwynhau wrth iddynt aros i gael clywed am eu cartref am byth.
28 May 24
Cardiff Dogs Home residents have a new garden to enjoy Image
Residents staying at Cardiff Dogs Home have a new garden to enjoy as they wait to find their forever home.
28 May 24
Yorkshire garden centres become members of prestigious Garden Centre Association Image
Yorkshire garden centres awarded membership of prestigious Garden Centre Association Two members of a Bradford-based garden centre group have been accepted as members of the Garden Centre Association
27 May 24
Cardiff Council Update: 24 May 2024 Image
New Lord Mayor chooses food bank to benefit from her year in office; New plans to address urgent and pressing housing challenges; Clare Gardens to benefit from investment; Cardiff Music Board seeking new members
24 May 24
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 24 Mai 2024 Image
Yr Arglwydd Faer Newydd yn dewis banc bwyd i elwa o'i blwyddyn yn y swydd; Cynlluniau newydd i fynd i'r afael â heriau brys a phwysig o ran tai; Gerddi Clare i elwa ar fuddsoddiad; Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd yn chwilio am aelodau newydd
24 May 24
Cyngor yn lansio dogfen ymgynghori newydd i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb yng Nghaerdydd Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi dogfen ymgynghori gynhwysfawr newydd yn amlinellu sut mae'n bwriadu mynd i'r afael ag anghydraddoldeb yn y ddinas dros y pedair blynedd nesaf.
24 May 24
Council launches new consultation document to tackle inequality in Cardiff Image
Cardiff Council has published a comprehensive new consultation document outlining how it plans to tackle inequality in the city over the next four years.
24 May 24
Arolwg Estyn diweddar yn cydnabod sêr disglair Ysgol Gynradd Llwynbedw Image
Yn ddiweddar, mae Ysgol Gynradd Llwynbedw wedi cael archwiliad llwyddiannus gan Estyn, Arolygiaeth Ei Fawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru sy'n tynnu sylw at ddiwylliant cadarnhaol ac arweinyddiaeth gref yr ysgol.
24 May 24
Recent Estyn inspection recognises Birchgrove Primary School's shining stars Image
Birchgrove Primary School has recently undergone a successful inspection by Estyn, His Majesty's Inspectorate for Education and Training in Wales which highlights the school's positive culture and strong leadership.
24 May 24
Gerddi Clare i elwa ar fuddsoddiad Image
Bydd gardd gymunedol, ardal ymarfer corff a man cymdeithasol newydd yn cael eu cyflwyno i Erddi Clare yng Nglan-yr-afon, ochr yn ochr â phlannu dolydd, ac amrywiaeth o welliannau eraill.
24 May 24
Clare Gardens to benefit from investment Image
A new community garden, exercise area, and social space will be introduced to Clare Gardens in Riverside, alongside meadow planting, and a range of other improvements.
24 May 24
Captain Fantastic and Friends Go Ape at Black Park in Slough Image
PRESS RELEASEFor immediate release   Captain Fantastic and Friends Go Ape at Black Park in Slough 24 May 2024:  Captain Fantastic, a character from the UK’s premier children’s party franchise company
24 May 24
OTS 2024 Is Waiting For You! OTS is the ideal cost-effective platform for the UK outdoor trade, and also an environmentally friendly alternative to international shows for brands and retailers looking to reduce their carbon footprint, and to maximise the return on their investment.
24 May 24