The essential journalist news source
Press Release | MALCOLM LE GRICE - DNA : AND | Velarde Gallery, 20 Sept - 19 Oct                                                                                                          Press Release 12 | 07 | 24 DNA : ANDMalcolm Le Grice, Selected Works 1960-202420th September to
15 July 24
Norfolk school runs Festival of Bees Image
 Norfolk School’s Festival is the Bees Knees Bees, art and music for Aldborough’s Festival of Bees A Norfolk primary school has got well into the festival season
15 July 24
Sibling Yorkshire coast businesses shortlisted in national farming awards Image
Sibling Yorkshire coast businesses shortlisted in national farming awards The team at a Yorkshire coast brewery and Yorkshire's first whisky distillery are celebrating after being announced as finalis
12 July 24
Rhaglen 'Gigs Bach' yn arddangos talent y dyfodol yng Nghlwb Ifor Bach Image
Roedd hi'n hydref pan aeth cyfres o 'Gigs Bach' gan rai o'r perfformwyr mwyaf poblogaidd ar y sîn gerddoriaeth Gymreig ar daith o gwmpas ysgolion uwchradd Caerdydd, gan gychwyn rhaglen Cyngor Caerdydd gyda'r nod o ysbrydoli dysgwyr a sicrhau talent ddawn
12 July 24
‘Little Gigs’ programme showcases tomorrow’s talent at Clwb Ifor Bach Image
It was autumn when a series of ‘Little Gigs’ by some of the hottest acts on the Welsh music scene toured Cardiff’s secondary schools, kickstarting a Cardiff Council programme aimed at inspiring learners and providing a pipeline of talent for Cardiff’s mu
12 July 24
Cyngor yn ymrwymo i fynd i'r afael â diffyg o £49.7m yn y gyllideb Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi datgelu ei fod yn wynebu diffyg o bron i £50m yn y gyllideb yn 2025/26.
12 July 24
Council commits to tackling £49.7m budget shortfall Image
Cardiff Council has revealed it is facing a predicted budget shortfall in 2025/26 of almost £50m.
12 July 24
Cynnig ugain o gaeau pêl-droed 3G newydd fel rhan o strategaeth 'Anelu am yr Aur' Image
Mae 20 o gaeau 3G newydd yn cael eu cynnig gan Gyngor Caerdydd fel rhan o strategaeth hirdymor newydd mewn partneriaeth â Chymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC), Sefydliad Pêl-droed Cymru (SPC), a chynghreiriau lleol.
12 July 24
Twenty new 3G football pitches proposed as part of ‘Going for Goal’ strategy Image
Twenty new 3G pitches are being proposed by Cardiff Council as part of a new long-term strategy in partnership with the Football Association Wales (FAW), Cymru Football Foundation (CFF), and local leagues.
12 July 24
Darrell Loynes Joins the AP+ Team as Sales Manager AP+ - Darrell Loynes Joins the team as Sales Manager AP+ is delighted to announce the appointment of Darrell Loynes as the newest member of our team, joining us in the crucial role of sales manager.Wi
12 July 24
Dyfarnwyd gwobr 'Hyrwyddwr Lleol' i Gaerdydd am ymroddiad i'r Cyflog Byw Gwirioneddol Image
Mae Grŵp Llywio'r Ddinas Cyflog Byw Caerdydd wedi'i gydnabod gyda gwobr fawreddog am ei waith rhagorol ar y Cyflog Byw Gwirioneddol yn y ddinas.
12 July 24
Cardiff awarded ‘Local Champion’ award for dedication to Real Living Wage Image
Cardiff’s Living Wage City Steering Group has been recognised with a prestigious prize for its outstanding work on the real Living Wage in the city.
12 July 24
FEA to run warewasher service technician training day Image
 FEA runs warewasher service technician training day Event will cover the latest updates and regulations plus manufacturer-specific training
11 July 24
Christmas gift ideas for beer lovers Image
With love from Yorkshire.Christmas gift inspiration to suit all budgets from award-winning Wold Top Yorkshire Brewery.High res images and more information are available from Tracey Baty traceybaty@thr
11 July 24
IPFL Offers Unique Abilities to Britain Image
 IPFL Brings Unique Capabilities to the World of Acrylic IPFL, one of Britain's leading firms in the fields of Machining, 3D printing and bespoke plastic parts, is now the only company in the UK to pr
11 July 24
Scope a Chyngor Caerdydd yn cynnal arddangosfa artistiaid anabl yn ystod mis Balchder Anabledd Image
Mae timau Ymgysylltu Cymunedol a Chydweithfa Gymunedol Ieuenctid Scope, Caerdydd, wedi cydweithio â Chyngor Caerdydd i gynnal arddangosfa gelf aml-gyfrwng am ddim am bythefnos, sy'n cynnwys gwaith artistiaid anabl, yng Nghanolfan y Llyfrgell Ganolog.
11 July 24