The essential journalist news source
UEFA EURO 2028 host city bid Image
UEFA EURO 2028 matches being hosted in Cardiff as part of a joint bid by the Football Associations of Wales, England, Northern Ireland, Scotland and the Republic of Ireland would deliver ‘significant economic benefits for Cardiff and the Capital Region
17 March 23
Hwb i weithwyr benywaidd yng nghyfarfod adroddiad bwlch cyflog rhwng y rhywiau Cyngor Caerdydd Image
Mae adroddiad newydd ar bolisi tâl Cyngor Caerdydd yn dangos bod y bwlch cyflog rhwng y rhywiau ar ei weithlu yn parhau i agosáu.
17 March 23
Boost for women workers at Cardiff Council in gender pay gap report Image
A new report into the pay policy of Cardiff Council shows the gender pay gap between men and women on its workforce continues to narrow.
17 March 23
Cynigion ysgolion cynradd i rannau o ganol a gogledd Caerdydd Image
Fe allai cynlluniau i ad-drefnu darpariaeth ysgolion cynradd i wasanaethu Cathays a rhannau o Gabalfa, Mynydd Bychan, Ystum Taf a Phlasnewydd fynd allan i ymgynghoriad cyhoeddus y gwanwyn hwn, pe bai Cabinet Cyngor Caerdydd yn cytuno arnynt.
17 March 23
Primary school proposals in parts of central and north Cardiff Image
Plans to reorganise primary school provision to serve Cathays and parts of Gabalfa, Heath, Llandaff North and Plasnewydd could go out for public consultation this Spring, if agreed by Cardiff Council's Cabinet.
17 March 23
Cardiff's School Admission Arrangements 2024/25 Image
Cardiff Council's School Admission Arrangements for 2024/25 have recently been consulted on and the findings will be presented to the Cabinet when it meets on Thursday 23rd March.
17 March 23
Trefniadau Derbyn Ysgolion Caerdydd 2024/25 Image
Ymgynghorwyd yn ddiweddar ar Drefniadau Derbyn Ysgolion Cyngor Caerdydd ar gyfer 2024/25, a bydd y canfyddiadau'n cael eu cyflwyno i'r Cabinet pan fydd yn cyfarfod Ddydd Iau 23 Mawrth.
17 March 23
Cyngor Caerdydd yn amlinellu'r glasbrint ar gyfer gweithlu 'Cryfach, Tecach, Gwyrddach' Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi ei Strategaeth Gweithlu ar gyfer y pum mlynedd nesaf sy'n manylu ar ei ymrwymiad i gyflogi 'y bobl gywir, gyda'r sgiliau cywir, yn y lle cywir, ar yr adeg gywir ac ar y gost gywir'.
17 March 23
Cardiff Council outlines blueprint for ‘Stronger, Fairer, Greener' workforce Image
Cardiff Council has published its Workforce Strategy for the next five years which details its commitment to employing ‘the right people, with the right skills, in the right place, at the right time and at the right cost'.
17 March 23
New report sees closer links established between key Cardiff groups Image
A major new report outlining how Cardiff is tackling the challenges facing society has revealed greater collaboration and teamwork by public bodies in the area.
17 March 23
Adroddiad newydd yn dangos cysylltiadau agosach rhwng grwpiau allweddol Caerdydd Image
Mae adroddiad newydd helaeth sy'n amlinellu sut mae Caerdydd yn mynd i'r afael â'r heriau sy'n wynebu'r gymdeithas wedi datgelu mwy o gydweithio a gwaith tîm gan gyrff cyhoeddus yn yr ardal.
17 March 23
Free virtual DBS Conference brings together safeguarding experts to share their Press Release 16 March 2023   The Disclosure and Barring Service is hosting its annual conference on Wednesday 29 March – a free virtual event open to everyone with an interest in safeguarding.
17 March 23
Cymuned leol yn ennill cae pêl-droed pob tywydd newydd Image
Mae pêl-droedwyr yn Sblot wedi rhoi eu sêl bendith i gae pêl-droed 3G newydd yn yr ardal.
17 March 23
Local community nets new all-weather football pitch Image
Young footballers in Splott have given a new 3G football pitch in the area their seal of approval.
17 March 23
Exports are vital to UK and should not be undermined by EA CEO The Recycling AssociationHeritage House, Vicar Lane, Daventry, NN11 4GDTel: +44 (0) 1327 703223 Fax: +44 (0) 1327 300612Email: simon.ellin@therecyclingassociation.comWebsite: www.therecyclingassociati
17 March 23
New homes taking shape in Bilbrook Community leaders have been given a close-up look at a new housing development that will provide affordable homes in a popular South Staffordshire village where local people would otherwise be priced out of the market.
17 March 23